De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EYV 2011 in Vlaanderen voorbereiding. Stand van zaken •Europese Commissie –Voorbereiding •Eigen voorbereiding •Uitbesteding –Alliantie EYV2011 •Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EYV 2011 in Vlaanderen voorbereiding. Stand van zaken •Europese Commissie –Voorbereiding •Eigen voorbereiding •Uitbesteding –Alliantie EYV2011 •Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 EYV 2011 in Vlaanderen voorbereiding

2 Stand van zaken •Europese Commissie –Voorbereiding •Eigen voorbereiding •Uitbesteding –Alliantie EYV2011 •Vlaanderen –Voorbereiding –NCO •Ontwerp jaarprogramma

3 Stand van zaken •Financieel –3 mio euro voorbereiding –8 mio uitvoering •6 mio wordt verdeeld in de EU –Vlaanderen: +/- 50.000 euro •2 mio aangewend voor concrete projecten –Mogelijke financiering via andere EU- subsidielijnen

4 Enkele data •Open Days (cf. Vleva) •Medialaunch Europese Commissie •Medialaunch België/Vlaanderen •AV CEV Brussel: 6 en 7 december 2010

5 Doelstellingen EYV2011 1. Totstandbrenging van een stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk in deEU 2. Versterking van de positie van de vrijwilligersorganisaties en verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk 3. Beloning en erkenning van vrijwilligersactiviteiten 4. Bewustmaking van de waarde en het belang van vrijwilligerswerk

6 Ontwikkeling ontwerp •Startschotvergadering 2009 •Online bevraging •Resultaten: –Wat wel: •Uitwisseling •Positieve beeldvorming in de media •Duurzame resultaten •Ondersteuning van de organisaties •Intersectoraal en diversiteit vrijwilligerswerk

7 Ontwikkeling ontwerp •Wat zeker niet? –Grote feesten en/of evenementen –Geen herhaling van IYV2001 –Grootse mediacampagnes –Geen eenmalige zaken –…

8 Ontwerpprogramma 2011 waardering en promotie  actiepunten: •o contacten leggen met verschillende mediakanalen ( •o organisatie van een studiedag m.b.t. het thema vrijwilligerswerk en media (Week van de Vrijwilliger 2011) •o praktische instrumenten aanbieden en/of enkele vormingsinitiatieven m.b.t. imago-opbouw •o koppeling van reeds bestaande weken/initiatieven aan de invalshoek ‘vrijwilligers’ (vb. Week van de Amateurkunsten, Week van de Smaak, Vrouwendag, Week van de Senioren, Erfgoeddag,….)

9 Ontwerpprogramma 2011 kwaliteitsverbetering  actiepunten: •o ontwikkelen van een goede praktijkendatabase (minisite gekoppeld aan www.vrijwilligerswerk.be)www.vrijwilligerswerk.be •o ontwikkeling van een Handvest voor de vrijwilliger, dat ontwikkeld wordt in breed intersectoraal verband •o ontwikkeling van een meldpunt ‘vrijwilligerswerk’ •o uitwisselingsprogramma opzetten voor professionelen in de vrijwilligerssector, in een intersectoral en Europees verband

10 Ontwerpprogramma 2011 Vrijwilligersvriendelijk klimaat  actiepunten •o formuleren van aanbevelingen om een meer coherent vrijwilligersbeleid te ontwikkelen op Vlaams, Federaal en Europees niveau •o opstellen van een Manifest voor het vrijwilligerswerk, met doelstellingen op LT

11 Ontwerpprogramma 2011 Validering  actiepunten: •o in samenwerking met sectoren jeugd, sport en socioculturele sector nagaan in welke mate deze doelstelling verder verfijnd kan worden •o ontwikkelen van een ‘vrijwilligerscertificaat’ (indien opportuun) •o ….

12 Concretisering •Nationaal programma –Stuurgroep in schoot van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw •Aanschrijven organisaties, koepels, sectoren •Start voorbereiding •Voorstellen?


Download ppt "EYV 2011 in Vlaanderen voorbereiding. Stand van zaken •Europese Commissie –Voorbereiding •Eigen voorbereiding •Uitbesteding –Alliantie EYV2011 •Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google