De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6/5, Alden Biesen – 28/5, Brugge P 1 6 mei 2009, Alden Biesen 28 mei 2009, Brugge Comenius “monitoring dagen” focus: verslaggeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6/5, Alden Biesen – 28/5, Brugge P 1 6 mei 2009, Alden Biesen 28 mei 2009, Brugge Comenius “monitoring dagen” focus: verslaggeving."— Transcript van de presentatie:

1 6/5, Alden Biesen – 28/5, Brugge P 1 6 mei 2009, Alden Biesen 28 mei 2009, Brugge Comenius “monitoring dagen” focus: verslaggeving

2 P 2 Verslaggeving Comenius Schoolpartnerschappen: programma Verslaggeving – algemeen Tussentijds verslag Eindverslag – inhoudelijk Eindverslag – financieel Bijhouden en voorleggen van bewijsstukken Controle & “afrekening” door het NA 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

3 P 3 Verslaggeving: enkele algemene aandachtspunten documenten  www.epos-vlaanderen.be > Programma’s > Comenius > downloads 1 exemplaar volstaat Datum, handtekening & stempel niet vergeten Taal: NL en/of ENG (maar zie verder) 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

4 P 4 Tussentijds verslag: wat, wanneer & wie? Wat? –Cf. formulier op de website –Is tussentijdse zelfevaluatie –Wordt gebruikt voor monitoring doeleinden door het NA (signaalfunctie) Wanneer?  30/6/2009 Wie? –ENKEL als het contract loopt t.e.m. 2009-2010 (= projecten goedgekeurd in 2008) –Door ELKE partner, voor het EIGEN NA (= in de eigen taal) MAAR structuur/inhoud van de vragenlijst overal gelijk(aardig) –In principe GEZAMENLIJK in te vullen (MAAR: in de mate van het mogelijke) –Mag voor EPOS in het NL of ENG MAAR vergeet extra vragenlijst (enkel voor VL scholen) niet! IS DIT ALLES?  JA! 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

5 P 5 Eindverslag: wat, wanneer & wie? Wat? –Cf. formulier op de website –Is finale zelfevaluatie –Wordt door NA gebruikt voor bepaling beurssaldo –Eindproduct meesturen: graag (als het kan) ! Wanneer?  30/9/2009 Wie? –ENKEL als het contract loopt t.e.m. 2008-2009 (= projecten goedgekeurd in 2007) –Door ELKE partner, voor het EIGEN NA (= in de eigen taal) MAAR structuur/inhoud van de vragenlijst overal gelijk(aardig) –In principe GEZAMENLIJK in te vullen (MAAR: in de mate van het mogelijke) –Mag voor EPOS in het NL of ENG (of “mix”) IS DIT ALLES?  NIET ALTIJD (maar toch bijna!) 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

6 P 6 Financiële verslaggeving: principes ENKEL bij het eindverslag! Bestaat ENKEL uit het invullen van rubriek 12 –Cf. formulier –Kruis het aantal contractueel gefinancierde mobiliteiten aan –Vul één tabel per mobiliteitsactiviteit in (1 per projectmeeting bvb) –Voeg – ENKEL indien expliciet gevraagd door het NA – de “bewijsstukken” toe (zie verder) 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

7 P 7 Financiële verslaggeving: principes (vervolg) Budget = beurs => niet 100% kostendekkend (hoewel…) Contract: max. beursbedrag: –80% na ondertekening –Saldo = max. 20%, o.b.v. eindverslag en afhankelijk van “afrekening” door NA (zie verder) Uitgaven moeten plaatsvinden binnen de contractperiode Overige principes: cf. bijlage II bij contract 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

8 P 8 Illustratie bij Bijlage II (D, laatste alinea) v/h contract Uitgangspunt: afgesproken min. aantal mobiliteiten = 12 OPGELET: alinea kan geschrapt worden via addendum bij contract, MITS uitdrukkelijke vraag v/d school en akkoord van het NA 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen” Gerealiseerd aantal mobiliteiten Erkend aantal mobiliteiten Berekening/toelichting 7 lkn + 5 lln = 12 het “perfecte” aantal… 8 lkn + 7 lln = 15 8 lkn + 4 lln = 12 Aantal lkn als referentie; méér mobiliteiten mag maar worden niet allemaal gefinancierd 6 lkn + 6 lln = 12 6 lkn + 5 lln = 11 Aantal lkn als referentie; 1 ll minder (want minder dan 50%) 3 lkn + 7 lln = 10 3 lkn + 2 lln = 5Aantal lkn als referentie; 1 ll minder (want minder dan 50%)

9 P 9 Bijhouden en voorleggen van bewijsstukken Waarom?  aantal gerealiseerde mobiliteiten bewijzen Wat?  aanwezigheidsattest, verstrekt door de ontvangende school/organisatie én (zo mogelijk/relevant) kopie van reistickets en/of instapkaarten Hoelang bijhouden?  t.e.m. 5 jaar na laatste betaling door/aan NA 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

10 P 10 Controle & “afrekening” door het NA Controle door het NA: –controle interimverslag (100%) –“monitoring bezoeken” (= ondersteunend) ter plaatse, tijdens het project, op initiatief van het NA (o.b.v. analyse interimverslagen) of op vraag van de scholen –“on the spot checks” (= controle) ter plaatse (min. 2), tijdens het project, op initiatief van het NA –Controle van het financieel verslag “op bewijsstukken” (10%) (=> bewijsstukken enkel opsturen op expliciete vraag van het NA!) –Geen “in situ audit visits” meer na afloop v/e project 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

11 P 11 Controle & “afrekening” door het NA (vervolg) Bepaling van de uiteindelijke beurs aan de hand van aantal gerealiseerde (ontvankelijke + relevante) mobiliteiten + kwaliteit (cf. bijlage II bij het contract) Bepaling & uitbetaling van het saldo: –Beursvoorschot van 80% dat de school al ontving (=1) –Totale beurs na “afrekening” door het NA (=2) –Saldo = (2) – (1) (negatief saldo = terugvordering) 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen”

12 P 12 EPOS-nieuwsbrief: inschrijven aub! Contactseminaries: –18-22/11, Brugge (kleuter & lager) –2-6/12, Alden Biesen (TSO/BSO) –Al inschrijvingen uit NL, RO, PL, HU, ES, RO & D; nog geen uit Vlaanderen… Ideeën i.v.m. “monitoring dagen” welkom ! Vragen? 6/5, Alden Biesen – 28/5, BruggeComenius “monitoring dagen” Als afsluiter…


Download ppt "6/5, Alden Biesen – 28/5, Brugge P 1 6 mei 2009, Alden Biesen 28 mei 2009, Brugge Comenius “monitoring dagen” focus: verslaggeving."

Verwante presentaties


Ads door Google