De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De valorisatie van salarissen Federale Cel ESF – EPD De Zéro à l’Infini Bvba Marc Boigelot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De valorisatie van salarissen Federale Cel ESF – EPD De Zéro à l’Infini Bvba Marc Boigelot."— Transcript van de presentatie:

1 De valorisatie van salarissen Federale Cel ESF – EPD De Zéro à l’Infini Bvba Marc Boigelot

2 2 Elementen ter (her)verduidelijken  De betoelaagbare uitgaven,  de niet betoelaagbare uitgaven,  de gepresteerde dagen,  de berekeningsmethode,  de voorziening voor vakantiegeld.

3 3 De betoelaagbare uitgaven (1/3) Onderw. Aan de patr. RSZ.Niet onderworpen De overeengek. salarisTussenkomst woon- werkverkeer Enkel vakantiegeldDubbel vakantiegeld De 13de maandVervroegd vakantiegeld De premies (mobiliteit, anciënniteit, verblijf, …) Maaltijdcheque (netto bedrag) Bedragen die op de maandelijkse loonfiche vermeld worden:

4 4 De betoelaagbare uitgaven (2/3) Kwitanties of zonder facturenExterne facturen GeschenkchequeBeheerkosten van Soc.secret. Terugbet. VakbondspremieGeneeskundig. diensten Verzek. Burgerlijke aansprak.Andere administr. Kosten Verz. ArbeidsongevalOpleidingskosten Bedragen die niet op de maandelijkse loonfiche vermeld worden:

5 5 De betoelaagbare uitgaven (3/3) Cumulatieve voorwaarden 1. Het voordeel aan het personeel uitbetaald moet aan al de arbeiders van deze categorie toegestaan worden en deel uitmaken van een overeenkomst in de onderneming (bv.CAO). 2. In het algemeen werd dit voordeel reeds door de onderneming toegekend vooraleer de goedkeuring van het project in het federaal EPD. 3. Het voordeel wordt toegekend op een regelmatige en terugkerende basis. 4. Er zijn bepaalde voorwaarden eigen aan het voordeel zelf (bv. Voor de Maaltijdcheques moet er een persoonlijke inhouding zijn ).

6 6 De niet betoelaagbare uitgaven 1. Onkosten verbonden aan een bedrijfswagen of aan persoonlijke beroepskosten. (kunnen maar op basis van nauwkeurige bewijsstukken gerechtvaardigd worden). 2. Overuren en/of compensatie rustdagen in verband met deze uren, toelagen bij ontslag of bij contractbreuk, indien geen voorafgaand akkoord met de ESF Cel. 3. Verzekeringspremies die een voordeel voor het personeel zijn maw. verzekeringen die niet als doel hebben de aansprakelijkheid van de werkgever te dekken (bv. verzekering privéleven, hospitalisatie, groep, …)

7 7 De gepresteerde dagen. = aantal werkdagen ten hoogste in een jaar (rekening houdend met het banenstelsel). Dit aantal sluit dus niet alleen de zater-, zon- en feestdagen en het jaarlijks verlof uit, maar ook de compensatie rustdagen voor overuren (indien geen voorafgaand akkoord met de Cel) en de ziektedagen ten laste van de mutualitiet (boven de 30e dag). Bv. Voor een voltijdse baan 365 dagen - 10 feestdagen - 20 dagen (wettelijk verlof) - 104 dagen (Zater- & zondagen) 231 dagen.

8 8 Voorgestelde berekeningsmethode  De totale betoelaagbare loonkost vaststellen.  De onkosten voor maaltijdcheque aftrekken. (hangt af van het aantal aanwezigheidsdagen).  De dagelijkse loonkost bepalen door te delen door het aantal gepresteerde dagen.  Het aantal dagen besteed aan het project met deze dagelijkse loonkost vermenigvuldigen  De kost van de maaltijdcheques voor het project toevoegen.

9 9 De voorziening voor vakantiegeld (1 de 2)  Enkel toegelaten als : –Geen andere berekening van vakantiegeld aan deze werknemer toegekend is voor dit jaar (enkel, dubbel of vervroegd vakantiegeld moeten geannuleerd worden). –Het vakantiegeld (voor arbeiders) moet niet in de patronale RSZ inbegrepen worden. Een promotor kan de voorkeur geven aan een berekening van het vakantiegeld op basis van een voorziening.  Berekeningsmethode : op basis van het jaarlijks bruto loon onderworpen aan de patronale RSZ : –18,80% (bedienden) –10,27% van 108/100 gebruiken (aarbeiders)

10 10 De voorziening voor vakantiegeld (2/2)  Let op: Indien men deze methode gebruikt heeft, moet men ook deze voorziening aanpassen (op basis van definitieve cijfers die alleen maar het volgend jaar gekend zijn). In de financiële opvolging van het jaar N+1, vindt men dus : –Een voorziening voor dit jaar en –Een definitieve berekening met een verbetering (meer of minder) van de provisie van het vorig jaar. Dit is overeenkomstig met de wet over de boekhouding van 1971 en het Wetboek van de InkomstenBelastingen van 1992.

11 11 Praktijkgericht voorbeeld (1 de 2) Wedden42.301,65 13e maand3.451,07 Mobiliteitspremie1.338,60 Dubbel vakantiegeld3.396,73 Niet aan de patr. RsZ onderw. kosten249,72 Patronale RsZ (+/- 34,55%)16.276,01 Verzekering AO430,01 Premie vakbond74,37 Geneeskundige diensten192,00 Totaal :67.710,16 Dagelijkse loonkost (/ 231 dagen)293,12

12 12 Praktijkgericht voorbeeld (2 de 2) Dagelijkse loonkost (overgebracht)293,12 Maaltijdcheque (netto)4,91 Dagelijkse netto last :298,03 Aantal dagen in het project50 Totale loonkost voor het project :14.901,50

13 De valorisatie van salarissen Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "De valorisatie van salarissen Federale Cel ESF – EPD De Zéro à l’Infini Bvba Marc Boigelot."

Verwante presentaties


Ads door Google