De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVERHEID. Vrije markteconomen klassieken: Vrije markteconomen: De prijs zorgt ervoor dat alle markten ruimen: al het aanbod wordt verkocht. Zij kijken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVERHEID. Vrije markteconomen klassieken: Vrije markteconomen: De prijs zorgt ervoor dat alle markten ruimen: al het aanbod wordt verkocht. Zij kijken."— Transcript van de presentatie:

1 OVERHEID

2 Vrije markteconomen klassieken: Vrije markteconomen: De prijs zorgt ervoor dat alle markten ruimen: al het aanbod wordt verkocht. Zij kijken dus alleen naar het aanbod. De overheid moet een kleine rol spelen

3 Keynes: In de jaren ’30 bracht de markt geen uitkomst en we belandde in een lange crisis. De economie zakte steeds verder af. Keynes zag het als taak van de overheid om de economie te stabiliseren. Hij keek naar de vraagkant

4 Marx: Dacht dat bedrijven steeds groter zouden worden en dat kapitaal in steeds minder handen zou komen. Dit zou uiteindelijk leiden tot een ineenstorting van het systeem.

5 Omvang collectieve sector

6 Nadelen grote collectieve sector 1.Verminderd keuzevrijheid 2.Hoge lasten: minder stimulans om meer te werken/produceren

7 Soorten goederen Collectieve goederen: Goederen waar je mensen niet van kan uitsluiten (dijken, defensie, rechtspraak) Quasi-Collectieve goederen: Individuele goederen die door de overheid worden gemaakt. Individuele goederen: Je kan aanwijzen wie er hoeveel gebruik van maakt en je kan mensen ervan uitsluiten

8 Collectieve lasten

9 Collectieve sector

10 http://www.youtube.com/watch?v=MzCywGh 6P30 http://www.youtube.com/watch?v=MzCywGh 6P30

11 Belastingen box 1 Stap 1: Bereken belastbaar inkomen: Bruto inkomen Aftrekposten – Bijtellingen + Belastbaar inkomen

12 Aftrekposten Arbeidsgerelateerde kosten: de reiskosten woon-werkverkeer.reiskosten hypotheekrenteaftrek. hypotheekrenteaftrek Buitengewone lasten: bijvoorbeeld hoge ziektekosten, studiekosten, kinderopvang. Buitengewone lasten Giften.

13 bijtellingen -Eigenwoning forfait -Lease-auto

14 Vervolgens ga je met schijven rekenen eerste schijf tweede schijf derde schijf vierde schijf € 0 tot en met € 6.800 € 6.801 tot en met € 21.800 € 21.801 tot en met € 48.100 meer dan € 48.100 35,7% 37,05% 50% 60% Bereken belastingen bij belastbaar inkomen van 30.000

15 Belastbaar bedrag € 30.000,- schijf 1 6.800,- x 35,7% = 2.427,60 over € 23.200,- schijf 2 15.000,- x 37,05% = 5.557,50 over € 8.200,- schijf 3 8.200,- x 50% = 4.100,-- + over 0 belasting: 12.085,10

16 Belasting

17 Aan het eind mag je de heffingskorting ervan afhalen: 12.085 – 2.500 =

18 BOX 3 30 procent van een fictief rendement van 4% oftewel 1,2 procent na aftrek van de vrijstelling

19 Nivellering: inkomensverschillen worden relatief kleiner Denivellering: inkomensverschillen worden relatief groter. Proportioneel: inkomensverschillen blijven relatief gelijk.

20 Nivellering/denivellering Iedereen betaalt 1000 euro belasting Iedereen betaalt 30% met een heffingskorting van 8.000 euro

21 Sociale zekerheid

22 Kosten sociale zekerheid

23 Uitkeringen: soorten

24 Voor en nadelen uitkeringen Voordelen – Armoedebestrijding – Stabilisatie Nadelen – Hoge lasten/wig – Concurrentiepositie komt in gevaar – armoedeval

25 SALDI Begrotingssaldo=Inkomsten – uitgaven Financieringssaldo = begrotingssaldo + aflossing Financieringssaldo = inkomsten – uitgaven (excl. Afl.) Financieringssaldo = - verandering staatsschuld

26 Emu tekort Nederland

27 Schuld Overheid

28

29 Voor en nadelen schuld Voordeel: Als het goed wordt gebruikt kan het later tot een hoger inkomen leiden Kan stabiliserend werken Nadeel: Last voor toekomstige generaties Crowding out effect:hogere rente

30 Verschillende gedachten overheidstekort Klassieken: overheid mag geen tekort hebben. Ze drukken particuliere investeringen weg Keynes: overheid moet in tijden van crisis tekorten creëren om de vraag te vergroten Laatste jaren: Trendmatige begrotingsnorm: Verandering van inkomsten vang je op door bij te lenen of af te lossen. Uitgaven tegenvallers moet je bezuinigen

31 http://www.edit-extra.nu

32 Zalm norm:Stel je schat de groei van het NI komende 4 jaar in op 3%. Als de inkomsten tegenvallen of meevallen doe je niks. Tegenvallers of meevallers in de uitgavenkant compenseer je wel: Groei per jaar (gem 3%) UitgavenInkSaldo J1: 2%+4%  3% (bezuin)+ 2%Tekort J2: 4%+2%  3% (extra)+ 4%Overschot J3: 5%+1%  3% (extra)+ 5%Overschot J2: 1%+5%  3% (bezuin)+1%Tekort

33 Functies overheid Allocatiefunctie Stabilisatiefunctie (her)verdelingsfunctie

34 Doelstellingen economische politiek 1.Evenwichtige arbeidsmarkt 2.Prijsstabiliteit 3.Evenwichtige betalingsbalans 4.Rechtvaardige inkomensverdeling 5.Evenwichtige duurzame groei

35 Instrumenten economische politiek Belastingen Wetgeving Subsidies


Download ppt "OVERHEID. Vrije markteconomen klassieken: Vrije markteconomen: De prijs zorgt ervoor dat alle markten ruimen: al het aanbod wordt verkocht. Zij kijken."

Verwante presentaties


Ads door Google