De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!"— Transcript van de presentatie:

1 Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!

2 Vorige les Occupy Wall Street  Kapitaalstromen
Ongunstige ruilvoet/ ruilvoetverslechtering NIC’s en de daarbij behorende BRIC-landen Globalisering en MNO’s Het verplaatsen van onderdelen uit de productieketen. Regionale specialisatie Outsourcing clusters Occupy Wall Street 

3 Call-center in India Toekomst of slechts een droom
Call-center in India Toekomst of slechts een droom? Een vorm van outsourcing Aangewakkerd door globalisering en MNO’s Call centers in India: Lange film 47 minuten, wel zeer interessant! 24 uurseconomie: ergens stopt het werk en word op een andere plek opgepakt

4 Planning van vandaag Nog vragen over de film? Of andere zaken?
Resterende uitleg paragraaf 4,3 (indien tijd over) zelf werken aan de opdrachten

5 Groei en verschuiving (belangrijke voorwaarden voor globalisering).
Waarom krijg je nu eigenlijk globalisering? En waarom heeft dit uiteindelijk geleid tot een global shift v/d wereldeconomie? Voorwaarden voor globalisering: Economische voorwaarden Technische voorwaarden Politieke veranderingen

6 Economische voorwaarden:
Twee economische voorwaarden: 1) Vrijhandel: Een wereld zonder handelstarieven en subsidies (alleen: vraag en aanbod). Tegenover vrijhandel staat protectionisme: Het beschermen van je markt door handelstarieven en Subsidies (dit vind vaak plaats binnen handelsblokken) Vb: EU  landbouwsubsidies. Word afgebouwd, komt inkomenssubsidie voor in de plaats 2) Sterke groei van de welvaart in grote delen van de wereld  de wereld als afzetmarkt!

7 Technische voorwaarden
Transporttechnologie: De modaliteiten (=vervoersmiddelen) werden steeds groter, sneller en (uiteraard) goedkoper. Communicatietechnologie: Mobiele telefoons, satellieten, glasvezelkabels en het internet.

8 Politieke veranderingen
Uiteenvallen van gesloten politiek-militaire blokken (vb: Sovjet-Unie) Daardoor enorme nieuwe arbeids- en afzetsmarkt ontstaan Ander voorbeeld in het boek is vietnam.

9 Waarom krijg je door deze voorwaarden een global shift?
MNO’s op zoek naar de laagste kosten! Vinden deze in lagelonenlanden. Zijn tegenwoordig gemakkelijk aan te sturen door ICT. Tevens veranderd de politieke situatie continue (de betreffende landen zijn tegenwoordig vaker politiek stabiel).

10 Handelsblokken Politiek-economische eenwording
Gebieden met onderlinge vrijhandel De buitenkant beschermt met tariefmuren (en subsidies) Voorbeelden hiervan zijn: EU NAFTA ASEAN Ik wijs jullie er nadrukkelijk op dat je kopje “Het waarom van groei en verschuiving” een keer goed naleest!!!! Als je er vragen over hebt, stel ze me de volgende les

11 Transporttheorie van Ullman
Geldt voor alles dat je kunt transporteren (bijvoorbeeld: Goederen, diensten en mensen). VB: Waarom verlaten mensen een gebied (A) om in een ander gebied (B) een nieuw bestaan op te bouwen? De theorie bestaat uit vier elementen: Complementariteit Tussenliggende mogelijkheid/hindernis Transporteerbaarheid Afstandsverval

12 Complementariteit Het aanvullen van elkaars regio.
De ene regio heeft iets wat de andere regio niet heeft. VB: Waarom verlaten mensen een gebied (A) om in een ander gebied (B) een nieuw bestaan op te bouwen? Gebied B heeft iets wat gebied A niet heeft! En andersom; Gebied A heeft iets wat gebied B niet heeft. (ze vullen elkaar aan). Denk hierbij aan het push-pull model: Economische redenen (werk ed) Politieke redenen (veiligheid) Sociaal-culturele redenen (taal/godsdienst)

13 Tussenliggende gelegenheid/hindernis
VB: Waarom verlaten mensen een gebied (A) om in een ander gebied (B) een nieuw bestaan op te bouwen? Stel je woont in Panama (gebied A) en je wilt naar Californië in de Verenigde Staten (gebied B) omdat daar werk is. Het zou best zo kunnen zijn dat je op de reis ernaartoe de ideale plek vindt (bv: Maquiladoras). Een tussenliggende gelegenheid! Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Je wilt van Panama naar de Verenigde Staten. Je wordt tegengehouden bij de strenge grenscontrole bij de VS. Dus je kunt de VS niet in, dat is een tussenliggende hindernis. (je kunt je beoogde einddoel niet behalen) In het kort: Tussenliggende gelegenheid: Een betere of zelfde omstandigheden die aan je wensen voldoen. Tussenliggende hindernissen: Heeft te maken met de relatieve afstand; De tijd, geld en moeite die je er voor moet doen. (dichtbij wordt ver weg).

14 Transporteerbaarheid
VB: Waarom verlaten mensen een gebied (A) om in een ander gebied (B) een nieuw bestaan op te bouwen? Dit hangt af van de transporteerbaarheid van de mensen. Die zijn afhankelijk van: Kosten Het vervoersmiddel Toestand van de infrastructuur

15 Afstandsverval Dit wil zeggen; Hoe verder gebieden uit elkaar liggen des te meer de interactie afneemt. Het is namelijk zo dat je sneller een tussenliggende gelegenheid tegenkomt, waar je gemakkelijker transporteerbaar bent.

16 Transporttheorie van Ullman
Geldt voor alles dat je kunt transporteren (bijvoorbeeld: Goederen, diensten en mensen). De theorie bestaat uit vier elementen: Complementariteit Tussenliggende mogelijkheid/hindernis Transporteerbaarheid Afstandsverval

17 Volgende keer: Paragraaf 4.4 Voor nu: Maken paragraaf 4.3

18 Paragraaf 4,4 Verstedelijking
Oorsprong in Middeleeuwen Grote verstedelijking vanaf de industriële revolutie Industrialisatie begon in de Midlands (Groot-Brittannië) en verspreide zich vanaf daar over Europa (zie fig. 4,27) Tegenwoordig is er deïndustrialisatie  gericht op zakelijke dienstverlening in de Primate Cities. (= Metropool) VB: Londen, New York, Parijs etc.


Download ppt "Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!"

Verwante presentaties


Ads door Google