De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 09:00uOnthaal 09:30uStrategische partnerschappen: wat? Doelstellingen Budget Activiteiten Financieringsmodel 09:55uStrategische partnerschappen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 09:00uOnthaal 09:30uStrategische partnerschappen: wat? Doelstellingen Budget Activiteiten Financieringsmodel 09:55uStrategische partnerschappen:"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 09:00uOnthaal 09:30uStrategische partnerschappen: wat? Doelstellingen Budget Activiteiten Financieringsmodel 09:55uStrategische partnerschappen: hoe aanvragen? ECAS-account PIC-code Structuur van het aanvraagformulier 10:45uVragenronde 11:00uPauze en wisselen van zalen 11:15uSectorspecieke sessies Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

2 Wifi code Inlogcode wifi: TheEgg-Guest February2014 Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

3 Referentiekader – ET 2020 – Rethinking Education – Sectorspecifieke processen en documenten – Verordening (EU) Nr. 1288/2013 tot vaststelling van Erasmus+ – Erasmus+ programmagids Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

4 Doelstellingen specifieke doelstellingen van Erasmus+ voor onderwijs en opleiding (I) – Verhoging van het niveau van de kerncompetenties en vaardigheden – Bevordering van kwaliteitsverbeteringen, excellentie op het gebied van innovatie en internationalisering op het niveau van onderwijs- en opleidingsinstellingen Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

5 Doelstellingen specifieke doelstellingen van Erasmus+ voor onderwijs en opleiding (II) – Bevordering van het ontstaan en ruimere bekendheid van een Europese ruimte voor een leven lang leren – Versterking van de internationale dimensie van onderwijs en opleiding (beroepsonderwijs- en opleiding; hoger onderwijs) Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

6 Doelstellingen specifieke doelstellingen van Erasmus+ voor onderwijs en opleiding (III) – Verbetering van het onderwijzen en leren van talen en bevordering van de grote taalverscheidenheid van de Unie en intercultureel bewustzijn Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

7 Beleidsprioriteiten (algemeen) Ontwikkelen van basisvaardigheden en transversale vaardigheden, zoals ondernemerschap, digitale vaardigheden en meertaligheid Verbeterd gebruik van ICT in leren en onderwijzen Bevorderen van een grotere coherentie tussen transparantie- en erkenningsinstrumenten (EU + nationaal) om grensoverschrijdende erkenning van vaardigheden en kwalificaties te verzekeren Financiering en investering in onderwijs en opleiding aanpassen aan de nieuwe noden en de ontwikkeling van een verbeterde financieringswijze voor de ontwikkeling van vaardigheden Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

8 Beleidsprioriteiten (sectorspecifiek) Hoger onderwijs – Moderniseringsagenda (2011) VET – Partnerschappen tussen onderwijs en bedrijfswereld – Ontwikkeling van korte cycli kwalificaties (post- secundair en tertiair) in overeenstemming met het EQF en gefocust op potentiële groeidomeinen of domeinen met tekorten aan vaardigheden Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

9 Beleidsprioriteiten (sectorspecifiek) Schoolonderwijs – Projecten die de slaagkansen van jongeren verbeteren (in het bijzonder zij het risico lopen vroegtijdige schoolverlaters te worden of jongeren met lage basisvaardigheden) – Projecten die het beroepsprofiel van onderwijzend personeel verbeteren en versterken Volwassenenonderwijs – Projecten die het aantal laaggeschoolde volwassenen terugdringen Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

10 Budget Onder voorbehoud van goedkeuring door de 3 gemeenschappen van België Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014

11 KA2 strategische partnerschappen Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Min 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden – Uitz: bilaterale: enkel scholen & ‘regio-PA’ Om het even welke organisatie kan participeren Organisatie(s) uit partnerlanden: duidelijke meerwaarde IN Europa Max 10 organisaties in één KA2-project

12 KA2 strategische partnerschappen Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 SECTORALE samenwerking CROSS-SECTORALE samenwerking IMPACT bepaalt het veld DUUR: 2 of 3 jaar

13 KA2 strategische partnerschappen: activiteiten Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Individuen in fysieke mobiliteit voor leer/opleidings/onderwijsactiviteiten in KA2 als meerwaarde voor het project duidelijk is Kortdurend Langdurend 5 dagen – 2 maanden 2 – 12 maanden ENKEL VAN / NAAR PROGRAMMA-landen ! TAALVOORBEREIDING &-ONDERSTEUNING

