De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Sector Hoger Onderwijs Brugge, 14 oktober 2013 Gent, 21 oktober 2013 Bilzen, 22 oktober 2013 Brussel, 24 oktober 2013 Antwerpen, 25 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Sector Hoger Onderwijs Brugge, 14 oktober 2013 Gent, 21 oktober 2013 Bilzen, 22 oktober 2013 Brussel, 24 oktober 2013 Antwerpen, 25 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Sector Hoger Onderwijs Brugge, 14 oktober 2013 Gent, 21 oktober 2013 Bilzen, 22 oktober 2013 Brussel, 24 oktober 2013 Antwerpen, 25 oktober 2013

2 KA1 – Leermobiliteit voor individuen ActieWaar aanvragenWanneer aanvragen Mobility projects for higher education students and staff NA17 maart 2014 Joint Masters DegreesEACEA17 maart 2014 Master student loan garantee Financial intermediairies

3 KA2 – Samenwerking voor innovatie en goede praktijken ActieWaar aanvragen?Wanneer aanvragen? Strategic partnershipsNA30 april of 1 oktober 2014 Knowledge alliancesEACEA3 april 2014 Sector skills alliancesEACEA3 april 2014 Capacity building in HE with partner countries

4 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (1) • Wie kan een aanvraag doen? – Instellingen voor hoger onderwijs (HEI) • Uit een programmaland • Met een Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) – Nationaal Mobiliteitsconsortium • Coördinerende organisaties uit een programmaland • Met een Mobility Consortium Certificate

5 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (2) • Welke activiteiten? – Studentenmobiliteit voor studies (SMS) – Studentenmobiliteit voor stages (SMP) – Stafmobiliteit voor lesopdrachten (STA) – Stafmobiliteit voor training (STT)

6 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (3) • Aantal deelnemende organisaties? – Slechts 1 aanvrager: HEI of Mobility Consortium Coordinator – Tijdens de uitvoering: minstens 2 organisaties (zendende en ontvangende organisatie)

7 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (4) • Duur van het project? – 1 of 2 jaren

8 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (5) • Studentenmobiliteit – Voor studenten in een HEI die een opleiding volgen die tot een graad of erkende kwalificatie leidt – Voor pas afgestudeerden die binnen één jaar na afstuderen een stage willen doen – HEI uit programmalanden (nog geen mobiliteiten buiten Europa)

9 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (6) • Studentenmobiliteit voor studies – Mobiliteiten van 3 tot 12 maanden – Minstens in het tweede jaar ingeschreven zijn – Zendende en ontvangende instelling met ECHE – Student kan beurzen krijgen voor een totaal van 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat) – Beursbedragen: ?

10 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (7) • Studentenmobiliteit voor stages – Mobiliteiten van 2 tot 12 maanden – Zendende instelling met ECHE – Student kan beurzen krijgen voor een totaal van 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat), stage als afgestudeerde inbegrepen – Beursbedragen: ?

11 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (8) • Stafmobiliteiten – HEI of bedrijven/organisaties uit programmalanden (nog geen mobiliteiten buiten Europa)

12 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (9) • Stafmobiliteit voor lesopdrachten – Mobiliteiten van 2 dagen tot 2 maanden – Minimum 8 lesuren per week – Zendende instelling met ECHE of een bedrijf/organisatie – Ontvangende instelling: HEI met ECHE – Beursbedragen: ?

13 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (10) • Stafmobiliteit voor training – Mobiliteiten van 2 dagen tot 2 maanden – Persoonlijke ontwikkeling via gestructureerde cursussen of job shadowing/observatie periodes – Geen conferenties – Zendende instelling met ECHE – Ontvangende instelling: HEI met ECHE of een bedrijf/organisatie – Beursbedragen: ?

14 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (11) • Toekenningscriteria – Geen kwaliteitsbeoordeling – Enkel ontvankelijkheidscontrole – Toekenning van subsidies op basis van past performance, aangevraagde mobiliteiten, beschikbaar budget

15 KA1- Mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (12) • Inter-institutionele akkoorden – Template: http://ec.europa.eu/education/news/20130719- erasmus-plus-preparation_en.htm http://ec.europa.eu/education/news/20130719- erasmus-plus-preparation_en.htm – Nieuwe elementen • Multilaterale akkoorden • Afspraken over taal en andere vereisten • Kalender met afspraken tussen HEI • Website/contacten ivm verzekeringen, visa, … • Informatie over grading systemen

16 KA2- Strategische partnerschappen (1) • Algemene kenmerken – Sectorale en intersectorale gestructureerde samenwerking – Van kleinschalige tot grootschalige projecten – Volledig gedecentraliseerd management

17 KA2- Strategische partnerschappen (2) • Brede waaier aan activiteiten – Ontwikkelen, testen, aanpassen en implementeren van innovatieve praktijken – Uitvoering van activiteiten die de erkenning en certificering van vaardigheden en competenties vergemakkelijken – Samenwerking tussen regionale autoriteiten met het oog op de ontwikkeling van onderwijs, opleiding, en jeugdsystemen – Transnationale activiteiten ter bevordering van (sociaal) ondernemersschap en actief burgerschap – Onderwijs- en opleidingsactiviteiten van individuen voor zover een toegevoegde waarde hebben voor de doelstellingen van het partnerschap

18 KA2- Strategische partnerschappen (3) • Ontvankelijke onderwijs- en opleidingsactiviteiten – Blended mobility (fysieke mobiliteit korter dan 2 maanden + virtuele mobiliteit) – Intensieve programma’s – Langlopende onderwijsopdrachten en training (2 tot 12 maanden) – Kortlopende gezamenlijke trainingsactiviteiten voor staf (5 dagen tot 2 maanden)

19 KA2- Strategische partnerschappen (4) • Wie kan deelnemen en aanvragen? – HEI (  ) – Onderzoeksinstellingen – Scholen, onderwijsinstellingen – NGOs – KMOs – …  HEI moet altijd een ECHE hebben !

