De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar. INHOUD 1.Uitgangspunten en focus RdMC bij professionalisering 2.Inhoudelijke aspecten vraagsturing 3.Criteria.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar. INHOUD 1.Uitgangspunten en focus RdMC bij professionalisering 2.Inhoudelijke aspecten vraagsturing 3.Criteria."— Transcript van de presentatie:

1 Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar

2 INHOUD 1.Uitgangspunten en focus RdMC bij professionalisering 2.Inhoudelijke aspecten vraagsturing 3.Criteria voor de projecten  Inhoudelijke kaders  Beoordelingscriteria  Voorwaarden 4.Procedure 5.Vragen

3 Uitgangspunten  Leraar als succesfactor voor duurzame kwaliteit onderwijs  Leraren bekwamen zich op vele manieren  Professionals maken hun bekwaamheidsontwikkeling zichtbaar Wat werkt (in de klas)? Welke vorm is het meest effectief? Op welk niveau en vanuit welke optiek (leerling, leraar, school)?

4 Waar richt het RdMC zich op?  Professionalisering van onderwijsgevenden met accent op (online) werkplekleren  Sectoren PO, VO, MBO en lerarenopleidingen  Leraren in alle fasen van hun loopbaan  In directe relatie en samenhang met hun werkomgeving Vragen van het werkveld sturen (mede) ons werkprogramma

5 Focus RdMC gekoppeld aan vraagsturing Professionalisering d.m.v. (online) leren op de werkplek  Werkplek: de beroepssituatie/’plaats’ waar de leraar zijn werk uitvoert  Bij leren op de werkplek speelt informeel leren van en met collega’s een belangrijke rol  Tijd- en plaatsonafhankelijke ondersteuning

6 Werkplek (algemeen)  klas, open leercentrum, stage-/leerbedrijf  contact met leerlingen  ‘lerarenkamer’, netwerken  contact met collega’s (vak- en vakoverstijgend)  maatschappelijke omgeving  contact met ouders, jeugdzorg, bedrijven, etc.  branche  contact met sector, beroepsgroep, overheid In kader vraagsturing afbakenen

7 Enkele dimensies van leren op de werkplek Individueel leren Netwerkleren Formeel leren Informeel leren Intentioneel leren Niet-intentioneel leren

8 JK/20080630 Bekwaamheidsontwikkeling moet zichtbaar gemaakt worden Welke vorm is het meest effectief in welke situatie en vanuit welke optiek? Leraren bekwamen zich op vele manieren

9 Inhoudelijke focus in kader vraagsturing 2010 Professionalisering gericht op werksituaties waarin de kernprocessen van de onderwijsgevende centraal staan:  onderwijsproces met leerlingen  ‘klas’, open leercentrum, stagebedrijf, etc.  samenwerking met collega’s  school, ‘lerarenkamer’, netwerk, e.d.

10 Wat zeker niet  Formele scholingstrajecten  bachelor/masteropleidingen, cursussen, modules, trainingen, e.d. veelal gericht op individuele kwalificatie/certificering  Professionalisering van individuele leraren  Bijhouden eigen vakgebied (VO)  Ontwikkeling van de branche

11 Leren van en met elkaar staat centraal (1)  Gezamenlijke ontwikkeling van kennis en expertise m.b.t. professionalisering op de werkplek  Ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van methodieken en instrumenten  Stimuleren van gebruik en bijdragen aan disseminatie van kennis en expertise

12 Leren van en met elkaar staat centraal (2)  Bij projectactiviteiten zijn leraren in ‘teamverband’ betrokken (samenwerkend leren)  Projecten sluiten aan bij lopende projecten in de school (inbedding)  Projecten dragen bij aan beantwoording generieke vragen rondom leren op de werkplek (onderzoek) Kortom: leraren, scholen en RdMC leren van en met elkaar

13 Enkele voorbeelden van lopende projecten oOndersteunen van leraren bij (zelf)evaluatie en het maken en uitvoeren van Persoonlijke ontwikkelplannen oOndersteuning van leernetwerken oProfessionalisering van docenten m.b.t. de ontwikkeling en gebruik van digitaal lesmateriaal oToerusting van docenten op het terrein van doorlopende leerlijnen, passend onderwijs en zorg

14 Algemene voorwaarden 1.Omvang project > 1000 uur RdMC 2.Eigen bijdrage aanvrager > 25% 3.Meewerken aan overkoepelend onderzoek 4.Samenwerkingsovereenkomst:  o.a. kennisdeling/-disseminatie  gratis beschikbaar stellen ontwikkelde materialen aan onderwijsveld

15 Beoordelingscriteria projectvoorstellen 1.Bijdrage aan professionalisering d.m.v. leren op de werkplek 2.Generieke karakter / overdraagbaarheid 3.Betrokkenheid van leraren in ‘teamverband’ 4.Aanwijsbaar commitment management / inbedding 5.Betrokkenheid van scholen 6.Spreiding over beschikbare capaciteit RdMC 7.Tijd- en plaatsonafhankelijkheid (ICT) 8.Bijdrage aan innovatie onderwijs

16 Procedure 1.Projectvoorstel + handtekeningformulier uiterlijk 11 mei > RdMC 2.Interne boordeling > advies aan PR 3.Beoordeling door PR >  toewijzen  toewijzen onder voorwaarden  afwijzen 4.Uitwerken projectplannen vóór 1 oktober 5.Opname projectplannen in werkprogramma 2010 6.Samenwerkingsovereenkomst

17 Inhoudelijke ordening basisactiviteiten RdMC 4 Themalijnen  Assessment en coaching  Meer zicht op loopbaanfase-specifieke competentie(ontwikkeling) en coaching op de werkplek; duurzaam leren en beoordelen  Netwerkleren  Ondersteuning leernetwerken  Kennis-infrastructuur  Vakdidactische/pedagogische kennisbanken, zorg + ontwikkeling leerinhouden (wiki-aanpak)  Kwaliteit van professionaliseren  Valoriseren kwaliteit, school als professionele organisatie, wat scholen beweegt ONDERZOEKONDERZOEK

18 CONTACT?vraagsturing@rdmc.nlvraagsturing@rdmc.nl Prof.dr. J.F.M. Claessen – 045 576 2159 (Algemeen) Drs. J.A.M.S. Knarren – 045 576 2991 (Algemeen + assessment/coaching + kennisinfrastructuur) Drs. D. Jansen – 045 576 2372 (netwerkleren) Drs. C.W.M. van Cauwenberghe – 045 576 2429 (kwaliteit van professionaliseren, kennisinfrastructuur) Prof. Dr. R.L. Martens – 045 -576 2481 (onderzoek)

19 VRAGEN?

20


Download ppt "Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar. INHOUD 1.Uitgangspunten en focus RdMC bij professionalisering 2.Inhoudelijke aspecten vraagsturing 3.Criteria."

Verwante presentaties


Ads door Google