De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hst 4: De wereld indelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hst 4: De wereld indelen."— Transcript van de presentatie:

1 Hst 4: De wereld indelen

2 Planning voor deze les:
In de toetsweek Hst 3 en 4 Arm en Rijk!!! Terugblik artikelen globalisering Terugblik p4.3 Uitleg paragraaf 4.4 (Zelfstandig werken hst 4)

3 Terugblik artikelen globalisering
Loop alle A3vellen langs en kijk goed naar de geschreven antwoorden. Wat valt je op? Kun je iets eenduidigs concluderen? Globalisering is ontzettend ingewikkeld!!! Daarom duurt oplossing van de crisis nu al 3 jaar! Alles is zo met elkaar verweven dat ze moeilijk de oplossing kunnen vinden. Wat is volgens jullie de oplossing, voor de crisis ?

4 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel
(economendag.nl) Voordelen: Goederen worden geproduceerd, waar dat naar verhouding het goedkoopst is. Globalisering leidt tot efficiëntere en goedkopere productie op wereldschaal en zo ook tot lagere prijzen voor de consument. Globalisering leidt tot meer internationale handel en zo tot toenemende productie en werkgelegenheid op wereldniveau. Door lagere prijzen en toenemende productie leidt globalisering tot groei van de koopkracht van het wereldinkomen. Door de globalisering nemen de kwaliteit van de goederen en de keuzemogelijkheden voor de consument toe. Globalisering leidt tot wederzijds begrip voor de culturele, sociale, politieke en economische omstandigheden in de afzonderlijke landen; dit bevordert de wereldvrede. Nadelen: In sommige landen herschikking productie, daardoor verlies werkgelegenheid Soms beperkende maatregelen: Douanerechten Importquota Exportsubsidies

5 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel
(libertarian) Voordelen: Afbraak handelsbarrieres Zorgt in 3e wereldlanden voor meer werk + hogere lonen dan bij lokale bedrijven Zorgt voor economische groei Nadelen: Zien problemen in kapitalistische systeem Handelsbarrières (om werkgelegenheid te behouden) Slecht voor het milieu Vrijhandelssysteem bied geen eerlijke kansen aan iedereen, omdat MNO’s en rjken in de ontwikkelde wereld er het meest van profiteren.

6 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel
(Amnesty) Voordelen: economische groei het afbreken van onrechtvaardige tariefheffingen werkgelegenheid in landen waar daaraan eerder een gebrek was democratisering door het openstellen van grenzen uitwisseling van informatie via moderne informatietechnologie De mensenrechten zijn in beginsel gebaat bij een proces van globalisering, omdat mensenrechten worden gegarandeerd door een 'globaal', wereldwijd rechtsstelsel (universaliteit). Transnationaal bestuur Nadelen: werkgelegenheid wegtrekt naar landen met het laagste inkomen werknemers machteloos worden tegenover multinationale ondernemingen grootschalig transport het milieu vervuilt macht van burgers en nationale regeringen krimpt Kloof tussen arm en rijk word steeds groter Arbeidsregels worden te weinig nageleefd Vrouwen blijven achtergesteld.

7 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel
(Trendartikel Retail 2020) Voordelen: Glocalisering (globalisering met een lokaal tintje om beter aan te sluiten op de lokale marktomstandigheden. ) Vb: MacDonalds: NL = MacKroket Arabische wereld = MacArabia India = MacMaharaja Kleinere winkels profijt Samenwerking regio Snellere levertijd Nadelen:

8 Voor- en nadelen van globalisering/vrijhandel
(NRC) Voordelen: ------ Nadelen: Uitzonderlijke risico’s Gebrek aan toezicht Protectionisme Te weinig zelfreflectie  Er word te gemakkelijk aangenomen dat vrijhandel/globalisering goed is! (Theorieën moet je altijd bekritiseren vooral in tijden van crisis).