14 KA2 strategische partnerschappen: activiteiten Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Kortdurende fysieke mobiliteit – Schoolonderwijs Leerlingen: uitwisselingen in groep olv leraren Personeel: gezamenlijke ‘staff training events’ – Hoger onderwijs Studenten: – Intensieve Studieprogramma’s – ‘blended mobility’: Personeel: gezamenlijke ‘staff training events’

15 KA2 strategische partnerschappen: activiteiten Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Kortdurende fysieke mobiliteit – Beroepsonderwijs Leerlingen: ‘blended mobility’ Personeel: gezamenlijke ‘staff training events’ – Volwassenenonderwijs Lerenden: ‘blended mobility’ Personeel: gezamenlijke ‘staff training events’

16 KA2 strategische partnerschappen: activiteiten Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Langdurende fysieke mobiliteit – Schoolonderwijs Leerlingen 14+: studieperiode Personeel: onderwijs-/opleidingsopdracht – Hoger onderwijs Personeel: onderwijs-/opleidingsopdracht

17 KA2 strategische partnerschappen: activiteiten Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Langdurende fysieke mobiliteit – Beroepsonderwijs Personeel: onderwijs-/opleidingsopdracht – Volwassenenonderwijs Personeel: onderwijs-/opleidingsopdracht

18 KA 2: financiering : unit costs Reiskosten (afstand) Transnationale projectmeetings (p.p.) Verblijf (p.p.) Project- management Project-management coordinatorschap (€500 per ma) Bepaalde personeelskosten Project-management partner (€250 per ma) Intellectuele producten Multiplicator Evenementen (aant dln) Transnationale leeractiviteiten Cursisten (taalvoorbereiding) personeel Verblijf (p.p.) (taalvoorbereiding) Reiskosten (afstand) 100-1999 km (€575 pp per PM) +2000 km (€760 pp per PM) MAX €23000 per jaar MAX €2750 per maand €100 lokale dln €200 internat dln (Max €30.000)

19 KA2 : financiering Extra kostenSpecial needs Max €50.000 subcontracting 75 % vd ontvankelijke kosten begeleiding Reiskosten 100-1999km €275 +2000 km €360 Ontv kosten KA2: max € 150.000 per jaar - € 12.500 per maand

20 KA2: ECAS & “PI-code” Wat & Waarom? ECAS  “PI-code” = unieke registratiecode voor de organisatie; vereist als aanvrager van én als partnerorganisatie in projecten! Hoe? – ECAS: login & paswoord bekomen (“sign up”) – “ http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  Organisations  register  “Register Organisation”  ECAS login & paswoord  Registreer de organisatie  Ontvang “PI-code” (ook via email) -“Legal Entity Form” (+ bijlage) en “Financial Identification Form” opladen Technische ondersteuning?  “support”  “FAQ” & “contact”

21 Het aanvraagformulier “Validate” na elke bladzijde B : NA = BE02! C : “PIC voor elke partner Laatste 3 jaar : projecten goedgekeurd in LLP D : prioriteiten, blz. 27 van de programmagids H : alles in € H.2 : aantal deelnemers in belangrijk I : tekst kan gebruikt worden door Europese Commissie I.2 : grant requested invullen J : declaration of honour + mandate letters

22 KA2: Aanvraag- en selectieprocedure Registratie via ECAS en “PI-Code” (tijdig!) Indiening van het aanvraagformulier tegen 30/4/2014 (12u ‘s middags) Ontvankelijkheidscontrole (en evt. nieuws) (cf. “checklist” in aanvraagformulier) Inhoudelijke beoordeling o.b.v. “relevantie” (30 ptn), “kwaliteit van de projectbeschrijving” (20 ptn) “kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen” (20 ptn) en “impact & disseminatie” (30 ptn) (cf. “guide for experts”) Min. nodig om te slagen: 60% in totaal en 50% per criterium Beslissing (1 e helft juni)

23 Sectorspecifieke sessies Infosessie KA2-SP Brussel 20-2-2014 Schoolonderwijs: – Riverside of Studio Hoger onderwijs: – Studio Beroepsonderwijs- en opleiding: – Riverside meeting room S6 Volwassenenonderwijs – Press Room


Download ppt "Programma 09:00uOnthaal 09:30uStrategische partnerschappen: wat? Doelstellingen Budget Activiteiten Financieringsmodel 09:55uStrategische partnerschappen:"

Verwante presentaties


Ads door Google