De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 1 – Mondiale patronen: welvaart en welzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 1 – Mondiale patronen: welvaart en welzijn."— Transcript van de presentatie:

1 Paragraaf 1 – Mondiale patronen: welvaart en welzijn

2 Vraag 1 • Stel je wilt de ontwikkeling van drie landen met elkaar vergelijken: Brazilië, Vietnam en Zweden. Welke indicatoren kun je gebruiken (3) ? (noem evt. de bezwaren bij bepaalde indicatoren)

3

4 Internationale arbeidsverdeling Wat versta je hieronder? Welke economische taken gebieden in de wereld hoofdzakelijk uitvoeren. (en de verdeling van de beroepsbevolking) periferie semiperiferie centrum Sinds 1970 verandert de internationale arbeids- verdeling. Hoezo? De vroeger centrum- periferie tegenstelling wordt doorbroken door de opkomst van landen in de semiperiferie zoals China, Brazilië en India.

5 Internationale arbeidsverdeling Welke verband wordt in het figuur getoond? Schrijf een ‘hoe….hoe….’ zin. periferie semiperiferie centrum Hoe hoger het inkomen, hoe minder mensen in de landbouw werken en hoe meer in de dienstverlening.

6 Vraag 2 • Welke oorzaken zijn er voor de slechte verdeling van de welvaart in de wereld? – Interne oorzaken – Externe oorzaken (door relatie met andere landen)

7 Oorzaken voor verschil in welvaart • A Intern: natuur zit tegen, slecht bestuur, corruptie, oorlog • B Extern: relatie tussen rijk en arm. C-P model bruikbaar

8 Ongelijkheid in de wereld De relaties tussen de drie hoofdgroepen van het wereldsysteem kun je weergeven in een model. Hieruit blijkt dat deze relaties nooit op basis van gelijkheid tot stand komen. Geef van elke soort relatie tussen een centrum land en een land in de periferie een voorbeeld Het centrum-periferiemodel kun je gebruiken op meerdere schaalniveaus: mondiaal, nationaal,regionaal of lokaal Bijvoorbeeld op het schaalniveau van Ghana

9 Toepassen: C-P model in Ghana Onttrekken van grondstoffen aan de periferie Onttrekking van arbeid aan periferie Hoe noem je dit gebied binnen het centrum-periferiemodel? Hoe past deze relatie in het c-p model? Om welke twee redenen past Ghana binnen het mondiale c-p model? Exporteert grondstoffen en (goed- kope) arbeid. Dat is typisch voor land in de periferie. Centrum

10 C-P in de praktijk Ook dit kaartje is een voorbeeld van een c-p relatie. Leg dat uit Je ziet dat veel Afrikaanse artsen elders werk zoeken terwijl ze eigenlijk hard nodig zijn in hun eigen land. Welk begrip past hierbij? ‘brain drain’

11 Theeplukken in Malawi De Sub-Sahara blijft een sterk perifeer gebied in de wereld. Hoe blijkt dat uit de foto? Malawi levert grondstoffen aan de centrumlanden De thee wordt vooral geëxporteerd naar Groot-Brittannië. Hoe verklaar je dat? Malawi is een voormalige kolonie van Groot-Brittannië.

12 Malawi: gevangen in de vicieuze cirkel van armoede Wat is het kenmerk van een vicieuze cirkel? De verschillende elementen versterken elkaar en houden elkaar in stand> je kunt er zonder hulp van buiten niet uitbreken Volg de vicieuze cirkel voor Malawi en start bij Gebrek aan kapitaal


Download ppt "Paragraaf 1 – Mondiale patronen: welvaart en welzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google