De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking met de internist

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking met de internist"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking met de internist
Kennismaking en afspraken Informatieavond Thoon / TED

2 Inhoud Even voorstellen Ontwikkelingen in het ziekenhuis
Medewerkers, organisatie, getallen Ontwikkelingen in het ziekenhuis Afspraken met TED Vragen / discussie

3 Diabetes poli SMT

4 Diabetespoli medewerkers
Diabetesverpleegkundigen Mw Y. Albinus Mw J. Lansink Mw J. G. Lodeweges Mw M. Menkens Secretariaat internisten Nurse practitioners vasculaire preventiepoli M. Wijlens, B. Drijfhout, mw. L. Navis Overige internisten: K. Gerrits, mw H. Dankbaar

5 Getallen (2006) Aantal: 1498 Aantal nieuwe: 220
Controlebezoeken internist: Bezoeken diabetesverpleegkundige: Diabetes bezoeken / totaal aantal bezoeken: 18% Herhaalfactor internisten: 2,5 Type 1 / type 2 ???? Insulinepompen: 75

6 Getallen (2006) Verdeling diabetespatienten over de verschillende internisten: Wester 58% V. Berkum 11% Dankbaar 10% Gerrits 10% Staal 5% Vloedbeld 5%

7 Indicatoren Gemiddelde HbA1c (2006): 7,69

8 Andere indicatoren (2007) bloeddruk gemeten 98%
bloeddruk boven 140/ % Waarvan reeds antihypertensiva 86% afgelopen jaar oogonderzoek 56% recent voetonderzoek %

9 Ontwikkelingen Richtlijnen: inhoudelijke en zorgstandaard diabetes (NDF) Prestatie-indicatoren Dbc’s Diabeteszorggroepen Epd’s

10 Ontwikkelingen SMT 2007 OASE - aanbevelingen
Centrale rol diabetesverpleegkundige (case manager) Dietiste in diabetesteam Uitbreiding formatie dvk Herintroduceren structurele overlegvormen Afspraken eerste lijn Actualiseren behandelprotocollen Verbeteren klinische zorg EPD

11 Ontwikkelingen SMT gerealiseerd in 2008
extra diabetesverpleegkundige controle-frequentie internisten omlaag protocollen geactualiseerd, meer ruimte voor taakdelegatie Contact eerste lijn Stuurgroep e-diabetesdossier (ZGT-breed) Start MDO en werkgroep diabetes Invoeren diabeteslijsten klinische afdelingen

12

13 Wat nog moet…. 2009. Invoeren EPD
2008 – Bijscholing verpleegkundigen klinische afdelingen 2008. Invoeren perioperatief protocol 2009. Integreren dietetiek 2008. Taakdelegatie in de praktijk 2008. Toevoegen medisch psycholoog aan behandelteam 2008. Keten-dbc

14 1e – 2e lijn Verwijzingen en terugverwijzingen
Consulten patienten die in de eerste lijn blijven

15

16

17 Consulten Afspraken: e-consulten
Dagelijks bekijken (V. Berkum, Rikken, Vloedbeld) Antwoord per mail binnen 2 dagen (eigen streven: binnen 24 uur) Registreren consulten Nascholingen

18 Verwijzen / consulten THOON Protocol Diabetes Mellitus Type 2
Instellen insuline bij ontbreken randvoorwaarden Geen type 2 (ook: < 45 jaar, hoge glucose bij normaal gewicht, etc.) Klaring < 60 Klaring < 90 en leeftijd < 40 Proteinurie > 0,5 g /24uur of alb/kreat > 30

19 Verwijzen / consulten THOON Protocol Diabetes Mellitus Type 2
6. Complicaties + niet bereiken streefwaarden (HbA1c < 7, RR < 130/80, LDL < 2,5) 7. HbA1c langer dan 1 jaar > 7, of langer dan ½ jaar > 8,5 8. Therapieresistente hypertensie 9. TC > 9 of TG > 4 of ratio >8 10. Zwangerschap(swens) 11. Wens CSII Recente cardiovasculaire gebeurtenis

20 Terugverwijzen Als vraagstelling is beantwoord.
Als streefwaarden bereikt zijn dan wel optimale toestand bereikt is en toestand is stabiel. Nog onduidelijkheden: Terug bij 2dd menginsuline? Terug bij basaal-bolus schema?

21 Vragen / discussie…..


Download ppt "Samenwerking met de internist"

Verwante presentaties


Ads door Google