De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management & Organisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management & Organisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Management & Organisatie
Een nieuw vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO

2 M & O – een nieuw vak Management & organisatie komt als apart vak niet voor in de basisvorming. Wel heb je onderdelen van het vak gehad, bijv. bij economie. Deze presentatie geeft je een idee over: de inhoud die wij op school geven aan het vak management & organisatie (wat gaan we doen?) het examen (wat moet ik allemaal maken en leren?) de zwaarte van het vak (hoeveel tijd kost het mij?) het nut voor o.a. vervolgopleidingen (wat heb ik er aan?)

3 M & O – het programma (1) Je leert:
vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben, bv. uitbreiden die vraagstukken aanpakken en oplossen zoals een manager dat zou doen die vraagstukken bekijken vanuit het standpunt van bv. het personeel, de bank en omwonenden

4 M & O – het programma (2) De vraagstukken gaan over:
interne organisatie en personeelsbeleid financiering van activiteiten marketingbeleid financieel beleid informatievoorziening met behulp van ICT externe financiële verslaggeving Dit zijn de domeinen in het examenprogramma.

5 M & O – de inhoud (1) Interne organisatie en personeelsbeleid gaat o.a. over: organisatie-schema communicatie functioneringsgesprekken selectie van personeel

6 M & O – de inhoud (2) Financiering van activiteiten gaat o.a. over:
rechtsvormen zoals eenmans-zaak, BV en vereniging lenen van geld leasing contributie aandelen subsidie

7 M & O – de inhoud (3) Marketingbeleid gaat o.a. over:
berekenen marktaandeel prijsbeleid merkenstrategie productlevenscyclus reclame marktonderzoek

8 M & O – de inhoud (4) Financieel beleid gaat o.a. over het berekenen van: verkoopprijs afschrijvingen winst

9 M & O – de inhoud (5) Maar financieel beleid gaat ook over:
begrotingen maken begrotingen beoordelen begrotingen analyseren

10 M & O – de inhoud (6) Informatievoorziening met behulp van ict kan op veel manieren worden besproken bij het vak management & organisatie. Een programma met veel mogelijkheden is excel.

11 M & O – de inhoud (7) Externe financiële verslaggeving gaat bv. over:
hoeveel winst is er gemaakt? kunnen ze de lening terug betalen? is het een gezonde organisatie?

12 M&O – de inhoud (8) Tijdens de M&O lessen zal er ook aandacht besteed worden aan: Een module beleggen Een module boekhouden Bizzkidz, een game via internet, waarbij je samen met een aantal leerlingen een bedrijf moet runnen en moet proberen de concurrentie voor te blijven.

13 M & O - vaardigheden Bij alle vakken in de tweede fase wordt aandacht besteed aan vaardigheden en werkwijzen, dus ook bij management & organisatie. We noemen een paar voorbeelden: leren leren: hoe pak je de voorbereiding van een toets aan kennis van probleem- oplosstrategiën, bv probleemanalysediagrammen het verzamelen van gegevens

14 M & O – het examen De meeste onderwerpen worden in het schoolexamen getoetst, ongeveer 60% ook in het centraal examen. Voor het berekenen van het eindcijfer wegen het schoolexamen en het centraal examen even zwaar.

15 M & O – het schoolexamen In havo 4 en atheneum 4 en 5 krijg je enkele praktische opdrachten. Je doet bijv. onderzoek naar praktijksituaties en oefent allerlei vaardigheden. Je bent hier ongeveer 30 uur mee bezig, soms in de les, soms thuis of in de mediatheek.

16 M & O – het centraal examen
Het centraal examen duurt 180 minuten. Het bestaat uit ongeveer 5 kleine opgaven en 2 grotere casus-opgaven. Een casus-opgave is een opgave waarin een hele situatie beschreven wordt waarover vervolgens vragen worden gesteld. De kleine opgaven gaan over onderwerpen die niet in de grotere opgaven gevraagd worden. Op deze manier komen veel onderwerpen aan bod.

17 M & O – de zwaarte (1) Het vak management & organisatie heeft op de havo een studielast van 320 uur. In havo 4 en in havo 5 heb je 3 lesuren per week. Per lesuur moet je rekenen op ongeveer 30 minuten huiswerk, incl. toetsen en opdrachten. Het vak management & organisatie heeft op het atheneum een studielast van 440 uur. In atheneum 4 heb je 2 lesuren per week, in atheneum 5 zijn dit er 3 en in atheneum 6 weer 2 lesuren per week. Per lesuur moet je rekenen op ongeveer 30 minuten huiswerk, incl. toetsen en opdrachten.

18 M & O – de zwaarte (2) Leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij kunnen het vak kiezen als profielkeuzevak, leerlingen uit alle profielen mogen het vak management & organisatie kiezen in de ‘vrije ruimte’. Wanneer je: nieuwsgierig bent naar hoe organisaties werken een beetje lol hebt in sommetjes maken bereid bent wat theorie te leren dan is management & organisatie misschien wel iets voor jou!!

19 M & O – vervolgopleidingen (1)
Management & organisatie is een algemeen vormend vak: iedereen krijgt te maken met organisaties, budgetten, reclame en financiële overzichten. Of je nu manager, verpleegkundige, accountant, ingenieur of journalist wordt.

20 M & O – vervolgopleidingen (2)
Management & organisatie is speciaal geschikt voor leerlingen die een vervolgopleiding in een economische richting gaan doen. Je kunt alvast een beetje zien of je die richting leuk vindt. Een HBO- of universitaire studie in de richting bedrijfseconomie of accountancy sluit goed aan. Misschien wil je wel een eigen bedrijf later! Vraag je dekaan voor meer informatie!

21 Met M&O zit je zó!


Download ppt "Management & Organisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google