De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hst 4: De wereld indelen. Planning voor deze les: • In de toetsweek Hst 3 en 4 Arm en Rijk!!! • Terugblik artikelen globalisering • Terugblik p4.3 • Uitleg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hst 4: De wereld indelen. Planning voor deze les: • In de toetsweek Hst 3 en 4 Arm en Rijk!!! • Terugblik artikelen globalisering • Terugblik p4.3 • Uitleg."— Transcript van de presentatie:

1 Hst 4: De wereld indelen

2 Planning voor deze les: • In de toetsweek Hst 3 en 4 Arm en Rijk!!! • Terugblik artikelen globalisering • Terugblik p4.3 • Uitleg paragraaf 4.4 • (Zelfstandig werken hst 4)

3 Terugblik artikelen globalisering • Loop alle A3vellen langs en kijk goed naar de geschreven antwoorden. • Wat valt je op? • Kun je iets eenduidigs concluderen? • Globalisering is ontzettend ingewikkeld!!! • Daarom duurt oplossing van de crisis nu al 3 jaar! • Alles is zo met elkaar verweven dat ze moeilijk de oplossing kunnen vinden. • Wat is volgens jullie de oplossing, voor de crisis ?

4 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel (economendag.nl) Voordelen: • Goederen worden geproduceerd, waar dat naar verhouding het goedkoopst is. • Globalisering leidt tot efficiëntere en goedkopere productie op wereldschaal en zo ook tot lagere prijzen voor de consument. • Globalisering leidt tot meer internationale handel en zo tot toenemende productie en werkgelegenheid op wereldniveau. • Door lagere prijzen en toenemende productie leidt globalisering tot groei van de koopkracht van het wereldinkomen. • Door de globalisering nemen de kwaliteit van de goederen en de keuzemogelijkheden voor de consument toe. • Globalisering leidt tot wederzijds begrip voor de culturele, sociale, politieke en economische omstandigheden in de afzonderlijke landen; dit bevordert de wereldvrede. Nadelen: • In sommige landen herschikking productie, daardoor verlies werkgelegenheid • Soms beperkende maatregelen: • Douanerechten • Importquota • Exportsubsidies

5 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel (libertarian) Voordelen: • Afbraak handelsbarrieres • Zorgt in 3 e wereldlanden voor meer werk + hogere lonen dan bij lokale bedrijven • Zorgt voor economische groei Nadelen: • Zien problemen in kapitalistische systeem • Handelsbarrières (om werkgelegenheid te behouden) • Slecht voor het milieu • Vrijhandelssysteem bied geen eerlijke kansen aan iedereen, omdat MNO’s en rjken in de ontwikkelde wereld er het meest van profiteren.

6 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel (Amnesty) Voordelen: • economische groei • het afbreken van onrechtvaardige tariefheffingen • werkgelegenheid in landen waar daaraan eerder een gebrek was • democratisering door het openstellen van grenzen • uitwisseling van informatie via moderne informatietechnologie • De mensenrechten zijn in beginsel gebaat bij een proces van globalisering, omdat mensenrechten worden gegarandeerd door een 'globaal', wereldwijd rechtsstelsel (universaliteit). • Transnationaal bestuur Nadelen: • werkgelegenheid wegtrekt naar landen met het laagste inkomen • werknemers machteloos worden tegenover multinationale ondernemingen • grootschalig transport het milieu vervuilt • macht van burgers en nationale regeringen krimpt • Kloof tussen arm en rijk word steeds groter • Arbeidsregels worden te weinig nageleefd • Vrouwen blijven achtergesteld.

7 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel (Trendartikel Retail 2020) Voordelen: • Glocalisering (globalisering met een lokaal tintje om beter aan te sluiten op de lokale marktomstandigheden. ) Vb: MacDonalds: NL = MacKroket Arabische wereld = MacArabia India = MacMaharaja • Kleinere winkels profijt • Samenwerking regio • Snellere levertijd Nadelen: • -------

8 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel (NRC) Voordelen: ------ Nadelen: • Uitzonderlijke risico’s • Gebrek aan toezicht • Protectionisme • Te weinig zelfreflectie  Er word te gemakkelijk aangenomen dat vrijhandel/globalisering goed is! (Theorieën moet je altijd bekritiseren vooral in tijden van crisis).

