De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1 De ruimtelijke aspecten van het vervoer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1 De ruimtelijke aspecten van het vervoer."— Transcript van de presentatie:

1 Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1 De ruimtelijke aspecten van het vervoer

2 Vervoer en ruimtelijke inrichting Vervoer gaat over goederen Transport gaat over de vervoerswijze

3 Kenmerken van vervoersstromen 1.Omvang 2.Soort goederen 3.Richting 4.Afstand 5.Duur 6.Frequentie 7.Wijze van transport (intermodaal) 8.Vertrek en aankomst punten (terminals

4 Waarom ontstaan vervoersstromen (theorie van Ullman) 1.Complementariteit tussen gebieden 2. Transporteerbaarheid 3. Tussenliggende mogelijkheden Gebied A heeft iets wat gebied B niet heeft maar waar wel behoefte aan is in gebied B Is het goed bederfelijk of niet Is de waarde van het product in verhouding met de transportkosten Kan het produkt ook van elders en goedkoper worden aangevoerd

5 Infrastructuur en transportnetwerken Infrastructuur = de verzameling van verbindingswegen in een gebied. Bestaat uit transportlijnen en knooppunten die samen het transportnetwerk vormen

6 Transportketen Transport en organisatie CollectienetwerkVerplaatsingsnetwerkDistrubutienetwerk BA

7 Schaalniveau’s 1.Intercontinentaal 2. Continentaal 3. Landelijk Mainports

8 Netwerken van individuele bedrijven Lijn netwerk Hub and spoke netwerk

9 Kenmerken van een Mainport 1.Intercontinentaal 2.Intermodaal 3.Grote vervoersstromen ( 1milj. Containers / 25 milj. passagiers) 4.Gunstige ligging. Geografische ligging (aan zee en/of riviermonding) Economische ligging Dicht bij concentratie van economische aktiviteiten

10 Kwaliteit van een mainport 1.Vervoersprodukt 2.Terminal produkt 3.Ontsluitingsprodukt 4.Omgevingsprodukt Aantal verbindingen, betrouwbaarheid, frequentie, bereikbaarheid Capaciteit van de mainport en de voorzieningen Mate van ontsluiting van het achterland Aanwezigheid van faciliteiten in de omgeving. ( bijv. distriepark)

11 Rotterdam Beste verbinding met de Noordzee (diepgang) Monding van de Rijn Gunstig ten opzichte van Economische concentraties in Europa

12 Rotterdam + Activiteiten Gemeentelijk haven bedrijf Multimodale transportfaciliteiten (binnenvaart trein en pijpleiding) Sucundaire haven functies (industrie, assemblage, distributie)

13 Schiphol een tweede Mainport ? Intercontinentaal knooppunt (hub). Intermodaal (HSL, wegtranspoort). Omvangrijke vervoersstromen. Gunstige ligging binnen Europa. Groei problemen

14 Schiphol werkgelegenheid Direct Werkgelegenheid op schiphol Indirect Werkgelegenheid bij de KLM en toeleveringsbedrijven. Verbonden Werkgelegenheid bij logestieke diensten en hoofdkantoren die bij een luchthaven willen zitten KLM en toeleveringsbedrijven. 145 000 arbeidsplaatsen nu Tot 2015 +54 000 tot 85 000

15 Einde hoofdstuk 1


Download ppt "Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1 De ruimtelijke aspecten van het vervoer."

Verwante presentaties


Ads door Google