De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Crime Corridor E30” (CCE30) Internationale oorzaken met nationale gevolgen? International partners.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Crime Corridor E30” (CCE30) Internationale oorzaken met nationale gevolgen? International partners."— Transcript van de presentatie:

1 “Crime Corridor E30” (CCE30) Internationale oorzaken met nationale gevolgen? International partners

2 Europese weg E30 Lengte: 5800 km

3 Criminaliteit personen en goederen overvallen – illegale handel/smokkel – drugs – wapens – mobiele banditisme

4 Personen (Politie, KMAR) Mobiel banditisme Diefstallen Inbraken Overvallen Gijzelingen Fraude

5 Goederen (Douane) economische criminaliteit Smokkel Preferentiele tarieven Anti-dumping rechten In-uitvoer Fraude/vervalsing

6 - Invloed op woon/leef/werkklimaat, overvallen, inbraken, diefstallen, gijzelingen, smokkel, wapenhandel, terrorisme, drugs, mobiele banditisme. - Onveiligheid transportlogistiek NL; gijzelingen, diefstal van voertuigen en ladingen. - Illegale koeriersactiviteiten; mensenhandel, auto’s, drugs, wapens, vuurwerk, goederen, milieucriminaliteit. - Onveilige bedrijventerreinen; inbraak, diefstal, brandstichting - Onveilige verzorgingsplaatsen, diefstal, inbraak, gijzeling - Bevordering Mobiel banditisme en andere criminaliteitsvormen. Mogelijke gevolgen:

7 “De E30 als aan- en afvoer van criminaliteit, internationale oorzaken met nationale gevolgen” -Invloeden open grenzen in relatie tot illegale aanvoer van mensen en goederen -Vraagstukken met betrekking tot internationale milieu- en vervoerscriminaliteit -Bevordering internationale informatie/data uitwisseling en samenwerkingen -Invloed Crime Corridor E30 op woon-werk-leefklimaat Onderzoekstitel onderzoeksvragen

8 Deliverables ( voor o.a. Regio’s, Politie, Douane, KMAR, Universiteiten, Vervoerorganisaties) Internationale seminars beeldvorming Crime Corridor E30 problematiek Uitwisseling kennis/ervaringen/informatie en data-analyse op operationeel niveau Samenwerkingsverbanden (versterken) internationale partners m.b.t. opleidingen/strategieën/techniek Probleemoplossing weergegeven; verbetering criminaliteitspreventie, handhaving, opsporing en vervolging. Ontwikkelen nieuwe (operationele en bestuurlijke) methoden Wetenschappelijk onderzoek vervoersstromen/wegverkeer, conclusies en aanbevelingen. Haalbaarheid uitrol Early Warning pilot-concept EWP Pilot project starten en monitoren Onderzoek consequenties Verdrag van Prüm en “datenschutz” wetgeving.

9 E30 Early Warning Pilot (indien haalbaar) Datakoppeling, informatie uitwisseling en samenwerking: o.a. cameratoezicht en kentekenregistratie (verdacht rij-route gedrag) In EU-verband samenwerking tussen minimaal 3 landen: - Nederland - Duitsland - Polen Volgens Verdrag van Prüm 2005

10 Financierings mogelijkheden Het E30 project “Personen” kan mogelijk deels worden gefinancierd uit het Europese werkprogramma “Prevention of and Fight against Crime” prio 6 en/of 7, onderdeel van het General Programme “Security and Safeguarding Liberties” Het E30 project “Goederen” kan mogelijk worden gefinancierd uit het Hercule 2 programma van European Anti Fraude Office (OLAF) Brussel kan tot maximaal 80% voorzien in financiering. Geldt alleen indien overheid penvoerder is, anders mogelijk tot maximaal 90%. Koppeling, samenwerking parallelle/soortgelijke initiatieven.

11 Marianne Junger Universiteit Twente Jan Quinten Politie Ronald Weel Stichting Nederland Alert Mei 2011(v6) Projekt „Crime Corridor E30“


Download ppt "“Crime Corridor E30” (CCE30) Internationale oorzaken met nationale gevolgen? International partners."

Verwante presentaties


Ads door Google