De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BAGAGE ser peters. Diensten in het ziekenhuis Ser Peters Opleidersdagen mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BAGAGE ser peters. Diensten in het ziekenhuis Ser Peters Opleidersdagen mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 BAGAGE ser peters

2 Diensten in het ziekenhuis Ser Peters Opleidersdagen mei 2011

3 Enquête IGZ 2009 •900 ondervraagde a(n)ios - 40% geeft aan dat Zh geen protocol heeft over hun werkzaamheden en bevoegdheden - 60% wel protocol, maar de helft kent de inhoud niet - 10% meldt het bestaan van een apart protocol voor anw-dienst

4 •≥ 50% van de a(n)ios blijkt de eerste zelfstandige dienst zonder enige vorm van voorbereiding in te gaan •30% loopt vooraf aan die dienst mee met een ervaren collega •20% volgt een speciale cursus

5 Reactie Klink •AIOS moeten een goede theoretische voorbereiding krijgen op de eerste dienst en - meelopen met een senior aios - verstrekking van een goede handleiding

6 De inspectie •Voor 1 1 2010 moeten - richtlijnen gerealiseerd zijn voor werkafspraken - toetsbaar geïmplementeerd in Zh

7 Stand van zaken 2009 / 2010 •Tom Geers •Jan ter Maaten •Ineke Schouten •Frits Holleman •Reinier ten Kate “er is nog geen regeling”.......

8 Locale initiatieven •OLVG •Groningen •Nieuwegein •Haarlem •..

9 SBMS groningen Systematische Benadering Medische Spoedsituaties Leerdoelen: •Gestructureerde benadering van spoedsituaties •Herkennen van spoedsituaties •Omgaan met de kritische beroepssituaties op de seh •Risicostratificatie bij spoedsituaties •Kort en bondig hardop communiceren •Vaardigheden toepassen

10 •Primary assessment •Secondary assessment •Reassessment

11 ABCDE •Airway •Breathing •Circulation •Disability •Exposure / environmental

12 initiatief OOR amsterdam regio 1 •Introductie cursus BAGAGE dag 1 en 2 : basiscursus acute geneeskunde voor assistent geneeskundigen

13 Locaal dag 3 •Een warme kennismaking: - start class / 1 of 2 dagen - zaalwerk / 4 weken - seh werk / 2 weken / meelopen dienst na 6 weken: - eerste zelfstandige dienst

14 Nooit zonder bagage de dienst in…..

15 Wat is de BAGAGE ? •Initiatief ROC AMC-regio •Scenariotrainingen systematische opvang van acute presentaties •Cursorisch onderwijs belangrijke acute onderwerpen •Arbeidsintensief •Ruggesteun bij eerste diensten

16 BAGAGE •Eerste cursus oktober 2010 •Toekomst: per 2 maanden voor alle a(n)ios •In samenwerking met VUMC

17 Interne op de SEH •40-60% van alle SEH presentaties heeft consultatie internist nodig –Ongeveer 10% instabiel –Ongeveer 2% beland op ICU •Groot deel is niet acuut •Toenemend complexe patiënten •Triage in eerste minuten belangrijk –Acute patient heeft acute hulp nodig

18 Evaluatie 2010 •klapper moet er eerder zijn •entreetoets lastig •sommige verhalen mogen nog iets praktischer /meer ABCDE gericht •het principe van de scenariotraining uitleggen •Overall: zeer geslaagd

19 Aanpassingen 2011 •Geen entree- maar exit toets en scenario examen •Overige dagindeling conform 2010 + ECG sessie

20

21

22

23

24

25 Vervolg: •VU BAGAGE dd: 18 en 19 april •AMC BAGAGE dd: 06 en 07 juni

26 Issues : •Docenten •Deelnemers •Dag 3 op locatie •Financiën

27

28 rugzak •BAGAGE •ALS / BLS •ATLS •FCCS •etc

29 einde


Download ppt "BAGAGE ser peters. Diensten in het ziekenhuis Ser Peters Opleidersdagen mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google