De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 1 van 24 Uitsluiting en discriminatie Hoofdstuk 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "[Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 1 van 24 Uitsluiting en discriminatie Hoofdstuk 3."— Transcript van de presentatie:

1 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 1 van 24 Uitsluiting en discriminatie Hoofdstuk 3

2 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 2 van 24 Van ziekte naar participatieprobleem Ziekte Een persoon ontwikkelt een ziekte

3 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 3 van 24 Van ziekte naar participatieprobleem Ziekte Stigma, discriminatie + sociale uitsluiting

4 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 4 van 24 Van ziekte naar participatieprobleem Ziekte Latrogene effecten van opname en behandeling: • ervaringen met medepatiënten • cultuur van beheersing • bijwerkingen medicatie

5 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 5 van 24 Van ziekte naar participatieprobleem Ziekte Gebrek aan zelfbepaling

6 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 6 van 24 Van ziekte naar participatieprobleem Ziekte Negatieve gevolgen van werkeloosheid + gebrek aan opleiding

7 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 7 van 24 Van ziekte naar participatieprobleem Ziekte Verstoorde dromen

8 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 8 van 24 Ziekte ≠ Dit

9 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 9 van 24 Ziekte Wat is de ziekte? Wat is het participatieprobleem?

10 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 10 van 24 Rehabilitatiedoelgroepen (zie Korevaarskubus) behoren tot de meest achtergestelde groepen in onze samenleving

11 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 11 van 24 Korevaarskubus

12 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 12 van 24 Stigma Een letterlijk of figuurlijk merkteken dat personen onderscheidt van anderen en dat hen in verband brengt met onwenselijke eigenschappen (gevaarlijk, onbetrouwbaar, incompetent) waarna zij door anderen worden afgewezen of genegeerd. (Link & Phelan, 1998)

13 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 13 van 24 Voorbeeld Psychiatrische aandoeningen • Tweesnijdend zwaard: –wapenen tegen aandoening –wapenen tegen stigma • Stigmatisering op grote schaal patiënten geweerd uit privéleven en uit de buurt van kwetsbare naasten (kinderen)

14 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 14 van 24 Voorbeeld Psychiatrische aandoeningen • bron van zorg • barrière voor maatschappelijke participatie • (selectief) verbergen psychiatrische status • sommige wekken angst en afkeer op bij andere burgers vanwege overlast of agressie

15 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 15 van 24 Attributie

16 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 16 van 24 Voorbeeld discriminatie

17 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 17 van 24 Self-fulfilling prophecy

18 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 18 van 24 Gevolgen stigmatisering • Chronische stress • Lage zelfachting • Demoralisering • Depressieve symptomen • Anomie en lage kwaliteit van leven • Terugval en heropnames • Doet positieve effecten van rehabilitatieprogramma’s grotendeels teniet

19 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 19 van 24 Drie soorten stigma • Autoritarisme: mensen kunnen geen verantwoordelijkheid dragen • Sociale inperking: mensen vormen een gevaar voor de samenleving • Liefdadigheid: mensen hebben (extra) zorg en aandacht nodig

20 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 20 van 24 Antistigmastrategieën Driedeling: 1. Protest 2. Voorlichting 3. Contact (Corrigan & Penn, 1999) Maar ook: 4.Wet- en regelgeving

21 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 21 van 24 Contacthypothese Positief effect van ontmoetingen tussen burgers met en zonder psychische beperkingen is waarschijnlijk groter als: • deelnemers dezelfde status hebben • zij zelf voor contact kiezen en er plezier aan beleven • contacten worden gekenmerkt door sa- menwerking en zekere vertrouwelijkheid • het gaat om contacten met personen die lichtelijk afwijken van het stereotiepe beeld (o.a. Alexander & Link, 2003)

22 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 22 van 24 Antistigmaprogramma’s Veelal mengvormen voorlichting en contact. Belangrijke aspecten: 1. Beginnen in de psychiatrie 2. Adequate mediastrategie 3. Gedifferentieerde aanpak 4. Centrale rol voor cliënten

23 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 23 van 24 Evenwicht • Bestrijden van stigma door anderen en tegengaan van zelfstigma zijn even belangrijk • Beide strategieën kunnen elkaar versterken

24 [Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 24 van 24 Samenvattend • Stigma niet uit te bannen, maar wel te bestrijden • Enige bekendheid werkzame ingrediënten • Geen radicale oplossingen > weg van geleidelijkheid • Wetgeving die discriminatie verbiedt • Overlastbestrijding en stigmabestrijding - sluiten elkaar niet uit - zijn complementair


Download ppt "[Hier titel van boek] [Hier plaatje invoegen] 1 van 24 Uitsluiting en discriminatie Hoofdstuk 3."

Verwante presentaties


Ads door Google