De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te."— Transcript van de presentatie:

1 Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners. Effectief bestrijden van werkmaterieel- & transportcriminaliteit Wouter Verkerk, directeur Amsterdam, 12 mei 2014

2 Tekst in box 2

3 Missie VbV Belangenbehartiger automobielbranche – gefinancierd door Verzekeraars I. Reduceren Schadelast II. Beperken persoonlijk leed verzekerden III. Nederland veiliger maken door het bestrijden Voertuigcriminaliteit 3

4 Onderschepping 4 Preventie Signalering Vermissing Aangifte Beslag Revindicatie Collectief Regres Proces-Verbaal Zaak Sepot Private ontneming Verdachten Opsporing Publieke ontneming Opvolging ANPR hit Terughalen Analyse Primaire Proces VbV

5  Voertuigcriminaliteit  Vaartuigcriminaliteit (pleziervaartuigen)  Werkmaterieel  Transportcriminaliteit • Lading • Veilige parkeerplaatsen Werkterrein 5

6 • Basisbeveiliging: —Klasse W1; brandstofonderbreking met aanvalsbestendigheid van 5 minuten —Klasse W2; brandstofonderbreking met aanvalsbestendigheid van 15 minuten  Verhinderen van het kunnen verplaatsen van het voertuig • Opsporing: -Klasse W3; basisbeveiliging W1 of W2 + volgsysteem  Volgsysteem zoals ook bij auto’s wordt toegepast, incl. doormelding PAC Keurmerk Voertuigbeveiliging VbV 6

7 • CLAUSULE DIEFSTAL WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL VNAB Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer aantoont dat: —het object, was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem én —dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling, én —dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een VbV erkend inbouwbedrijf, én —dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding in werking was. VOORKOMEN 7

8 8

9 Mobiele objectenregister (VbVapp) 9

10 SIGNALEREN 10 Mobiel Objecten Register • Uitwisseling met Politie • Vaak ontbreken identificerende gegevens  belang conformiteitsverklaring, zeker ook bij het verzekeren van kavels

11 • Werkmaterieel veelal in een straal van 100 km teruggevonden • Identificatiegids ten behoeve van de opsporing • CESAR • Ontwikkeling: Koppeling Stop Heling/ Digitaal opkopers register TERUGVINDEN & IDENTIFICATIE 11

12  Cesar biedt een combinatie van verschillende indentificatietechnieken zoals transponders en datadots.  Unieke Identificatieplaat voor Werkmaterieel • Identificatie vooraf • Sticker (moeilijk te verwijderen, niet herbruikbaar) • transponder • Merkbescherming  Glass Tag • Transponder ter grootte van een rijstkorrel • kan niet worden gewijzigd of geschrapt • Makkelijk uit te lezen, moeilijk te vinden  Datadots • microdots met identificatie. • vrijwel onmogelijk deze allemaal te verwijderen Extra identificatiemiddelen: CESAR 12

13 STOP HELING  Nationaal • Initiatief Politie • Verklein de markt voor gestolen goederen • Op basis van serienummers  Gevoed door het aangiftesysteem (BVH) • Serienummer zit helaas vaak niet in de aangifte DIGITAAL OPKOPERS REGISTER  Nationaal • Wettelijk verankerd GRUTHOK • Legitimatieplicht • Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven  Slim controleren en opvolgen • Voorkomen inkoop • Gerichte politieinzet • Hits Registratiemogelijkheden 13

14 14 Vermiste Onderdelen Register Registratie door Politie Registratie door: Verzekeraar Leasemij Verhuur Registratie door: Verzekeraar Leasemij Verhuur Digitaal Opkopers Register Opkoper Stop Heling Consument

15 Private Opvolging 15 INVEX Registratie door Politie via Interpol Verrijking door VbV-Vermiste Onderdelen Register Fabriek Dealer Politie Voertuig VbV- Vermiste Auto Register

16 Vragen 16


Download ppt "Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te."

Verwante presentaties


Ads door Google