De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Valorisatie Programma Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Valorisatie Programma Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Valorisatie Programma Rotterdam
Kennis + Markt = Winst Albeda College Renata Voss RDM, 11 februari 2014 11 februari 2014

2 Valorisatieprogramma Rotterdam
Rotterdam heeft potentie (OESO 2010) Ontwikkeling tot grootste kennis- en innovatie regio in de wereld Valorisatie onmisbare schakel (SER) Partners onderwijs- en kennisinstellingen: Vertaling kennis tbv economisch en maatschappelijk nut Structurele impuls innovatief ondernemerschapsonderwijs Belang 21st. Century Skills naast vakmanschap WRR en Onderwijsraad : inspelen op veranderende eisen samenleving 11 februari 2014

3 Bron: Kennisnet

4 Albeda College partner VPR (1)
Politiek en maatschappelijk debat : WRR: MBO als innovatie motor van het MKB SER: Ondernemerschap naast vakmanschap bepalende factor economie SCP: Herwaardering vakmanschap MKB: MBO geschikt onderwijsniveau ondernemerschapsonderwijs (93%) 11 februari 2014

5

6 Albeda College partner VPR (2)
Ontwikkelingen Rotterdam Flexibilisering Arbeidsrelaties Toename ZZP’ers : 35% vanaf 2005 Aandeel banen stabiel op laag beroepen niveau : 24% ( ) Banen naar beroepsniveau , Rotterdam (bron CBS, bewerking COS ) Beroepen niveau Rotterdam 2002 Rotterdam 2011 Elementair 12 9 Laag 24 Midden 35 33 11 februari 2014

7 Ambities Albeda College
In wisselwerking met bedrijfsleven / MKB : Praktijk-gedreven Innovatief Ondernemerschapsonderwijs Certificaat Ondernemen (light versie) Doelgroep: lager segment Doel: aansluiting op flexibele arbeidsmarkt : van werknemer naar ZZP’er in competitieve markt Verdere versterking samenwerking MBO-HBO studenten Ontwikkeling kennis tbv toepassing nieuwe producten of diensten 11 februari 2014

8 Ondernemerschapsonderwijs (1)
Samenwerking bedrijfsleven / MKB MBO brugfunctie MKB SER: MBO grootste leverancier ambachtseconomie (40%) Verankering in de regio 77% bpv-overeenkomsten in de gemeente Rotterdam ( ) KTO: 80% heeft vertrouwen in student als toekomstige participant (2011) Kerstborrel MKB: Ondernemende student en leerbedrijf van het jaar Scholingswinkel (2013: praktijkleerplaatsen 600 studenten) Ambitie: Front-office, samenwerking leerbedrijven mbo-hbo 11 februari 2014

9 Ondernemerschapsonderwijs (2)
Samenwerking Hogeschool Rotterdam Associate Degree Ondernemen (AD) MBO docenten ism HBO docenten Cohort 2012 : Instroom Albeda 35% van de MBO studenten Ambitie: AD ondernemen , specialisatie Creatieve industrie (sept ‘14) Verdere versterking samenwerking MBO-HBO studenten : RDM Punter project (Replica West-Friese zeilpunter) TU Delft , Hogeschool Rotterdam, Albeda College : laswerk niveau 2 en 4 Lijmverbindingstechnieken (3 docenten opgeleid tot instructeur) 11 februari 2014

10 Ondernemerschapsonderwijs (3)
In wisselwerking met bedrijfsleven : Certificaat Ondernemen (CE) Start in ( 2013: aantal certificaten 50 ) Doel: voorbereiding op ondernemerschap / ZZP’er & AD Ondernemen KvK, Rabobank Rotterdam en MKB Rotterdam : verbinding logo aan CE GUESS onderzoek 2013: deelname 147 studenten Ambitie: verdere investering Albeda breed Professionalisering docenten Masterclass (vanaf 2012 : 60 docenten per jaar). Ambitie : verbreding incl. verankering docentenstages 11 februari 2014

11 Ondernemerschapsonderwijs (4)
Startende en jonge bedrijven Positieve invloed op innovatiekracht en economische groei MBO ondernemers Dank voor uw aandacht! 11 februari 2014


Download ppt "Valorisatie Programma Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google