De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie Een kosten van ziekte studie Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie Een kosten van ziekte studie Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire."— Transcript van de presentatie:

1 Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie Een kosten van ziekte studie Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013

2 Inhoud 1.Astma, COPD en respiratoire allergie 2.Maatschappelijke kosten 3.Basisjaar: zorgkosten en productieverliezen 4.Modelprojectie 5.Toekomstige prevalentie en zorgkosten 6.Conclusie en aanbevelingen Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013

3 Kenmerken astma, COPD en respiratoire allergie ●Meer dan een miljoen mensen ●Chronisch karakter ●Onderscheid soms lastig te maken ●Astma: van jong tot oud, reversibel maar aanleg blijft ●COPD: vanaf ca 40 jaar, klachten nemen geleidelijk toe, roken risicofactor ●Respiratoire allergie, hooikoorts, leeftijd 15-45 jaar Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 3

4 Maatschappelijke kosten ●Aanzienlijke ziektelast door aard klachten en chronisch karakter. ●Voor de patiënt en maatschappij als geheel: zorgkosten en verlies van arbeidsproductiviteit ●Informatie voor beleid ●Schatting van maatschappelijke kosten en toekomstprojectie op verzoek van Longfonds, in samenwerking met IMTA en NIVEL ●Voor basisjaar 2007 en projectie tot 2032 ●2004: astma en COPD Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 4

5 Zorgkosten astma, COPD en respiratoire allergie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 5

6 Gemiddelde zorgkosten naar leeftijd voor astma, COPD en respiratoire allergie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 6

7 Aanpak zorgkosten ●Prevalentie 2007: aan de hand van huisartsenregistraties ●Zorggebruik: bottom-up, per aandoening is het zorggebruik geïnventariseerd: eerstelijn, medicatie, ziekenhuiszorg enz: zorggebruik * kostprijs ●muv verpleging en verzorging, top-down ●Alleen zorggebruik voor astma, COPD en respiratoire allergie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 7

8 Gemiddelde kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor een werkende met astma en COPD Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 8

9 Aanpak productieverliezen ●Productieverliezen: omvang ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: “werken met een chronische longaandoening” ●Combinatie van huisartsen- en cbs-data ●Frictiekostenmethode is gebruikt om kosten te schatten: verliezen treden alleen op in de periode waarin er een vacature is na langdurig ziekteverzuim (ca 23 weken) ●Alleen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor astma en COPD Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 9

10 Verwachte ontwikkeling in prevalentie voor astma, COPD en respiratoire allergie, 2007-2032 Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 10

11 Aanpak projecties ●Periode 2007-2032 ●Houdt rekening met demografische ontwikkelingen (CBS) ●Astma en COPD: simulatiemodel ●Respiratoire allergie: demografische projectie ●Projectie van kosten houdt rekening met stijging van zorguitgaven van 2,3% per jaar (op basis van het trendmatige scenario van het Centraal Planbureau) Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 11

12 Modelprojectie van zorgkosten 2007-2032 Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 12

13 Astma ●Totale zorgkosten in 2007: 286 miljoen euro ●Gemiddelde kosten per patiënt: 529 euro Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 13

14 Huisartsenzorg Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 14

15 Medicatie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 15

16 Ziekenhuisopnames Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 16

17 COPD ●Totale zorgkosten in 2007 415 miljoen euro ●Gemiddelde kosten per patiënt 1350 euro Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 17

18 Fysiotherapie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 18

19 Medicatie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 19

20 Ziekenhuisopnames Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 20

21 Respiratoire allergie ●Totale zorgkosten in 2007: 102 miljoen euro ●Gemiddelde kosten per patiënt: 165 euro Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 21

22 Medicatie Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 22

23 Conclusie ●Zorggebruik voor de drie ziekten is aanzienlijk ●Ziekteverzuim van werknemers vanwege astma en COPD is hoog; werknemers met COPD raken vaker arbeidsongeschikt ●Het aantal patiënten met astma en COPD stijgt de komende decennia naar verwachting flink ●Dit komt voornamelijk door de bevolkingsgroei en de vergrijzing Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 23

24 Conclusie vervolg ●De zorgkosten zullen naar verwachting toenemen: voor respiratoire allergie met 73% voor astma met 150% voor COPD met 220% ●De geschatte zorgkosten voor deze drie ziekten bedragen dan ongeveer 2 miljard euro in 2032 ●Toekomst is onzeker: onderzoek weerspiegelt huidige trends in zorggebruik en kosten, maar is ook afhankelijk van beleid en gedrag van mensen Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 24

25 Beperkingen studie ●Van aantal zorgtypen kon geen informatie gevonden worden: –Zelfzorgmedicatie bij respiratoire allergie –Vervolgconsulten bij specialist voor respiratoire allergie –Ziekteverzuim vanwege respiratoire allergie –Longrevalidatiecentra voor astma en COPD ●Verder onderzoek naar deze aspecten is gewenst Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 25

26 Aanbevelingen en ontwikkelingen ●Stoppen met roken; nog beter: niet beginnen met roken kan toekomstige ziektelast beperken ●Meer aandacht voor patiënten met astma en COPD op de werkvloer ●Extra ondersteuning van ouderen met astma en COPD ●Inzet voor doelmatige en betaalbare zorg ●Recente zorgstandaarden voor astma en COPD dragen bij aan een betere kwaliteit van leven en een meer doelmatige zorg Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 26

27 Bedankt voor uw aandacht! Met dank aan: Talitha Feenstra Ardine de Wit Alet Wijga Rudolf Hoogeveen Maureen Rutten-van Mölken Martine Hoogendoorn Monique Heijmans Erica Maurits Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie | 4 april 2013 27


Download ppt "Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie Een kosten van ziekte studie Projecties van zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire."

Verwante presentaties


Ads door Google