De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KA2 voor schoolonderwijs. Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KA2 voor schoolonderwijs. Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen."— Transcript van de presentatie:

1 KA2 voor schoolonderwijs

2 Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden • 2 “speciale” vormen: partnerschappen met alleen scholen en Regio Partnerschappen • Sectoraal of cross-sectoraal (maar met “hoofdsector”) • Financiering in modules – Projectmanagement en implementatie – Transnationale vergaderingen – Intellectuele producten (personeelskosten) – Multiplicatie-evenementen (enkel bij intellectuele producten) – Transnationale leeractiviteiten – Uitzonderlijke kosten

3 KA2 : strategisch partnerschap (evt. “cross-sectoral”) • Project met 2 of meer buitenlandse partners (= ook andere dan scholen; max. 10 in totaal; “cross-sectoral” = thematisch ook sectoroverschrijdend) • Project van 2-3 jaar (vanaf 2014-2015) • 1 coördinerende organisatie • aanvraag + beoordeling in NA van coördinerende organisatie • Coördinator ontvangt totale financiering (contract met eigen NA) en moet deze verdelen onder de overige partners • Forfaitaire bedragen voor projectmanagement (iets meer voor coördinator), internationale projectmeetings, bepaalde personeelskosten, disseminatie- evenementen, internationale leer/trainingsactiviteiten + reële kosten voor uitzonderlijke uitgaven en t.g.v. bijzondere noden • Budget: max. €300.000/2 jaar, €450.000/3jaar • Aanvraag tegen: 30/4/2014 (12u)

4 KA2 : Partnerschap met alleen scholen • Project met 1 of meer buitenlandse scholen (max. 10 in totaal) • Project van 2-3 jaar (vanaf 2014-2015) • 1 coördinerende school • aanvraag + beoordeling in NA van coördinerende school • Financiering per partnerschool (door het eigen NA) • Forfaitaire bedragen voor projectmanagement (iets meer voor coördinator), internationale projectmeetings, bepaalde personeelskosten, disseminatie-evenementen, internationale leer/trainingsactiviteiten + reële kosten voor uitzonderlijke uitgaven en t.g.v. bijzondere noden • Aanvraag tegen: 30/4/2014 (12u)

5 KA2 : Regio partnerschap • Project met 1 of meer buitenlandse “Regio’s” (= lokale/regionale onderwijsoverheden; in Vlaanderen: steden/gemeenten, provincies, Vlaamse Gemeenschapscommissie) • In elke “Regio”: min. 1 overheid, 1 school en 1 andere relevante lokale partner • Project van 2-3 jaar (vanaf 2014-2015) • 1 coördinerende organisatie • aanvraag + beoordeling in NA van coördinerende organisatie • Coördinator ontvangt totale financiering (contract met eigen NA) en moet deze verdelen onder de overige partners • Forfaitaire bedragen voor projectmanagement (iets meer voor coördinator), internationale projectmeetings, bepaalde personeelskosten, disseminatie- evenementen, internationale leer/trainingsactiviteiten + reële kosten voor uitzonderlijke uitgaven en t.g.v. bijzondere noden • Budget: max. €300.000/2 jaar, €450.000/3jaar • Aanvraag tegen: 30/4/2014 (12u)

6 KA2 : Wie? • “gewoon” strategisch partnerschap: élke organisatie actief op het terrein van onderwijs, opleiding, jeugd & sport • Partnerschappen met alleen scholen: scholen (dus: géén scholengemeenschappen, scholengroepen, inrichtende machten, CLB’s, …)  gelinkt aan instellingsnummer!  opgepast bij deelnemende leerlingen/personeel van verschillende scholen: elke school in de projectaanvraag! • Regio partnerschappen: min. 2 “Regio’s” (VL: steden, gemeenten, provincies, Vlaamse Gemeenschapscommissie) en in elke regio min. 1 school en 1 andere relevante lokale partner (als “partner”, niet als “associated partner”!)

7 KA2 : beoordelingscriteria • “Relevance” (30 ptn) • Quality of the project design and implementation (20 ptn) • Quality of the project team and the cooperation arrangements (20 ptn) • Impact and dissemination (30 ptn) • Min. nodig om te slagen: 60% in totaal en 50% per criterium

8 KA2 : “relevantie” (“Waarom?”) • Relevant i.f.v. beleidsdoelstellingen (algemene + schoolonderwijs – zie “Programme Guide” blz. 27, Annex 1, volgende slides) (“proportionaliteit” => beleidsprioriteiten minder “cruciaal” voor schoolpartnerschappen maar toch belangrijk!) • Relevant i.f.v. doelgroep(en) en sector (“needs analysis”) • Duidelijke en realistische doelstellingen i.f.v. noden • Europese meerwaarde: resultaten niet mogelijk via louter nationaal project • Resultaten mogelijk ook relevant voor andere sectoren • Innovatief, biedt meerwaarde t.o.v. eerdere projecten (ook hier: proportionaliteit)

9 Education and Culture Improving the attainment of young people, particularly those at risk of early school leaving (ESL) In line with the Council Recommendation and the key messages of the Thematic Working group, projects might for example focus on:  Supporting schools to develop conducive, welcoming and supportive learning environments that focus on the needs of individual pupils  Supporting cooperation in and around schools  Supporting schools to open-up and cooperate with external actors School education policy priority

10 Education and Culture Improving the attainment of young people with low basic skills in Maths, Science and Literacy To support the achievement of the European benchmark, projects might for example:  Help to identify and monitor students in need of support for improving their attainment in basic skills  Help to develop basic skills within a holistic approach to school education (e.g. across the curriculum)  Create conditions for personalized teaching and learning in order to support each pupil in improving his/her basic skills School education policy priority

