De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5. par 5 Help! De wereld krimpt!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5. par 5 Help! De wereld krimpt!"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5. par 5 Help! De wereld krimpt!
Maar niet letterlijk natuurlijk… Door ontwikkeling transport- en communicatietechnologie wordt relatieve afstand tussen gebieden kleiner. -> tijd-ruimte compressie Ook de relatieve ligging van gebieden verandert. Gebied aan belangrijke corridor? Gebied is niet populair meer?

2 Hoofdstuk 5. par 5 De groei van de transportsector heeft grote invloed op de globalisering: Vervoer gaat sneller en wordt goedkoper Infrastructuur rond transport is sterk verbeterd Door het verdrag van Schengen kunnen goederen zonder belemmeringen van de ene EU-lidstaat naar de andere worden getransporteerd.

3 Hoofdstuk 5. par 5 Echter…. Uitwisseling van goederen of mensen komt pas op gang als voldaan is aan drie voorwaarden uit het interactiemodel van Ullman: Complementariteit tussen gebieden: gebieden moeten elkaar op een bepaald vlak aanvullen Transporteerbaarheid: de mensen of goederen moeten tegen redelijke prijs vervoerd kunnen worden Afwezigheid van tussenliggende mogelijkheden

4 Hoofdstuk 5. par 5 Informatietechnologie?
Goede contacten van noodzaak: informatie-uitwisseling tussen de landen van de triade, maar ook steeds meer met landen uit de semi-periferie. Vaak neemt de intensiteit van het contact af, naar mate de afstand tot een land verder toeneemt. Iemand een idee waarom? (Waarom zijn contacten lastiger te leggen als een land ver weg van je eigen land ligt?) Heeft dit mogelijk ook verband met culturele aspecten?

5 Hoofdstuk 5. par 5 Informatietechnologie?
In 2008 heeft 85% van de NL huishoudens een snelle internetverbinding Hierdoor is duidelijk te zien dat ‘we’ een onderdeel uitmaken van een enorme vlecht waarin we allerlei gegevens kunnen uitwisselen: we leven in de Fast World. In de Slow World (periferie) is het aantal internetaansluitingen echter véél kleiner. Leidt dit nu ook tot verbrokkeling en vermindering van globalisering?

6 Hoofdstuk 5. par 5

7 Hoofdstuk 5. par 6 Hoezo, globalisering???
Globalisering is Mondiaal, maar beïnvloed de regionale en lokale schalen verschillend. Effecten van globalisering in Afrika kunnen zowel positief als negatief zijn. Maar hoe komt dat?? Backwash- en Spread-effecten Stel dat een perifeer gebied z’n werknemers en grondstoffen kwijt raakt aan export. Wat is het resultaat? Stel dat ditzelfde perifeer gebied door deze export voorzien wordt van hulp, geld en kennis – wat is dan het resultaat?

8 Hoofdstuk 5. par 6 Effecten van globalisering op Afrika beneden de Sahara Sub-Sahara is rijk aan grondstoffen, dus je zou zeggen dat ze hierdoor behoorlijk rijk zouden kunnen zijn. Waarom zijn ze dat niet? Positie in de Wereldeconomie? Importeur China stelt geen eisen aan het bestuur of mensen rechten: ze willen alleen de grondstoffen. Landen hebben vaak bestuurlijke problemen, al sinds herverdeling na koloniale tijd. Door corruptie veel problemen met de distributie van kapitaal. Stel: een land Sub-Sahara klopt aan bij een NGO Geld mogen ze lenen, máár er worden harde eisen gesteld. Kunnen deze landen die eisen wel nakomen? Is de economie wel stabiel genoeg? Is import van goedkope spullen niet gemakkelijker waardoor de nationale economie helemaal inzakt?

9 Hoofdstuk 5. par 6 Globalisering in geheel Afrika?
Buiten de Sub-Sahara landen profiteren andere Afrikaanse landen wél van globalisering Maar waar blijft het geld? Verbeteren de dagelijkse levensomstandigheden wel? Is er wel een uitzicht voor jongeren op de toekomst?


Download ppt "Hoofdstuk 5. par 5 Help! De wereld krimpt!"

Verwante presentaties


Ads door Google