De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009

2 Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg Achtergrond

3 Doel van het project  Ketenafspraken rondom diagnosegroep  Ketenkwaliteit  Vertalen landelijk niveau

4 Organisatie van het project (1) kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot Projectleider Werkgroep VSG/NVFS/NGS

5 Organisatie van het project (2) kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot

6 Organisatie van het project (2) kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot Noord-HollandZuid LimburgOost Brabant Acute Enkel Chronische Achillespees Preventie

7 Processtappen Indicatie behandeling/begeleiding nazorg  Wat?  Door wie?  Voorwaarden? deskundigheid, veiligheid, overdracht.  Coördinatie?

8 Regionale afspraken over  Proces  Wie wat doet en wanneer? Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

9 Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg Chronische Achillespeesletsel

10 Doel van het project  Het vastleggen van een duidelijke verwijsroute met informatie over wie wat doet  Verbeteren van communicatie  Adequate behandeling zonder tijdsverlies  Zorgdragen voor ‘Snel en verantwoord sporten op “oude” niveau’  Geen extra schade aanrichten  Leveren van zorg op niveau waarbij als uitgangspunt geldt kosteneffectiviteit, dat wil zeggen; meest goedkope zorg waar mogelijk.

11 Doelgroepen De recreatiesporter(s) en prestatiesporter(s) met Chronische Achillespeesklachten Chronische Achillespeesklachten is verder gedefinieerd als een letsel waarvan na een periode van 6-12 weken geen normaal herstel heeft plaatsgevonden.

12 Onderscheidende definities  Primaire preventie: uitgangspunt is zelfmanagement  Werk(diagnose)  Definitieve diagnose en begeleiding / behandeling: uitgangspunt zelfmanagement en zo spoedig mogelijk arbeids- en/of sportgeschikt  Nazorg  Deskundigheid

13 Primair  Informatie aan de sporter/trainer  Evenementen  Specifieke activiteiten

14

15 Primaire preventie Expert groepen C&V Medische Staff Sportbonden NOC*NSF VSG NVFS Effectieve maatregelen Voorlichtingsmaterialen Profileren/positioneren Sportzorgketen: voorlichting Inhoudelijk en organisatie Deskundigheidsbevordering Preventief onderzoek Verplichte sportkeuring sportarts Sportfysiotherapeutisch AdviesInternet Media Intermediairen Sport- Ondersteuners Coaches Trainers Verenigingen Huisarts Sportmasseurs Niet- Georganiseerde sporter Georganiseerde sporter Voorlichting Scholing Consult

16 Definitieve diagnose en begeleiding/behandeling  Attitude  Kundig  Communicatie  Screening  Oefenprogramma  6 ESWT – extra corporal shockwave therapy

17 Werk(diagnose)  Tijdigheid  Uitsluiten andere diagnoses  Oorzaak analyse: intrinsiek en extrinsiek  Overdracht  Deskundigheid

18

19 Secundaire preventie Expert groepen C&V Medische Staff Sportbonden NOC*NSF VSG NVFS Effectieve maatregelen Blessure info intake nascholing Deskundigheidsbevordering Intermediairen Sport- Ondersteuners Coaches Trainers Verenigingen Huisarts Sportmasseurs Niet- Georganiseerde sporter Georganiseerde sporter Behandeling Sportmasseur Behandeling Sportarts Behandeling Sportfysiotherapeut competenties verwijzers Interventie strategie Nazorg Acuut letsel

20 Nazorg  Nadere diagnostiek, indien behandeling niet werkt  Secundaire preventie: Trainingsopbouw en opbouw gewenste belasting

21 Richten op behoud van kwaliteit van leven

22 Tertiaire preventie Expert groepen C&V Medische Staff Sportbonden NOC*NSF VSG NVFS Effectieve maatregelen Voorlichtingsmaterialen Deskundigheidsbevordering Trainingsprogramma’s Algemene adviezen Intermediairen Sport- Ondersteuners Patienten- Verenigingen Chronisch Zieken Inactieven KeuringSportarts Beweegprogramma’s Profileren/positioneren Medisch Specialist Huisarts Gespecialis. fysiotherapeut

23 Deskundigheid  Zorgverzekeraars gaan meer eisen t.a.v. rapportage en gelopen behandeltraject – moet binnen DBC passen en in elektronisch dossier worden bijgehouden.  Alle disciplines zijn geregistreerd/gelicenseerd houden punten bij voor herregistratie/herlicentie: voldoen aan nascholingseisen

24 Taken  Voorlichting  Deskundigheidsbevordering  Consulten

25 Overleg structuur Trainers/coaches Huisartsen Intermediairen Waar behoefte is Sportarts SportfysioSportmasseur

26 Overdracht De kerngroep heeft zich voorgenomen om een overdrachtsformulier te ontwikkelen opdat tijdig wordt doorverwezen naar de juiste discipline. Ook is dit formulier van belang voor de ketenpartners, zoals huisartsen, om inzicht te krijgen in de verwijsstructuur tussen de sportzorgdisciplines onderling

27 Doel klankbordbijeenkomst  informatie Chronische Achillespeesletsel  informatie richting ketenpartners over inhoud afspraken tussen de drie kerndisciplines, opdat hiermee rekening kan worden gehouden bij verwijzingen  feedback vanuit ketenpartners op inhoud  uitwisseling kennis en ervaringen

28 Wensen ketenpartners ?

29 Dank u wel voor uw aanwezigheid


Download ppt "Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google