11 Education and Culture Projects focusing specifically on Maths and Science might for example deal with:  Teaching maths and science (MST) in a broader context and with real-life relevance  Integrating the teaching of MST with other subjects in a multidisciplinary and interdisciplinary manner School education policy priority

12 Education and Culture In line with the recommendations of the High Level Group and the Council Conclusions, projects focusing on Literacy might for example deal with:  Creating a literate environment  Strengthening parental involvement  Integrating the teaching of literacy with other subjects  Creating conditions for personalised teaching and learning in order to support each pupil  Increasing reading motivation School education policy priorities

13 Education and Culture Developing high quality and accessible Early Childhood Education and Care (ECEC) services For example, projects might:  Aim to develop a holistic and overarching age-appropriate curriculum or pedagogical framework  Promote a coherent vision on the yearly years  Facilitate transition from ECEC to primary school  Strengthen the professionalization of ECEC staff  Support wider access in an inclusive way to high-quality ECEC services  Support the establishment of comprehensive integrated services  Aim to establish quality assurance mechanisms School education policy priority

14 Education and Culture Revising and strengthening the professional profile of the teaching professions For example, projects might focus on:  Developing effective initial and continuous professional learning of teaching staff  Helping teaching staff to keep on learning and developing  Including the school leaders in the continuous professional development of the teaching staff  Developing the capacity of the future and current schools staff to deal with ESL and improvements in basic skills School education policy priority

15 KA2:“kwaliteit v/d projectbeschrijving” (“Wat, hoe en wanneer?”) • Helder, volledig werkprogramma met duidelijke beschrijving van voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en disseminatie • Coherentie tussen noden-doelstellingen-activiteiten-resultaten • Realistisch budget (“cost-effective”, “good value for money”) • Grondig uitgewerkte en goed omkaderde leermobiliteiten die relevant zijn i.f.v. de projectdoelstellingen • Bij activiteiten van leerlingen: geïntegreerd in het curriculum! • Duidelijke beschrijving van erkenning van resultaten van leermobiliteiten (Europass!)

16 KA2 : “kwaliteit v/h projectteam en de samenwerkingsregelingen” (“Wie?”) • Goed gekozen samenstelling van het partnerschap i.f.v. effectieve en efficiënte uitvoering van het project (Regio: onderwijsoverheden zijn duidelijk projectleider!) • Goede taakverdeling en evenwichtige betrokkenheid van alle partners • Betrokkenheid van nieuwkomers waar bovendien belangrijke impact op verwacht kan worden • Goede maatregelen i.v.m. projectcoördinatie, communicatie en samenwerking tussen de partners • Relevantie van betrokkenheid van “Partner Countries” aangetoond

17 KA2 : “impact en disseminatie” • Verwachte positieve impact op deelnemende individuen en deelnemende organisaties, tijdens en na project • Potentieel effect daarbuiten (lokaal, regionaal, nationaal & Europees vlak) • Duidelijk en effectief disseminatieplan • Ter beschikking stelling van ontwikkeld materiaal (indien van toepassing) • Duurzaamheid (bvb. via eTwinning)

18 KA2 : IPM “Long-term study mobility of pupils” • “IPM” = geen project op zich meer maar activiteit in project, samen met bvb. “short term staff training” voor vakleerkrachten • Specifieke doelstellingen op p. 241 in de programmagids: samenwerking tussen de scholen versterken, impact op de scholen maximaliseren, impact op de leerlingen (persoonlijke ontwikkeling en inzicht in diversiteit Europese culturen), internationale pedagogische ervaring voor leerkrachten dankzij opmaak leerovereenkomsten, erkenning buitenlandse studieperiode,… • DUS: ‘Long-term study mobility of pupils’ als middel om de algemene partnerschapsdoelstellingen te bereiken, niet als doel!

19 KA2 : IPM “Long-term study mobility of pupils ” • Geen specifieke vragen in het aanvraagformulier maar … – “preparation” (selectie van leerlingen en gastgezinnen, crisisactieplan, afspraken i.v.m. ondersteuning leerlingen,…) – “erkenning” (leerovereenkomst, Europass, werkdruk, examens,…)  “kwaliteit van projectbeschrijving en –implementatie” – Expertise van de partnerscholen, taakverdeling & verantwoordelijkheden, communicatie,…  “kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen” • Leidraad: “Guide to Study Mobility of Pupils” (binnenkort beschikbaar; “oude” versie op EPOS-website/Comenius (cf. infra)

20 KA2 : IPM “Long-term study mobility of pupils ” • Meer informatie: – samenvatting van de IPM-projecten in het LLP : http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=187&ArticleID=108 http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=187&ArticleID=108 – foto’s en blogs van leerlingen: https:// www.facebook.com/ComeniusIndividueleLeerlingenmobiliteit?ref=hl https:// www.facebook.com/ComeniusIndividueleLeerlingenmobiliteit?ref=hl • Specifieke infosessie ??

21 KA2 : Ondersteuning ? • Voor scholen: – Inbedding in schoolwerkplan, nascholingsplan, …  pedagogische begeleidingsdienst – Begeleiding bij projectaanvragen (incl. nalezen & feedback)  Alden Biesen / Ryckevelde – Vragen ERA+-reglementering, juiste “oriëntering” bij projectidee voor ERA+  EPOS vzw • Andere organisaties: zie laatste punt bij scholen

22 Vragen?


Download ppt "KA2 voor schoolonderwijs. Strategische partnerschappen (KA2) • Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen."

Verwante presentaties


Ads door Google