20 KA2- Strategische partnerschappen (5) • Samenstelling van een partnerschap – Minimum 3 organisaties – Uit 3 verschillende landen • Duur van een project: – 2 of 3 jaren

21 KA2- Strategische partnerschappen (6) • Waarop worden projecten beoordeeld? – Relevantie (30 ptn) – Kwaliteit van project en uitvoering (20 ptn) – Kwaliteit van het projectteam en gemaakte afspraken (20 ptn) – Impact en disseminatie (30 ptn)

22 KA2- Strategische partnerschappen (7) • Relevantie – Voor de doelstellingen van KA2 – Voor de doelstellingen van het relevante Europees beleid (bv. voor hoger onderwijs: moderniseringsagenda en Bologna-proces) – Horizontale beleidsprioriteiten • Ontwikkeling van basiscompetenties en transversale competenties (ondernemerschap, digitale vaardigheden, meertaligheid) • Meer ICT gebruik: in 2014 focus op professionele ontwikkeling van staf op vlak van ICT en ontwikkeling en productie van OER in diverse Europese talen • Bevorderen van een grotere coherentie tussen Europese en nationale transparantie- en erkenninginstrumenten

23 KA2- Strategische partnerschappen (8) • Kwaliteit van project en uitvoering – Duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van het werkprogramma (voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en disseminatie) – Consistentie tussen activiteiten en doelstellingen – Kwaliteit en haalbaarheid van de voorgestelde methode(s) – Aanwezigheid en relevantie van maatregelen van kwaliteitscontrole (om een tijdige uitvoering binnen budget te garanderen) – Kwaliteit van de maatregelen om de erkenning van leerresultaten te garanderen (gebruik van EU instrumenten) – Relevantie van eventuele onderwijs- en opleidingsactiviteiten en het aantal deelnemers

24 KA2- Strategische partnerschappen (9) • Kwaliteit van het projectteam en gemaakte afspraken – Juiste mix van complementaire organisaties – Verdeling van verantwoordelijkheden en taken – Nieuwkomers in de actie – Mechanismen voor coördinatie en communicatie

25 KA2- Strategische partnerschappen (10) • Impact en disseminatie – Kwaliteit van de maatregelen om de projectresultaten te meten – Potentiële impact van het project op de deelnemers en derden – Kwaliteit van het disseminatieplan – Duurzaamheid van het project

26 Financieringsmodel (1) • KA1 studenten Group 1: FR, IT, UK, AT, FI, SE, DK, IE, NO, LI, CH Group 2: ES, DE, TR, NL, BE, CZ, PT, GR, SI, HR, LU, CY, IS Group 3: PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MT

27 Financieringsmodel (2) • KA1 staf – Reiskosten: eenheidskost in functie van de afgelegde afstand • 0-499 km: €180 • 500-1999km: €275 • 2000-2999km: €360 • … – Verblijfskosten: eenheidskost per dag (3 tarieven)

28 Financieringsmodel (3) • KA2 – SP – Uitgavencategorieën – Project management en implementatie – Transnationale vergaderingen – Intellectuele producten – Multiplicator evenementen – Transnationale leeractiviteiten – Uitzonderlijke kosten

29 Financieringsmodel (4) • Project management en implementatie – Project management: bv planning, financiën, coördinatie en communicatie – Virtuele samenwerking en lokale projectactiviteiten – Informatie/promotie/disseminatie activiteiten – Eenheidskost per maand per deelnemende organisatie (hogere tussenkomst voor de coördinerende instelling)

30 Financieringsmodel (5) • Transnationale vergaderingen – Vergaderingen van de deelnemers aan het project, zoals coördinatievergaderingen – Eenheidskost per deelnemer • Transnationale leeractiviteiten – Leer- en onderwijsactiviteiten die essentieel zijn om bij de te dragen tot de doelstelling van het SP – Eenheidskost per persoon

31 Financieringsmodel (6) • Intellectuele producten – Nieuwe curricula, pedagogische materialen, IT instrumenten, analyses, studies, … – Eenheidskost per dag per land voor stafkosten (4 cat.: manager, teacher/trainer/researcher, technician, administrative assistant) • Multiplicator evenementen – Conferenties, seminaries, … – Op nationaal of internationaal niveau – Eenheidskost per persoon • Uitzonderlijke kosten – Kosten die niet onder de bovenstaande categorieën vallen – Reële kosten

32 Financieringsmodel (7) • Special needs – Ex ante te verantwoorden – Reële kosten – Diverse soorten kosten


Download ppt "Infosessie Sector Hoger Onderwijs Brugge, 14 oktober 2013 Gent, 21 oktober 2013 Bilzen, 22 oktober 2013 Brussel, 24 oktober 2013 Antwerpen, 25 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google