De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieu performance van vervoerswijzen en logistieke ketens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieu performance van vervoerswijzen en logistieke ketens"— Transcript van de presentatie:

1 Milieu performance van vervoerswijzen en logistieke ketens
’Invloed opdrachtgevers op schonere binnenvaart’ 16 juni 2010, Zoetermeer Eelco den Boer

2 CE Delft onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978
Kantoor in Delft Transport, Energie, Economie 15+ jaar ervaring in milieubeleid in transport o.a. binnenvaart Klantenkring: Europese Commissie, nationale overheden, industrie, NGOs Eelco den Boer

3 Inhoud Introductie Milieu- en goederenvervoer
Scheepvaart, luchtkwaliteit en klimaat Vergelijking van modaliteiten Per brandstof Per hoeveelheid energie (kWh) Per eenheid van transport (ton-kilometer) Effecten van het IOD programma Conclusies Eelco den Boer

4 Milieuproblemen: luchtkwaliteit (weg)
Eelco den Boer

5 Milieuproblemen: luchtkwaliteit (scheepvaart)
Bijdrage scheepvaart in Rijnmondgebied (2005) Eelco den Boer

6 Milieuproblemen: klimaat (CO2)
Eelco den Boer

7 Doel van de studie STREAM
STREAM = Studie naar TRansportEmissies Alle Modaliteiten Emissiegegevens van alle modaliteiten verzamelen Vergelijken van modaliteiten op milieugrondslag nog altijd in de aandacht Dat zal ook zo blijven Vraag naar emissiekentallen voor bepalen milieuschade in planstudies voor concrete projecten in de huidige praktijk Zie voor meer info over logistieke emissietool Veel veranderd in de afgelopen jaren: Euro 5/6 wetgeving EU wetgeving CO2 personenauto’s Mobiele werktuigen richtlijn (o.a. binnenvaart) “Schoon en Zuinig programma” Eelco den Boer

8 Vergelijking van modaliteiten (methodiek)
Hoe vergelijken we een binnenschip en een vrachtauto? Well-to-wheel analyse Parkgemiddelden of specifieke techniek? Bestaat er concurrentie? Definieer markten Bestelauto’s en diepzee schepen niet meegenomen Bulk/non-bulk, korte afstand/lange afstand Hoe omgaan met variatie in ketens? Omrijfactoren variëren tussen 0- 20% Eelco den Boer

9 Concurreren modaliteiten?
Eelco den Boer

10 Vergelijking van modaliteiten (NOx emissie-eis)
Eelco den Boer

11 Vergelijking van modaliteiten (brandstoffen)
Eelco den Boer

12 Vergelijking van modaliteiten (CO2 per tonkm)
Eelco den Boer

13 Vergelijking van modaliteiten (NOX per tonkm)
Eelco den Boer

14 Vergelijking van modaliteiten (PM10 per tonkm)
Eelco den Boer

15 Vergelijking van modaliteiten (SO2 per tonkm)
Eelco den Boer

16 IOD programma (SCR+Roetfilter) NOx
Eelco den Boer

17 IOD programma (SCR+Roetfilter) PM10
Eelco den Boer

18 Conclusies De schoonste modaliteit/logistieke keten is niet zomaar aan te wijzen Er zijn niet altijd alternatieven Logistieke factoren (schaalgrootte en bezetting) spelen een grote rol De emissietechnologie maakt ook veel uit Binnenvaart goede uitgangspositie op gebied van klimaat 80-90% CO2 reductie in 2050 wordt als noodzaak gezien Europa zet in op zuinige vrachtauto’s Behoud de sterke positie! Op luchtkwaliteit is binnenvaart gemiddeld niet schoner dan weg en spoor Aanscherping Richtlijn voorzien in 2016 Vroegtijdig anticipatie hierop noodzakelijk Het IOD project levert een grote winst op ten opzichte van gemiddelden en zet binnenvaart op een goede uitgangspositie Eelco den Boer

19 Dank voor uw aandacht! Eelco den Boer Eelco den Boer


Download ppt "Milieu performance van vervoerswijzen en logistieke ketens"

Verwante presentaties


Ads door Google