De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectief bestrijden van werkmaterieel- & transportcriminaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectief bestrijden van werkmaterieel- & transportcriminaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Effectief bestrijden van werkmaterieel- & transportcriminaliteit
Wouter Verkerk, directeur Amsterdam, 12 mei 2014

2 Tekst in box Tekst in box Tekst in box

3 Missie VbV Belangenbehartiger automobielbranche – gefinancierd door Verzekeraars I. Reduceren Schadelast II. Beperken persoonlijk leed verzekerden III. Nederland veiliger maken door het bestrijden Voertuigcriminaliteit

4 Primaire Proces VbV Preventie Signalering Opsporing Terughalen Analyse
Vermissing Primaire Proces VbV Aangifte Signalering Onderschepping Opvolging ANPR hit Opsporing Verdachten Terughalen Beslag Revindicatie Collectief Regres Proces-Verbaal Zaak Sepot Publieke ontneming Private ontneming Analyse

5 Werkterrein Voertuigcriminaliteit
Vaartuigcriminaliteit (pleziervaartuigen) Werkmaterieel Transportcriminaliteit Lading Veilige parkeerplaatsen

6 Keurmerk Voertuigbeveiliging VbV
Basisbeveiliging: Klasse W1; brandstofonderbreking met aanvalsbestendigheid van 5 minuten Klasse W2; brandstofonderbreking met aanvalsbestendigheid van 15 minuten  Verhinderen van het kunnen verplaatsen van het voertuig Opsporing: Klasse W3; basisbeveiliging W1 of W2 + volgsysteem  Volgsysteem zoals ook bij auto’s wordt toegepast, incl. doormelding PAC

7 VOORKOMEN CLAUSULE DIEFSTAL WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL VNAB Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer aantoont dat: het object, was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem én dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling, én dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een VbV erkend inbouwbedrijf, én dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding in werking was.

8

9 Mobiele objectenregister (VbVapp)

10 SIGNALEREN Mobiel Objecten Register Uitwisseling met Politie
Vaak ontbreken identificerende gegevens  belang conformiteitsverklaring, zeker ook bij het verzekeren van kavels

11 TERUGVINDEN & IDENTIFICATIE
Werkmaterieel veelal in een straal van 100 km teruggevonden Identificatiegids ten behoeve van de opsporing CESAR Ontwikkeling: Koppeling Stop Heling/ Digitaal opkopers register

12 Extra identificatiemiddelen: CESAR
Cesar biedt een combinatie van verschillende indentificatietechnieken zoals transponders en datadots. Unieke Identificatieplaat voor Werkmaterieel Identificatie vooraf Sticker (moeilijk te verwijderen, niet herbruikbaar) transponder Merkbescherming Glass Tag Transponder ter grootte van een rijstkorrel kan niet worden gewijzigd of geschrapt Makkelijk uit te lezen, moeilijk te vinden Datadots microdots met identificatie. vrijwel onmogelijk deze allemaal te verwijderen

13 Registratiemogelijkheden
STOP HELING Nationaal Initiatief Politie Verklein de markt voor gestolen goederen Op basis van serienummers Gevoed door het aangiftesysteem (BVH) Serienummer zit helaas vaak niet in de aangifte DIGITAAL OPKOPERS REGISTER Wettelijk verankerd GRUTHOK Legitimatieplicht Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven Slim controleren en opvolgen Voorkomen inkoop Gerichte politieinzet Hits

14 Vermiste Onderdelen Register
Registratie door Politie Registratie door: Verzekeraar Leasemij Verhuur Digitaal Opkopers Register Opkoper Stop Heling Consument

15 INVEX VbV- Vermiste Auto Register
Registratie door Politie via Interpol Verrijking door VbV-Vermiste Onderdelen Register Fabriek Dealer Politie Private Opvolging Voertuig

16 Vragen


Download ppt "Effectief bestrijden van werkmaterieel- & transportcriminaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google