9 Paragraaf 4.4 (India en GB) • Wat zie je hier? • Hoe komt dit ? • % Moslims / Hindoeïsme • >70%

10 Terugblik • 3 Voorwaarden voor globalisering/global shift? Welke 3? 1.Economische 2.Technische 3.Politieke • Noem de vier kernbegrippen van de theorie van Ullman. 1.(Ruimtelijke) Complementariteit 2.Tussenliggende mogelijkheid/hindernis 3.Transporteerbaarheid 4.Afstandsverval

11 Paragraaf 4,4 Verenigd Koninkrijk en India in wereldperspectief

12 Paragraaf 4,4 • Paragraaf 4 geeft inzicht vanaf wanneer en hoe globalisering zich verspreid heeft! • Dit aan de hand van het vb: GB en India Verstedelijking: • Oorsprong in Middeleeuwen • Grote verstedelijking vanaf de industriële revolutie • Industrialisatie begon in de Midlands (Groot- Brittannië) en verspreide zich vanaf daar over Europa (zie fig. 4,27) • Tegenwoordig is er deïndustrialisatie, Waarom? • Antw: Productiekosten drukken, strenge wetgeving milieu + arbeidsrecht  Nu: gericht op zakelijke dienstverlening in de Primate Cities. (= Metropool) VB: Londen, New York, Parijs etc.

13 Toenemende ongelijkheid • Door globalisering groeit regionale ongelijkheid • VB:China VS Engeland • Sociale ongelijkheid: Betrekking op bevolkingsgroepen

14 India als wingewest • Periode 1800 – 1914 wordt Imperialisme genoemd. West-Europese landen streden om de laatste “witte plekken” op de kaart • Dit voor: • Beste afzetmarkten • Meeste grondstoffen • Verenigd Koninkrijk liep in deze race voorop.

15 Indirect Rule • India had 20x zoveel inwoners als het koloniale moederland (VK) • Hoe kon men India domineren? • Via zogenaamde indirect rule • VK ging samenwerken met bestaande machtspatronen (Sultans) • Op deze manier introduceerde men langzaam aan: • De Engelse wetten en regels • Engelse taal • Engelse gezondsheidszorg etc.

16 Functie India • India diende als zogenaamde Exploitatiekolonie (=Uitbuiten) • India was belangrijk als leverancier van landbouwproducten • De goederen moesten zo snel mogelijk naar VK; daarom een spoorwegennet (Fig 4,30) • India diende ook als afzetmarkt, ze werden overladen met machinaal gemaakte kledij. • Welvaart bleef uit vanwege: • Winsten stroomden terug naar het moederland • Hogebevolkingsgroei van de bevolking • Australië is een voorbeeld van Vestigingskolonie

17 Steden en Megasteden in India • Urbanisatiegraad = laag (30%) • 4 in 1 cities: • Oude administratieve en religieuze centra • Koloniale stad (brede boulevards) • Post-moderne stad (Skyline) • Krottenwijken (=bustees)

18 Problemen in de megastad • Problemen zijn uiteraard: • Bevolkingsdichtheid (overbevolking/ snelle bevolkingsgroei) • Verkeerscongestie • Luchtverontreiniging • Arbeidsonrust (stakingen) • Constante toestroom migranten vanuit het platteland (ruraal-urban migratie)! Daardoor belanden velen in de informele sector. • Deze problemen spelen op drie schaalniveaus : • Lokaal • Regionaal • Nationaal

19 Wordt de kloof breder in India? • Globalisering is in India een succesverhaal maar ongelijkheid neemt wel toe! • Aan de ene kant werken nog veel mensen in de landbouw • Aan de andere kant is er een grote middenklasse aan het ontstaan. • Sommige regio’s zijn daardoor verdeeld. Ze zijn fragmentarisch (gedeeltelijk) gemoderniseerd.

20 Politiek en globalisering Tegenpolen Kapitalisme • Vrijemarkteconomie Er wordt handel gedreven volgens vraag & aanbod • Ieder individu bepaalt alles voor zichzelf, de staat doet (bijna) niets • VB USA: • Eigen zorg (min 10.000,- p/j) • Eigen opleiding (50.000,- p/j) • Eigen woning • Etc • Probleem? De zwakkere van de samenleving vallen buiten de boot!!! • Lage kosten overheid (iedereen is vrij om te werken wat, waar en wanneer hij/zij wil) • Minder corruptie (minder inmenging overheid, kans op corruptie kleiner). Communisme • Planeconomie Overheid bepaalt wat, waar en hoeveel er geproduceerd wordt. • De staat bepaald wat goed is voor het volk, want het volk = de staat. • VB: Sovjet-Unie/Cuba • Zorg (gratis) • Opleiding (gratis) • Woning (bijna gratis) • Probleem? De economie goed draaiende te houden (= uiteindelijke val van SU) • Hoge kosten overheid (iedereen is in overheidsdienst) • Veel corruptie Dit was India eerst, met zijn kastenstelsel! In praktijk loopt het land nog steeds niet soepeltjes

21 Voor nu: • Lees paragraaf 4.4 • Maak opdracht paragraaf 4.4 • Na de vakantie • Herhaling hst 3 • Herhaling hst 4 • Oefenopdrachten


Download ppt "Hst 4: De wereld indelen. Planning voor deze les: • In de toetsweek Hst 3 en 4 Arm en Rijk!!! • Terugblik artikelen globalisering • Terugblik p4.3 • Uitleg."

Verwante presentaties


Ads door Google