De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indonesië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indonesië."— Transcript van de presentatie:

1 Indonesië

2 Planning voor deze les:
Vervolg uitleg paragraaf 3.3 Zelfstandig werken hst 3 (nakijken hst 2)

3 Terugblik Terugblik p3.2 (2):
Tertiaire sector: Tertiaire/ quartaire Formele/informele Informele sector: Fragmentarische modernisering Wet van verminderde meeropbrengsten Involutie VB: artikel griekenland Toerisme Regionale ongelijkheid Centrum – periferie tegenstellingen (rijk – arm) Javanisering Oplossing regionale ongelijkheid? Regionale autonomie Tussen 1980 tot 1997 economische vooruitgang door: Externe economische relaties Transitie 1e naar 2e/3e sector (Fig 3.20) Gemengde economie Exportpakket toegenomen door oa EPZ Riau Archipel Buitenlandse investeringen

4 Wat beeld deze cartoon uit?

5 Werk en welvaart voor iedereen?
Indonesië is erg afhankelijk van Japan, de VS en Singapore. Dit zijn de grootste investeerders. Waarbij vooral Japan een belangrijke rol speelt/speelde. (Flying geese model) [Japan motor Aziatische industrie]

6 Werk en welvaart voor iedereen?
Uitvoer naar Japan flink gedaald in loop der jaren (was in % nu nog maar slechts 21%). Japan verliest grip op Indonesië. Hoe komt dit? Indonesië wordt ‘volwassen’, zoekt zelf haar partners waar ze goed zaken mee kan doen. Voornamelijk China is deze partner!!! (is concurrent maar tegelijkertijd een afzetmarkt voor goederen) Hier zie je een handelsbalans die ‘typisch’ voor een NIC is. Wat is een NIC? En waarom is dit typisch? Antw: Halffabricaten (fabrieken)

7 Werk en welvaart voor iedereen?
Wat valt je op aan de export en import cijfers? Industrieproducten Halffabricaten Olie- en gassector: nog altijd groot, toch al veel kleiner dan in jaren 70 door diversificatie. Ondanks diversificatie (minder afh van 1 exportproduct) van de economie en de economische groei die Indonesië de afgelopen 2 decennia meemaakte kan het de bevolkingsgroei niet bijbenen! Armoede en verschillen in welvaart blijven daardoor een groot probleem Export 2005 Import 2005

8 Oplossing voor de armoede in zicht?
Export groeit elk jaar weer MAAR: Uitvoer is lager dan omringende landen Nee, dit is te verklaren door: Politieke instabiliteit Onzekerheid bureaucratie Corruptie Ook Investeerders blijven weg: (Toch) de loonkosten aan de hoge kant Slechte infrastructuur Dus: NEE De infrastructuur probeert Indonesië te verbeteren door nieuwe zeehavens aan te leggen of bestaande zeehavens te verbeteren. Er is toename in scheepsgrootte Verbetering zeehavens betekent ook veel werkgelegenheid En hopelijk tot meer investeerders.

9 Hoofdkantoor Japan Waarom is Japan ooit investeerder van Indonesië geworden? Ze gingen outsourcen richting die landen (lage lonen) Ze wilden hoge rendementen Ze hadden grondstoffen nodig (Japan, klein eiland, heeft niet veel grondstoffen). Ze wilden een afzetmarkt. Japan behoort tot de economische triade Centrum – periferie kun je op verschillende ruimtelijke schalen bekijken in Azië. Continentale schaal? Nationale schaal? Regionale schaal?

10 Japan Buitenlandse directe investeringen: Investeren in het bedrijfsleven dmv: Bedrijf starten (green field) Overname of fusie Joint venture (samenwerken)

11 China China – Indonesië goede banden
Duidelijke complementariteit tussen beide landen (de ene regio heeft iets wat de andere niet heeft) Wat dan? Indonesië grondstoffen China investeringsgelden Toch troeft China Indonesië af. Hoe? Uitvoer goederen naar Indonesië stijgt sneller dan de invoer van Indonesische goederen.

12 Slotwoord hst 3 De leerstof uit hoofdstuk 3 is grotendeels universeel (vooral theorieën). Ze kunnen in principe toegepast worden op meerdere landen binnen de regio Zuid-Oost-Azie. Ze hadden ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld: China Vietnam PROBEER DAAROM OOK DOOR DE STOF HEEN TE KIJKEN EN ZOEK UNIVERSELE WAARDEN!!! Door de stof te overstijgen zie je duidelijke verbanden en die zijn altijd belangrijk bij AK, eindexamen en de rest van je leven!!!!

13 Volgende les: Oefenen opdrachten hst 1, 2 en 3
Werk aan opdrachten Hst 3 en/of nakijken Hst 2


Download ppt "Indonesië."

Verwante presentaties


Ads door Google