De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management en Organisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management en Organisatie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Management en Organisatie
Op het

3 Waar? In het leerhuis. Als keuze - profielvak.

4 Op het havo. In 4 havo: 3 lesuren. In 5 havo: 3 lesuren. Studielast:

5 Op het VWO In 4 VWO: 2 lesuren. In 5 VWO: 3 lesuren.
Studielast: 440 uren.

6 M en O Is een economisch vak.

7 Economische niveaus In de economie kan men de werkelijkheid vanuit twee niveaus benaderen: Macroniveau: helikopterview. Microniveau: Vanuit het individu: Moet beslissingen nemen.

8 Economie en M en O Economie: M en O:
Benadering zowel op macro- als op microniveau. M en O: Benadering vanaf microniveau.

9 M en O op microniveau Je verplaatst je in de rol van iemand die een organisatie moet leiden. Deze moet allerlei beslissingen nemen. Daarbij moet je beschikken over voldoende informatie. Bij M en O leer je hoe je die informatie moet ordenen.

10 Waarover leer je? Wat je in een balans kunt lezen. Winst en verlies.
Kostprijzen berekenen. Wat is marketing? Managen en leiding geven. Lenen en interestberekeningen. Aandelen en obligatieleningen. De beurs.

11 Waarover beslissen?(1) Wat zijn de doelen van mijn organisatie?
Welke vorm krijgt mijn organisatie? Op welke manier geef ik leiding aan mijn organisatie? Ga ik geld lenen voor mijn investeringen? Wat is een goede prijs voor mijn product? Waar vestig ik mijn bedrijf? Waar en hoe ga ik mijn spulletjes verkopen?

12 Waarover beslissen?(2) Wat is een goede voorraadgrootte?
Hoeveel zijn mijn spulletjes in de voorraad waard? Wat kost een lening? Welke soort lening neem ik? Hoe bereken ik rente? ………… er zijn zoveel vragen!!!!!!!!!

13 Overzichten Balans:

14 Andere overzichten: Winst- en verliesrekening. Resultatenbegroting.
Liquiditeitenbegroting.

15 Wat moet je kunnen? Berekeningen maken is belangrijk.
Je moet dus met getallen kunnen omgaan. Geen moeilijke wiskundige berekeningen. Het niveau is vergelijkbaar met wiskunde -a. Veel tekst in de opgaven. Leesvaardigheid is dus ook erg belangrijk.

16 M en O en ICT Een belangrijk hulpmiddel voor M en O zijn spreadsheets.
Aan het maken van berekeningen in spreadsheet wordt aandacht besteed: in de tweede helft van het laatste leerjaar, als het programma dat toelaat. Vaak ontbreek hiervoor de tijd. M en O neemt ook dit jaar deel aan de …… Internet bizzkidz competitie!!!!!

17 Het eindcijfer Het eindcijfer wordt voor de helft bepaald door:
Het schoolexamencijfer. De andere helft wordt bepaald door: Het Centraal Schriftelijk Eindexamen.

18 Cijfers. Repetities. Praktische opdrachten. PTA-toetsen.

19 Informatie Op de M en O-website.
te vinden onder vakinformatie op de Kalsbeek-site. of bij:


Download ppt "Management en Organisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google