De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I n k o m e n s v e r d e l i n g Personele inkomens- verdeling Primaire inkomens- verdeling Secundaire inkomens- verdeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I n k o m e n s v e r d e l i n g Personele inkomens- verdeling Primaire inkomens- verdeling Secundaire inkomens- verdeling."— Transcript van de presentatie:

1 I n k o m e n s v e r d e l i n g Personele inkomens- verdeling Primaire inkomens- verdeling Secundaire inkomens- verdeling

2 Verdeling van het nationaal inkomen over de mensen van een land. Primaire inkomens- verdeling Secundaire inkomens- verdeling Verdeling van het secundair inkomen over de mensen van een land.

3 Loon rente Huur of pacht winst

4 Primaire inkomen Loonbelasting en sociale premies Vermindert met Vermeerdert met Inkomensoverdrachten* *huursubsidie + studiefinanciering + uitkeringen Secundaire inkomen Denk bij primair inkomen aan bruto inkomen

5 Kleiner maken van de inkomensverhoudingen Nivelleren Denivelleren Groter maken van de relatieve inkomensverschillen Grafisch weergeven met de Lorenzcurve

6 Getallenvoorbeeld nivellering •Hoog inkomen €100.000 •Gemiddelde belastingpercentage: 50% •Er wordt €50.000 belasting betaald •Besteedbaar inkomen: € 50.000 •Laag inkomen €10.000 •Gemiddelde belastingpercentage:30% •Er wordt €3.000 belasting betaald. Besteedbaar inkomen: € 7.000 •Inkomensverhouding primair inkomen: •Hoog / laag dus €100.000 / €10.000 = 10 •Inkomensverhouding secundair inkomen: •Hoog / laag dus € 50.000 / € 7.000 = 7,14 •Er is sprake van nivellering van de secundaire inkomensverdeling in vergelijking met de primaire verdeling.

7 Loonbelasting betalen over bruto loon Progressief (procentueel meer belasting betalen bij hoger inkomen) In verhouding minder besteedbaar inkomen over. Dus... genivelleerd Secundaire inkomensverdeling

8 huursubsidie Tot maximum inkomen Hoog inkomen Laag inkomen Secundaire inkomensverdeling nivelleert Lage inkomensgroepen krijgen uitkeringen; hoge inkomensgroepen niet.

9 Huursubsidie/uitkeringen nivelleren •Hoog inkomen besteedbaar inkomen €50.000 •Laag inkomen €10.000Besteedbaar inkomen: € 7.000 •Inkomensverhouding secundair inkomen: •Hoog / laag dus € 50.000 / € 7.000 = 7,14 •Lage inkomensgroep ontvangt huursubsidie of (uitkering ), hoge inkomensgroep niet. •Huursubsidie €1200 •Besteedbaar inkomen lage inkomens€ 8.200 •De nieuwe inkomensverhouding: •hoog / laag dus €50.000 / € 8.200 = 6,10 •De relatieve verschillen (de verhouding) zijn kleiner geworden, dus nivellerend.

10 Iedereen 5% erbij: Doelstelling van economisch beleid: rechtvaardige inkomensverdeling

11 Hoe gelijker de verdeling van het nationaal inkomen over de mensen hoe rechter de lijn. De diagonaal is de meest rechte verdeling. Iedere inkomensgroep krijgt evenveel.

12 De 75% armsten hebben 50% van het nationaal inkomen. De 50% rijksten hebben 75% van het nationaal inkomen. Als de Lorenzcurve zou samenvallen met de stippellijn heeft iedereen evenveel inkomen.

13 Het nationaal inkomen bedraagt 225 mld euro. Het totaal aantal personen is 5 mln mensen. Het gemiddelde inkomen in het hoogste kwartiel bedraagt: 0,50*225 mld euro/0,25*5 mln = 90.000 euro

14 uitspraak 1 De inkomens in de ‘werkgroep Janet’ zijn gemiddeld hoger dan die in de ‘werkgroep Jos’. uitspraak 2 De inkomensverschillen in de ‘werkgroep Janet’ zijn groter dan die in de ‘werkgroep Jos’. uitspraak 3 De inkomensverdeling in de ‘werkgroep Janet’ is rechtvaardiger dan die in de ‘werkgroep Jos ’.

15

16

17


Download ppt "I n k o m e n s v e r d e l i n g Personele inkomens- verdeling Primaire inkomens- verdeling Secundaire inkomens- verdeling."

Verwante presentaties


Ads door Google