De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 vragen par. 2 t/m 5. Vraag 1 De verschillen in welvaart aan beide kanten van de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn groot. Welke twee economische maatstaven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 vragen par. 2 t/m 5. Vraag 1 De verschillen in welvaart aan beide kanten van de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn groot. Welke twee economische maatstaven."— Transcript van de presentatie:

1 9 vragen par. 2 t/m 5

2 Vraag 1 De verschillen in welvaart aan beide kanten van de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn groot. Welke twee economische maatstaven kun je gebruiken om die verschillen te meten? Ade alfabetiseringsgraad Bde prijzen van goederen Cde verdeling van de beroepsbevolking Dhet bnp per hoofd Ehet geboortecijfer Fde levensverwachting

3 Op de grens: verschillen in welvaart Vraag 2 Kenmerken Koopkracht Beroepsbevolking Landbouw Diensten Werkloosheid Informele sector €33.000 €9.500 1% 18% 79% 58% 10% 18% Klein Uitgebreid Regel: Hoe…hoe.. ?

4 vraag 3 Wat staat er NIET op de Mexicaanse handelsbalans? ADe waarde van de geëxporteerde goederen vanuit de maquiladora’s. BDe waarde van de geïmporteerde goederen uit de VS. CDe waarde van de geldovermakingen van Mexicaanse migranten in de VS. DDe opbrengsten van de olie-export naar de VS.

5 Vraag 4 Waarom zijn de inkomsten van deze schoenpoetser niet terug te vinden in de officiële statistieken van Guatemala? Schoenen poetsen in Guatemala

6 Ongelijkheid in China vraag 5 - Pinnen in Shanghai Strategisch bedelen in Shanghai Om welke soort ongelijkheid gaat het hier?

7 Vraag 6 Veel Mexicaanse arbeidsmigranten vestigen zich legaal of illegaal in de VS. Vaak zie je dat na verloop van tijd familie of kennissen overkomen. aHoe noem je deze vorm van migratie? bIn sommige delen van de VS waar veel (illegale) migranten wonen leidt dat tot etnische spanningen. Wat is daar de belangrijkste oorzaak van?

8 Vraag 7 - Wereldsysteem Je kunt de wereld als een wereldsysteem beschouwen, dat je- gelet op welvaart – kunt indelen drie hoofdgroepen. 1 2 3 Welke letter past bij welk land? Ken- merken ExportWerkzaam landbouw ADiensten2% BIndustriegoederen19% CAgrarische grondstoffen 65%

9 Vraag 8 Welk begrip speelt GEEN rol in de bepaling van de welzijnsindex? Ade voedselsituatie Bde koopkracht Cde levensverwachting Dde alfabetiseringsgraad

10 Vraag 9 Welke uitspraken over maquiladora’s zijn juist? ADe gunstige vestigingsvoorwaarden gelden alleen voor de Amerikaanse bedrijven. BVeel maquiladora’s zijn arbeidsintensief. CDe maquiladora’s liggen allemaal in de grensregio. DVoor maquiladora’s geldt een gunstig belastingtarief. EVeel maquiladora’s zijn assemblagebedrijven. FDe producten van de maquiladora’s zijn vooral bestemd voor de interne afzetmarkt.

11 Paragraaf 6 – welvaartsverschillen: centrum en periferie (CE)

12 Ongelijkheid in de wereld De relaties tussen de drie hoofdgroepen van het wereldsysteem kun je weergeven in een model. Hieruit blijkt dat deze relaties nooit op basis van gelijkheid tot stand komen. Geef van elke soort relatie tussen een centrum land en een land in de periferie een voorbeeld Het centrum-periferiemodel kun je gebruiken op meerdere schaalniveaus: mondiaal, nationaal,regionaal of lokaal Bijvoorbeeld op het schaalniveau van Ghana

13 Toepassen: C-P model in Ghana Onttrekken van grondstoffen aan de periferie Onttrekking van arbeid aan periferie Hoe noem je dit gebied binnen het centrum-periferiemodel? Hoe past deze relatie in het c-p model? Om welke twee redenen past Ghana binnen het mondiale c-p model? Exporteert grondstoffen en (goed- kope) arbeid. Dat is typisch voor land in de periferie. Centrum

14 Oorzaken voor verschil in welvaart A Intern: natuur zit tegen, slecht bestuur, corruptie, oorlog B Extern: relatie tussen rijk en arm. C-P model bruikbaar

15 Internationale arbeidsverdeling Wat versta je hieronder? Welke economische taken gebieden in de wereld hoofdzakelijk uitvoeren. periferie semiperiferie centrum Sinds 1970 verandert de internationale arbeids- verdeling. Hoezo? De vroeger centrum- periferie tegenstelling wordt doorbroken door de opkomst van landen in de semiperiferie zoals China, Brazilië en India.

16 Internationale arbeidsverdeling Welke verband wordt in het figuur getoond? Schrijf een ‘hoe….hoe….’ zin. periferie semiperiferie centrum Hoe hoger het inkomen, hoe minder mensen in de landbouw werken en hoe meer in de dienstverlening.

17 Theeplukken in Malawi De Sub-Sahara blijft een sterk perifeer gebied in de wereld. Hoe blijkt dat uit de foto? Malawi levert grondstoffen aan de centrumlanden De thee wordt vooral geëxporteerd naar Groot-Brittannië. Hoe verklaar je dat? Malawi is een voormalige kolonie van Groot-Brittannië.

18 Malawi: gevangen in de vicieuze cirkel van armoede Wat is het kenmerk van een vicieuze cirkel? De verschillende elementen versterken elkaar en houden elkaar in stand> je kunt er zonder hulp van buiten niet uitbreken Volg de vicieuze cirkel voor Malawi en start bij Gebrek aan kapitaal

19

20 C-P in de praktijk Ook dit kaartje is een voorbeeld van een c-p relatie. Leg dat uit Je ziet dat veel Afrikaanse artsen elders werk zoeken terwijl ze eigenlijk hard nodig zijn in hun eigen land. Dit is een voorbeeld van ‘brain drain’.

21 Door de snelle industriële groei in het grensgebied is de Rio Grande ernstig vervuild geraakt. Door welk liggingskenmerk van de Rio Grande is het extra moeilijk de vervuiling aan te pakken?

22 kenmerkenMexicoVS koopkracht per inwoner verdeling beroepsbevolking – landbouw – industrie – diensten $ 13 500 18 24 58 $ 46 000 1 20 79 Welke algemene regel kun je uit de gegevens van de tabel afleiden? Redeneer vanuit het rijke land!

23


Download ppt "9 vragen par. 2 t/m 5. Vraag 1 De verschillen in welvaart aan beide kanten van de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn groot. Welke twee economische maatstaven."

Verwante presentaties


Ads door Google