De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemend Onderwijs in de regio. De droom in 2011: Onderwijs, bedrijfsleven en andere partners geven ondernemend onderwijs vorm en voeren dit gezamenlijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemend Onderwijs in de regio. De droom in 2011: Onderwijs, bedrijfsleven en andere partners geven ondernemend onderwijs vorm en voeren dit gezamenlijk."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemend Onderwijs in de regio

2 De droom in 2011: Onderwijs, bedrijfsleven en andere partners geven ondernemend onderwijs vorm en voeren dit gezamenlijk uit Het transparant maken en vormgeven van een doorlopende leerlijn van basisschool tot HBO Het uitbouwen van het netwerk, zodat de borging van het project gegarandeerd is voor de toekomst

3 Ondernemend Onderwijs in de regio Waarom dan? Om te stimuleren dat bedrijfsleven en onderwijs samenwerken Om Zoetermeerse jongeren de kans te geven een ondernemende houding te ontwikkelen of ervaring op te doen met aspecten van ondernemersschap Dit vanuit de gedachte: “Een ondernemende houding leidt tot meer succes in persoonlijk en professioneel handelen”. Ondernemend handelen = zelfsturing

4 Verankering leren ondernemen Doel & resultaat: Nr. 1: ondernemen in eigen bedrijf en dit mee laten tellen als beroepspraktijkvorming Raamcontract met kenniscentrum voor Ondernemer Detailhandel: 50 MBO-studenten eigen bedrijf als stage 26 MBO studenten zetten eigen bedrijf op in de Open Design Garage, als onderdeel van het curriculum Accreditatie Open Design als leerwerkbedrijf voor Marketing, Administratie, Evenementen, ICT Opmerkelijk: regelgeving mbt stages en ondernemerschap wordt steeds strikter. Oplossing: student-bedrijven borgen in curriculum = les!

5 Ondernemend Onderwijs in de regio Doel & resultaat: Nr. 2: inspirerende ondernemersplaats organiseren voor student-bedrijven. Coaching en begeleiding door ondernemers. 14 werkplekken gerealiseerd in Open Design Garage – doel was 10. Ook mogelijkheid voor HBO. Intake, coaching, begeleiding, examinering samen met ondernemers. Opmerkelijk: omgeving leidt tot ander gedrag. Snel leerresultaat door rolmodellen op de werkplek.

6 Verankering van het leren ondernemen Doel & resultaat: Nr. 3: onderwijsbouwstenen maken voor individuele student, ZZP-student en docent Invoering European Business Competence Licence-Europees maatwerkprogramma gericht op kennisvergroting Certicifeerbare Eenheid Ondernemen uitgelijnd met huidig curriculum Omvorming CE voor gebruik in alle sectoren Aanbod keuzecertificaat voor Ondernemend Gedrag in het MBO. HHS: voorbereiding accreditatie minorenprogramma ONC: ondernemende componenten zichtbaar gemaakt in Rubrics voor competentiemeting

7 Profilering in de regio & kennisuitwisseling in het netwerk Doel & resultaat: Nr. 4: het ontwikkelen van een digitale catalogus en digitaal portfolio Website www.ozon079.nl met catalogusfunctie voor doorlopende leerlijn en mogelijkheid tot delen materiaalwww.ozon079.nl Niet uitgewerkt: Een eigen te ontwikkelen digitale materialen bank Conclusie: wens tot een systeem op dit niet meer actueel

8 Profilering in de regio & kennisuitwisseling in het netwerk Doel & resultaat: Nr. 5: doorlopende leerlijn van basisschool tot HBO Leerlijn in beeld op basis van 6 vaste competenties Inspiratie en voorbeelden voor docenten diverse scholen Basisonderwijs, VMBO, MBO en HBO in beeld Creeren en innoveren, ondernemend en commercieel handelen, beslissingen en activiteiten initieren, bedrijfsmatig handelen, relaties uitbouwen en onderhouden, plannen en organiseren, overtuigen en beinvloeden Kans: docenten met elkaar in contact brengen, materialen delen en ondernemers uit Community inzetten

9 Kennisopbouw en uitwisseling in het netwerk & profilering in de regio Doel & resultaat: Nr. 6: contacten tussen ondernemers en jongeren stimuleren 2 x beroepenmanifestatie basisschool, 3000 leerlingen 6 x netwerkbijeenkomsten voor MBO, HBO en ondernemers Breaking Out: 300 studenten en ondernemers Individuele coaching door ondernemers voor studenten Gastlessen & workshops & studenten leren in starterscentrum Community van 300 bedrijven gestart die betrokken willen zijn bij onderwijs 24-hour business game HHS en MBO met 80 studenten, 20 docenten en 50 gastsprekers/coaches Opname in curriculum, workshops netwerken Kans: de bedrijven willen wel, scholen kunnen hier optimaler van profiteren als planningen per school helder zijn.

10 Profilering in de regio & kennisuitwisseling in het netwerk Doel & resultaat: Nr. 7: betrokkenheid ondernemers borgen voor de toekomst Individuele coaching door ondernemers voor studenten Gastlessen & workshops in curriculum Community van 300 bedrijven gestart die betrokken willen zijn bij onderwijs 4 x per jaar OZON-bijeenkomst Kans: uitbouw resultaat door opstarten OZON Innovatie Academie  naast ondernemerschap ook projecten met een maatschappelijke relevantie

11 Profilering in de regio & kennisuitwisseling in het netwerk Doel & resultaat: Nr. 8: awareness bij managers, bestuurders en docenten creeren Breaking Out: kennisdeling, ook voor docenten, managers en bestuurders Awareness sessie met bestuurders van scholen op 4 juli 2012 Kennisdeling via www.ozon079.nl

12 Vervolgmogelijkheden OZON De structuren zijn gelegd, het is aan de scholen en de ondernemers om het nu verder uit te bouwen. Centrale rol voor de Community, ondernemerschap & innovatiekansen verbinden Bedrijven willen veel, maar scholen moet aangeven wat ze met ondernemerschap en ondernemend gedrag willen Uitbouw van concept in andere regio’s, zoals LOON! in Leidschendam 4 x per jaar kennisdelingsessies voor een proefperiode van 2 jaar Samenwerken binnen de OZON Innovatie Academie Deelname aan ‘Geslaagd in het Vak’ Opstarten van “Lerende netwerken” voor bedrijven

13 Het stoplicht staat op groen….nu samen bouwen aan de toekomst!


Download ppt "Ondernemend Onderwijs in de regio. De droom in 2011: Onderwijs, bedrijfsleven en andere partners geven ondernemend onderwijs vorm en voeren dit gezamenlijk."

Verwante presentaties


Ads door Google