De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KA2 voor de volwasseneneducatie. Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerking tot grootschalige projecten om innovatieve middelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KA2 voor de volwasseneneducatie. Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerking tot grootschalige projecten om innovatieve middelen."— Transcript van de presentatie:

1 KA2 voor de volwasseneneducatie

2 Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerking tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden • Financiering in modules • Duur: 2 à 3 jaar • Aanvraag & beoordeling in NA van coördinator • Deadline: 30/04/2014 – 12u CET • Budget: max €300.000/2 jaar; €450.000/3jaar

3 Strategische partnerschappen (KA2) • Sectoraal: ‘volwasseneneducatie’ (Grundtvig) – Alle org die hieraan kunnen bijdragen, kunnen participeren • Cross-sectoraal: – idem + thematisch sectoroverschrijdend • Beoordelingswijze: – “proportionaliteit”

4 Strategische partnerschappen (KA2) • BEOORDELINGSCRITERIA: – Relevantie (30 ptn) – Kwaliteit van het projectontwerp en implementatie (20 ptn) – Kwaliteit van het project team en de manier van samenwerken(20 ptn) – Impact en disseminatie(30 ptn) • Min om te slagen: 60 % in totaal & 50 % per criterium

5 KA2 : Relevantie (waarom?) • In functie van prioritaire beleidsdoelstellingen (algemene + volwasseneneducatie – zie Gids voor Aanvragers p. 27) • - ontwikkelen van basis en transversale vaardigheden (ondernemerschap, digitale vaardigh, meertaligheid) – methodes, assessment & certificering – gebaseerd op learning outcomes • - ICT & OER stimuleren • - coherentie tussen EU en nationale erkenning / certificering • - ond aanpassen aan nieuwe noden; duurzame investeringen

6 KA2 : Relevantie (waarom?) • Bovendien: sector-specifieke doelstellingen: – Aantal laaggeschoolde volwassenen • herscholen / bijscholen • aanzetten tot leren • informeren over de toegangelijkheid van LLL • informeren over het valideren van non-formeel & informeel leren en loopbaanbegeleiding • aanbieden van leermogelijkheden op maat van het individu • => Needs analysis (vanuit AE !) • Europese meerwaarde ; innovatie • Resultaten relevant voor a sectoren

7 KA2: kwaliteit van project ontwerp (wat, hoe en wanneer ?) • Werkprogramma: helder, volledig & duidelijke voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en disseminatie • Coherentie tussen noden-doelstellingen-activiteiten-resultaten • Realistisch budget (cost-effective, good value for money) • Grondig uitgewerkte en goed omkaderde leermobiliteit relevant voor de projectdoelstellingen • Leermobiliteit van volwassen lerenden: geïntegreerd • Beschrijving van erkenning van resultaten van leermobiliteit (Europass!)

8 KA2 : kwaliteit v/h projectteam en de samenwerkingsvorm (wie?) • samenstelling van het partnerschap: effectief en efficiënt • taakverdeling en evenwichtige betrokkenheid van alle partners • betrokkenheid van nieuwkomers waarop belangrijke impact verwacht kan worden • maatregelen i.v.m. projectcoördinatie, communicatie en samenwerking tussen de partners • betrokkenheid van partnerlanden : relevant

9 KA2 : impact en disseminatie • impact op deelnemende individuen en deelnemende organisaties, tijdens en na project • Potentieel effect daarbuiten (lokaal, regionaal, nationaal & Europees vlak) • Duidelijk en effectief disseminatieplan • ontwikkeld materiaal (indien van toepassing): toegankelijk • Duurzaam project / proces / resultaat

10 Erasmus+ : partnerfinding

11 EPALE

12 1 coördinator – min 2 partners


Download ppt "KA2 voor de volwasseneneducatie. Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerking tot grootschalige projecten om innovatieve middelen."

Verwante presentaties


Ads door Google