9 Paragraaf 4.4 (India en GB)
Wat zie je hier? Hoe komt dit ? % Moslims / Hindoeïsme >70%

10 Terugblik 3 Voorwaarden voor globalisering/global shift? Welke 3?
Economische Technische Politieke Noem de vier kernbegrippen van de theorie van Ullman. (Ruimtelijke) Complementariteit Tussenliggende mogelijkheid/hindernis Transporteerbaarheid Afstandsverval

11 Paragraaf 4,4 Verenigd Koninkrijk en India in wereldperspectief

12 Paragraaf 4,4 Paragraaf 4 geeft inzicht vanaf wanneer en hoe globalisering zich verspreid heeft! Dit aan de hand van het vb: GB en India Verstedelijking: Oorsprong in Middeleeuwen Grote verstedelijking vanaf de industriële revolutie Industrialisatie begon in de Midlands (Groot-Brittannië) en verspreide zich vanaf daar over Europa (zie fig. 4,27) Tegenwoordig is er deïndustrialisatie, Waarom? Antw: Productiekosten drukken, strenge wetgeving milieu + arbeidsrecht  Nu: gericht op zakelijke dienstverlening in de Primate Cities. (= Metropool) VB: Londen, New York, Parijs etc.

13 Toenemende ongelijkheid
Door globalisering groeit regionale ongelijkheid VB:China VS Engeland Sociale ongelijkheid: Betrekking op bevolkingsgroepen

14 India als wingewest Periode 1800 – 1914 wordt Imperialisme genoemd. West-Europese landen streden om de laatste “witte plekken” op de kaart Dit voor: Beste afzetmarkten Meeste grondstoffen Verenigd Koninkrijk liep in deze race voorop.

15 Indirect Rule India had 20x zoveel inwoners als het koloniale moederland (VK) Hoe kon men India domineren? Via zogenaamde indirect rule VK ging samenwerken met bestaande machtspatronen (Sultans) Op deze manier introduceerde men langzaam aan: De Engelse wetten en regels Engelse taal Engelse gezondsheidszorg etc.

16 Functie India India diende als zogenaamde Exploitatiekolonie (=Uitbuiten) India was belangrijk als leverancier van landbouwproducten De goederen moesten zo snel mogelijk naar VK; daarom een spoorwegennet (Fig 4,30) India diende ook als afzetmarkt, ze werden overladen met machinaal gemaakte kledij. Welvaart bleef uit vanwege: Winsten stroomden terug naar het moederland Hogebevolkingsgroei van de bevolking Australië is een voorbeeld van Vestigingskolonie

17 Steden en Megasteden in India
Urbanisatiegraad = laag (30%) 4 in 1 cities: Oude administratieve en religieuze centra Koloniale stad (brede boulevards) Post-moderne stad (Skyline) Krottenwijken (=bustees)

18 Problemen in de megastad
Problemen zijn uiteraard: Bevolkingsdichtheid (overbevolking/ snelle bevolkingsgroei) Verkeerscongestie Luchtverontreiniging Arbeidsonrust (stakingen) Constante toestroom migranten vanuit het platteland (ruraal-urban migratie)! Daardoor belanden velen in de informele sector. Deze problemen spelen op drie schaalniveaus : Lokaal Regionaal Nationaal

19 Wordt de kloof breder in India?
Globalisering is in India een succesverhaal maar ongelijkheid neemt wel toe! Aan de ene kant werken nog veel mensen in de landbouw Aan de andere kant is er een grote middenklasse aan het ontstaan. Sommige regio’s zijn daardoor verdeeld. Ze zijn fragmentarisch (gedeeltelijk) gemoderniseerd.

20 Politiek en globalisering Tegenpolen
Kapitalisme Vrijemarkteconomie Er wordt handel gedreven volgens vraag & aanbod Ieder individu bepaalt alles voor zichzelf, de staat doet (bijna) niets VB USA: Eigen zorg (min ,- p/j) Eigen opleiding (50.000,- p/j) Eigen woning Etc Probleem? De zwakkere van de samenleving vallen buiten de boot!!! Lage kosten overheid (iedereen is vrij om te werken wat, waar en wanneer hij/zij wil) Minder corruptie (minder inmenging overheid, kans op corruptie kleiner). Communisme Planeconomie Overheid bepaalt wat, waar en hoeveel er geproduceerd wordt. De staat bepaald wat goed is voor het volk, want het volk = de staat. VB: Sovjet-Unie/Cuba Zorg (gratis) Opleiding (gratis) Woning (bijna gratis) Probleem? De economie goed draaiende te houden (= uiteindelijke val van SU) Hoge kosten overheid (iedereen is in overheidsdienst) Veel corruptie Dit was India eerst, met zijn kastenstelsel! In praktijk loopt het land nog steeds niet soepeltjes

21 Voor nu: Lees paragraaf 4.4 Maak opdracht paragraaf 4.4 Na de vakantie
Herhaling hst 3 Herhaling hst 4 Oefenopdrachten


Download ppt "Hst 4: De wereld indelen."

Verwante presentaties


Ads door Google