De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 vragen par. 2 t/m 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 vragen par. 2 t/m 5."— Transcript van de presentatie:

1 9 vragen par. 2 t/m 5

2 Vraag 1 De verschillen in welvaart aan beide kanten van de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn groot. Welke twee economische maatstaven kun je gebruiken om die verschillen te meten? A de alfabetiseringsgraad B de prijzen van goederen C de verdeling van de beroepsbevolking D het bnp per hoofd E het geboortecijfer F de levensverwachting

3 Op de grens: verschillen in welvaart Vraag 2
€ €9.500 1% % 79% % 10% % Klein Uitgebreid Kenmerken Koopkracht Beroepsbevolking Landbouw Diensten Werkloosheid Informele sector Regel: Hoe…hoe.. ?

4 vraag 3 Wat staat er NIET op de Mexicaanse handelsbalans?
A De waarde van de geëxporteerde goederen vanuit de maquiladora’s. B De waarde van de geïmporteerde goederen uit de VS. C De waarde van de geldovermakingen van Mexicaanse migranten in de VS. D De opbrengsten van de olie-export naar de VS.

5 Vraag 4 Waarom zijn de inkomsten van deze schoenpoetser niet terug te vinden in de officiële statistieken van Guatemala? Schoenen poetsen in Guatemala

6 Ongelijkheid in China vraag 5 -
Pinnen in Shanghai Strategisch bedelen in Shanghai Om welke soort ongelijkheid gaat het hier?

7 Vraag 6 Veel Mexicaanse arbeidsmigranten vestigen zich legaal of illegaal in de VS. Vaak zie je dat na verloop van tijd familie of kennissen overkomen. a Hoe noem je deze vorm van migratie? b In sommige delen van de VS waar veel (illegale) migranten wonen leidt dat tot etnische spanningen. Wat is daar de belangrijkste oorzaak van?

8 Vraag 7 - Wereldsysteem Je kunt de wereld als een wereldsysteem beschouwen, dat je- gelet op welvaart – kunt indelen drie hoofdgroepen. 1 2 3 Welke letter past bij welk land? Ken- merken Export Werkzaam landbouw A Diensten 2% B Industriegoederen 19% C Agrarische grondstoffen 65%

9 Vraag 8 Welk begrip speelt GEEN rol in de bepaling van de welzijnsindex? A de voedselsituatie B de koopkracht C de levensverwachting D de alfabetiseringsgraad

10 Vraag 9 Welke uitspraken over maquiladora’s zijn juist?
A De gunstige vestigingsvoorwaarden gelden alleen voor de Amerikaanse bedrijven. B Veel maquiladora’s zijn arbeidsintensief. C De maquiladora’s liggen allemaal in de grensregio. D Voor maquiladora’s geldt een gunstig belastingtarief. E Veel maquiladora’s zijn assemblagebedrijven. F De producten van de maquiladora’s zijn vooral bestemd voor de interne afzetmarkt.

11 Paragraaf 6 – welvaartsverschillen: centrum en periferie (CE)

12 Ongelijkheid in de wereld
De relaties tussen de drie hoofdgroepen van het wereldsysteem kun je weergeven in een model. Hieruit blijkt dat deze relaties nooit op basis van gelijkheid tot stand komen. Geef van elke soort relatie tussen een centrum land en een land in de periferie een voorbeeld Het centrum-periferiemodel kun je gebruiken op meerdere schaalniveaus: mondiaal, nationaal ,regionaal of lokaal Bijvoorbeeld op het schaalniveau van Ghana

13 Toepassen: C-P model in Ghana
Hoe past deze relatie in het c-p model? Onttrekking van arbeid aan periferie Hoe past deze relatie in het c-p model? Onttrekken van grondstoffen aan de periferie Om welke twee redenen past Ghana binnen het mondiale c-p model? Exporteert grondstoffen en (goed-kope) arbeid. Dat is typisch voor land in de periferie. Hoe noem je dit gebied binnen het centrum-periferiemodel? Centrum

14 Oorzaken voor verschil in welvaart
A Intern: natuur zit tegen, slecht bestuur, corruptie, oorlog B Extern: relatie tussen rijk en arm . C-P model bruikbaar

15 Internationale arbeidsverdeling
Wat versta je hieronder? Welke economische taken gebieden in de wereld hoofdzakelijk uitvoeren. Sinds 1970 verandert de internationale arbeids-verdeling. Hoezo? De vroeger centrum-periferie tegenstelling wordt doorbroken door de opkomst van landen in de semiperiferie zoals China, Brazilië en India. periferie semiperiferie centrum

16 Internationale arbeidsverdeling
Welke verband wordt in het figuur getoond? Schrijf een ‘hoe….hoe….’ zin. Hoe hoger het inkomen, hoe minder mensen in de landbouw werken en hoe meer in de dienstverlening. periferie semiperiferie centrum

17 Theeplukken in Malawi De Sub-Sahara blijft een sterk perifeer gebied in de wereld. Hoe blijkt dat uit de foto? Malawi levert grondstoffen aan de centrumlanden De thee wordt vooral geëxporteerd naar Groot-Brittannië. Hoe verklaar je dat? Malawi is een voormalige kolonie van Groot-Brittannië.

18 Malawi: gevangen in de vicieuze cirkel van armoede
Wat is het kenmerk van een vicieuze cirkel? De verschillende elementen versterken elkaar en houden elkaar in stand> je kunt er zonder hulp van buiten niet uitbreken Volg de vicieuze cirkel voor Malawi en start bij Gebrek aan kapitaal

19

20 C-P in de praktijk Ook dit kaartje is een voorbeeld van een c-p relatie. Leg dat uit Je ziet dat veel Afrikaanse artsen elders werk zoeken terwijl ze eigenlijk hard nodig zijn in hun eigen land. Dit is een voorbeeld van ‘brain drain’.

21 Door de snelle industriële groei in het grensgebied is de Rio Grande ernstig vervuild geraakt. Door welk liggingskenmerk van de Rio Grande is het extra moeilijk de vervuiling aan te pakken?

22 Welke algemene regel kun je uit de gegevens van de tabel afleiden
Welke algemene regel kun je uit de gegevens van de tabel afleiden? Redeneer vanuit het rijke land! kenmerken Mexico VS koopkracht per inwoner verdeling beroepsbevolking – landbouw – industrie – diensten $ 18 24 58 $ 1 20 79

23


Download ppt "9 vragen par. 2 t/m 5."

Verwante presentaties


Ads door Google