De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erasmus+ Key action 1 Presentatoren: Babette Bervoets Silvia Rossa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erasmus+ Key action 1 Presentatoren: Babette Bervoets Silvia Rossa."— Transcript van de presentatie:

1 Erasmus+ Key action 1 Presentatoren: Babette Bervoets Silvia Rossa

2 Leven Lang Leren Programma 2007-2013
Doelgroepen Europees Platform: Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Initiële lerarenopleidingen Volwasseneneducatie Programma’s: Comenius Grundtvig Study Visits eTwinning

3 Erasmus+ 2014-2020 Programma op hoofdlijnen
Erasmus+ wordt de integratie van: Leven Lang Leren programma (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus en Grundtvig) b. Internationale programma’s voor hoger onderwijs (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, etc.) c. Youth in Action d. Pilot voor Sport Aantal acties kan hierdoor worden teruggebracht van 75 naar 11

4

5 Deelnemende landen Erasmus+
34 programmalanden - EU-28 - Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland - Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Partnerlanden (beperkt tot bepaalde acties)

6 Waarom nieuw programma
Aansluiting bij Europe 2020 Strategie en Rethinking Education Nieuwe uitdagingen in veranderende wereld Hoge jeugdwerkloosheid Verkleinen van discrepantie tussen vaardigheden werknemers en wensen bedrijfsleven Leren vindt niet alleen op school plaats Nauwer verband tussen programma en beleid

7 Erasmus+: meer impact Institutionele benadering (organisatie in plaats van individu) Nadruk op kwaliteit en erkenning van mobiliteit Meer steun voor mobiliteit van personeel in alle onderwijssectoren (meer dan in LLP) Samenwerking tussen alle onderwijs-, training- en jeugdsectoren, het bedrijfsleven en (semi-) overheid (KA2) Resultaten voor iedereen toegankelijk

8 Mogelijkheden en vereenvoudiging
Inclusief programma – een enkele programmagids met nadruk op mogelijkheden voor sector-overstijgende samenwerking Gebruiksvriendelijke ‘eForms’ voor aanvraag en verslaglegging Alle aanvragen voor mobiliteit via de instellingen Maximaal gebruik van lumpsums en ‘unit costs’

9 Rol Nationaal Agentschap
Beheer van subsidieprogramma; beoordelen aanvragen en verslagen, monitoring, evaluatie en controle Nadrukkelijker verband tussen Erasmus+ en nationaal beleid, in samenwerking met het ministerie (beleidsrijke invulling) Meer aandacht voor disseminatie en verspreiden van resultaten

10 Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs: Nuffic voor hoger onderwijs Europees Platform voor basis- en voortgezet onderwijs Cinop voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Jeugd: Nederlands Jeugdinstituut voor jeugdsector

11 Verwacht tijdspad Erasmus+
Programma aangenomen december 2013 Publicatie van de Call en de Programmagids half december 2013 Publicatie in ‘Official Journal’ januari 2014 Deadline KA1 half maart 2014 Deadline KA2 eind april 2014

12 Comenius nu / Erasmus+ straks
LLP Comenius Erasmus+ voor scholen Individueel aanvragen mogelijk Aanvragen alleen via de school Aanvragen online indienen, papieren versie printen en per post verzenden Alle aanvragen en rapportages, inclusief bijlagen, online ingediend Financiering: vaak werkelijke kosten aangevuld met standaardvergoedingen en/of lumpsum bedragen Financiering met lumpsum bedragen en standaardvergoedingen (unit costs en scale costs) Zeven actielijnen Drie actielijnen Eenmalige registratie van school voorafgaand aan de eerste aanvraag (PIC code) Meer aandacht voor disseminatie Meer beleidsrijke invulling

13 Comenius nu / Erasmus+ straks
LLP Comenius Erasmus+ voor scholen Nascholing (docent, werkloze, herintreder vraagt aan) KA1 Mobiliteitsproject (school vraagt aan; alleen voor personeel) Bilaterale en Multilaterale Schoolpartnerschappen KA2 Strategische Partnerschappen Regio Partnerschappen Voorbereidende Bezoeken Niet meer mogelijk als losse actie Individuele Leerlingenmobiliteit Assistentschappen - studenten (student vraagt aan) KA1 Mobiliteitsproject Hoger Onderwijs? Assistentschappen - gastscholen Vraag en aanbod via eTwinning?

14 VRAGEN?

15 Key Action 1 Learning Mobility of Individuals Personeel van scholen

16 Key Action 1 voor scholen
Doel: verbeteren van vaardigheden en competenties van docenten, schoolleiders en ander personeel op scholen Activiteiten: professionele ontwikkeling (nascholingscursussen, trainingen, job shadowing); lesgeven in een ander land Duur: twee dagen tot twee maanden (excl. reis)

17 Key Action 1 voor scholen
Landen: alleen tussen programmalanden Looptijd: één of twee schooljaren Strategische, institutionele benadering: Geen individuele aanvragen meer; scholen vragen aan voor hun personeel Details over deelnemers en cursussen niet in de aanvraag European Development Plan Deadline 2014: 17 maart (onder voorbehoud)

18 Aanvraag KA1 voor scholen
Beschrijving eigen organisatie European Development Plan Beschrijving mobiliteitsproject Profiel van beoogde deelnemers Voorbereidingen Activiteiten Impact, disseminatie, evaluatie Budget

19 European Development Plan (vertaling)
Wat zijn de behoeften van de schoolorganisatie op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en internationalisering. Formuleer de verbeteringsgebieden (bijv. taalvaardigheden of leermethoden). Omschrijf de plannen van de schoolorganisatie voor Europese Mobiliteit en samenwerkingsactiviteiten en leg uit hoe deze activiteiten zullen bijdragen aan het behalen van de omschreven behoeften. Leg uit hoe uw instelling de competenties en ervaringen, opgedaan door de deelnemers tijdens het project, zal implementeren in de toekomstige strategische ontwikkeling.

20 Beoordeling aanvraag KA1
Relevantie van het project : max. 30 punten Kwaliteit van het projectplan en de implementatie : max. 40 punten Impact en disseminatie : max. 30 punten Op elk afzonderlijk onderdeel moet tenminste 50% van het maximaal haalbare aantal punten gescoord worden om voor financiering in aanmerking te komen

21 Financiering UNIT costs Reis – subsidie per afstandscategorie (7)
Verblijf – subsidie per dag of per maand Organisatie – subsidie per deelnemer Cursus – subsidie per dag (max. 10 dagen) REAL costs Special needs – gehandicapte deelnemers

22 Meer informatie over Erasmus+
/

23 VRAGEN?

24 Workshop How to identify the needs of the school in terms of quality development, in particular management/staff development needs and plan mobilities in line with these needs.

25 Workshop How to carryout an appropriate selection, pretaration and follow-up of activities (including the use of eTwinning and preparation of teaching agreements).

26 Workshop How to integrate the competences and experiences of the staff participating in mobilities into the curriculum and/or the school developmentplan and ensure that the learning outcomes are properly recognised.

27 Workshop How to ensure that the learming outcomes are disseminated and widely used within the organisation in order to enhance their impact on pupils, teachers, other staff and the school overall.

28 VRAGEN/SUGGESTIES/OPMERKINGEN?

29 Einde presentatie. Namens het Europees Platform hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Erasmus+ Key action 1 Presentatoren: Babette Bervoets Silvia Rossa."

Verwante presentaties


Ads door Google