De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 4: Collectieve sector Gedeelte 1: in de les gedaan. Schema verzekeringen, uitkeringen, collectieve goederen, kapitaaldekkingsstelsel,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 4: Collectieve sector Gedeelte 1: in de les gedaan. Schema verzekeringen, uitkeringen, collectieve goederen, kapitaaldekkingsstelsel,"— Transcript van de presentatie:

1 VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 4: Collectieve sector Gedeelte 1: in de les gedaan. Schema verzekeringen, uitkeringen, collectieve goederen, kapitaaldekkingsstelsel, omslagstelsel, nachtwakersstaat & verzorgingsstaat.

2 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 3 boxen: Box 1: Belastingsysteem in Nederland Heffing op inkomen uit arbeid Box 2:Heffing op aandelen Box 3:Heffing op inkomen uit vermogen

3 ?box 1 Welk inkomen wordt belast? inkomen uit woning en werk, zoals: loon uit dienstverband inkomen uit overige werkzaamheden, bijv. freelance opdrachten inkomen uit alimentatie eigen woning forfait tarief 2010 Schijf tot 65 jaar65 jaar en ouder 1t/m € 18.218 33,45%15,55% 2Vanaf € 18.218 t/m € 32.738 41,95%24,05% 3Vanaf € 32.738 t/m € 54.367 42% 4Vanaf € 54.367 en hoger 52% aftrekposten reisaftrek openbaar vervoer fietsaftrek hypotheekrente en andere aftrekposten lijfrentepremies verrekenbare verliezen uit werk en woning

4 ? Welk inkomen wordt belast? tarief 2010 aftrekposten box 2 inkomen uit aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijk belang ontstaat als een belastingplichtige ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap of coöperatie bezit. 25%  aftrekbare kosten  verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang

5 ? Welk inkomen wordt belast? tarief 2010 aftrekposten box 3 inkomen uit sparen en beleggen 30% over een vast rendement van 4% van het gemiddeld vermogen (vrijgesteld vermogen van € 20.616 per persoon + 2.762 per minderjarig kind). Geen

6 Heffingskortingen voor personen jonger dan 65 jaar algemene heffingskorting € 1.987 arbeidskorting (max.) € 1.489 (inkomens- en leeftijdsafhankelijk) combinatiekorting € 1.859 alleenstaande-ouderkorting € 945 jonggehandicaptenkorting € 691 * Voor personen van 65 jaar en ouder gelden gedeeltelijk andere bedragen.

7 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Brutoloon Aftrekposten - Rekenen in box 1 met schijvensysteem: Belastbaar inkomen Voorbeeld: David heeft een bruto inkomen van € 55.000,- Hij heeft in totaal voor € 5.000 aan aftrekposten. Bereken het bedrag aan inkomstenbelasting dat hij moet betalen.

8 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Voorbeeld: David heeft een bruto inkomen van € 55.000,- Hij heeft in totaal voor € 5.000 aan aftrekposten. Bereken het bedrag aan inkomstenbelasting dat hij moet betalen. Schijven tarieven 2009 1 e schijf € 0 - € 17.878 Percentage: 33,50%* 2 e schijf € 17.879 - € 32.12742,00%* 3 e schijf € 32.128 - € 54.77642,00% 4 e schijf boven de € 54.77652,00%

9 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Brutoloon Aftrekposten – Belastbaar inkomen Schijven tarieven 2009 Lengte van de schijf: 1 e schijf € 0 - € 17.878 € 17.878 Percentage: 33,50%* 2 e schijf € 17.879 - € 32.127 € 14.24842,00%* 3 e schijf € 32.128 - € 54.776 € 22.64842,00% 4 e schijf boven de € 54.776  52,00% € 55.000 € 5.000 – € 50.000 1 e schijf:€ 17.878 x 0,335=€ 5.989 2 e schijf:€ 14.248 x 0,42 =€ 5.984 Over: € 17.872 3 e schijf:€ 17.872 x 0,42 =€ 7.506+ Totaal berekende heffing over schijven: €19.479

10 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Brutoloon Aftrekposten – Belastbaar inkomen € 55.000 € 5.000 – € 50.000 1 e schijf: € 17.878 x 0,335=€ 5.989 2 e schijf: € 14.248 x 0,42 =€ 5.984 Over: € 17.872 3 e schijf:€ 17.872 x 0,42 =€ 7.506+ Totaal berekende heffing over schijven: €19.479 Heffingskortingen Algemene korting € 2.007 Arbeidskorting € 1.504 - Verschuldigde inkomensheffing over 2009 € 15.968

11 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Inkomensheffing Brutoloon x 100% Gemiddelde tarief of gemiddelde heffingsdruk Marginale tarief of marginale heffingsdruk Percentage van de hoogste schijf € 15.968 € 55.000 x 100%= 29,0% 42%

12 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Gemiddeld vermogen Heffing op inkomen uit vermogen: box 3 Heffingvrij vermogen - Belastbaar vermogen Vermogensrendementsheffing 30 % van het denkbeeldige rendement van 4%  0,30 x 0,04 = 1,2% per jaar

13 §2.5 De verdeling van de middelenblz. 14 Lorenzcurve Geeft mate van ongelijkheid van de inkomensverdeling over personen weer. http://ingrimayne.com/econ/AllocatingRationing/MeasuringIncomeDist.html

14 §2.5 De verdeling van de middelenblz. 14 NivelleringDenivellering Inkomensverschillen worden kleiner als gevolg van de herverdeling. Inkomensverschillen worden groter als gevolg van de herverdeling. Schevere inkomensverdeling - Progressieve belastingen - Inkomensafhankelijke subsidies & uitkeringen Van rood naar blauw. Van blauw naar rood. http://www.economielokaal.nl/index.php/inkomen-en-inflatie- vwo/begrippen-inflatie-vwo/96-nivelleren

15 §2.5 De verdeling van de middelenblz. 14 Progressieve belastingenDegressieve belastingen Hoe hoger het inkomen, hoe procentueel meer je belasting moet betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe procentueel minder je belasting moet betalen. -Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Van rood naar blauw. Van blauw naar rood. http://www.economielokaal.nl/index.php/inkomen-en-inflatie- vwo/begrippen-inflatie-vwo/96-nivelleren Proportionele belastingen Iedereen betaalt hetzelfde tarief (percentage) aan belastingen.

16 §2.5 De verdeling van de middelenblz. 14 Stappenplan tekenen Lorenzcurve: 1. Zet de inkomens van laag naar hoog. 2. Verdeel het aantal personen in even grote groepen. 3. Bereken de groepen personen in procenten van het totaal. 4. Bereken de inkomens in procenten van het totaal. 5. Cumuleer (optellen) de percentages van de personen. 6. Cumuleer (optellen) de percentages van de inkomens. 7. Teken de punten in een grafiek.

17 §4.3.2 De heffingen op inkomenblz. 62 Draagkrachtbeginsel De hogere inkomen betalen in verhouding meer dan de lagere inkomens. Heffingsbeginselen Doelmatigheidsbeginsel De inningskosten moeten opwegen tegen het te ontvangen belastingbedrag. Profijtbeginsel Degenen die profiteren van een voorziening ook zoveel mogelijk daarvoor te laten betalen


Download ppt "VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 4: Collectieve sector Gedeelte 1: in de les gedaan. Schema verzekeringen, uitkeringen, collectieve goederen, kapitaaldekkingsstelsel,"

Verwante presentaties


Ads door Google