De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 SITUERING VLAREM door ing. François WAMBACQ Afdelingshoofd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 SITUERING VLAREM door ing. François WAMBACQ Afdelingshoofd."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 SITUERING VLAREM door ing. François WAMBACQ Afdelingshoofd AMV

2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 ARAB 1946199119951999 VLAREM IVLAREM II 2001 VLAREM-AANPASSING HISTORISCHE MIJLPALEN IN DE MILIEUVERGUNNINGENPROBLEMATIEK START ALGEM.HEREVALUATIE 1957-EEG-19871996-”IPPC”

3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 • ARAB-vergunning • lozingsvergunning • afvalstoffen • giftige afval • omlopen motorvoertuigen • bescherming van grondwater • winning van grondwater vóór na VLAREM I • ARAB-vergunning • lozingsvergunning • afvalstoffen • giftige afval • omlopen motorvoertuigen • bescherming van grondwater winning van grondwater

4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001

5 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 • versnipperde en onvol- ledige milieuvoorwaarden • noodzaak van type- vergunningsvoorwaarden • alle voorwaarden (ook algemene en sectorale) op te leggen als bijlage bij vergunning (“V-bijlagen”) • afstandsregels niet afdwingbaar • afzonderlijke vergunning winning van grondwater vóór na VLAREM II •bundeling van alle milieuvoorwaarden • afstandregels wèl afdwingbaar • eenvormige meet- strategie afzonderlijke vergun- ning voor winning van grondwater decreet bedrijfsinterne milieuzorg (in 1996 in VLAREM II)

6 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 VLAREM I: exclusief winning van grondwater VLAREM II vóór na VLAREM I EN II • integratie winning van grondwater • vergunningsplicht voor vliegvelden, crematoria en zeehandelshavens • integratie EG-richtlijn “IPPC” afzonderlijke vergun- ning voor winning van grondwater

7 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 • integrale benadering • dwingende afhandelingstermijnen • maximale vergunningstermijn ingekort tot 20 jaar • verplichte tussentijdse evaluaties van bepaalde vergunningen • 3 indelingsklassen van hinderlijke inrichtingen, waarbij slechts meldingsplicht voor klasse 3 • integratie van MER / VR / “IPPC” • gecoördineerd eindadvies via milieuvergunningencommissies • stilzwijgende weigering / vergunning • koppeling milieuvergunning - bouwvergunning Innovaties Vlarem I

8 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 • bundeling van het geheel van milieuvoorwaarden, met inbegrip van alle toepasselijke reglementeringen en EG-richtlijnen, in één bundel • decimaal genummerde artikelen die overzichtelijk verwijzen naar de overeenkomstige indelingsrubriek van VLAREM I • duidelijke milieukwaliteitsdoelstellingen • invoering begrip “erkende milieudeskundigen” • invoering begrip “milieucoördinatoren” (interne en externe) Innovaties Vlarem II

9 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 • Integrale benadering • Toepassing BBT • Immisiegerichte benadering Algemene Hoofduitgangsprincipes

10 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 Artikel 43ter VLAREM I (conform EG- richtlijn 96/61/EG) • BBT • geen belangrijke verontreiniging • afvalvoorkoming en -beheer • doelmatig energiegebruik • ongevallenpreventie “IPPC” - Hoofduitgangsprincipes

11 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 EVOLUTIE VERGUNDE JAARDEBIETEN (AFVALWATER) ‘80 ‘85 ‘92 ‘93 ‘94 ‘99

12 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 EVOLUTIE VERGUNDE CZV-EMISSIES (AFVALWATER) ‘80 ‘85 ‘92 ‘93 ‘94 ‘99


Download ppt "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL **** Afdeling Milieuvergunningen SYMPOSIUM 5 DECEMBER 2001 SITUERING VLAREM door ing. François WAMBACQ Afdelingshoofd."

Verwante presentaties


Ads door Google