De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking met de internist Kennismaking en afspraken Informatieavond Thoon / TED 04-09-2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking met de internist Kennismaking en afspraken Informatieavond Thoon / TED 04-09-2008."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking met de internist Kennismaking en afspraken Informatieavond Thoon / TED 04-09-2008

2 Inhoud Even voorstellen Even voorstellen Medewerkers, organisatie, getallen Medewerkers, organisatie, getallen Ontwikkelingen in het ziekenhuis Ontwikkelingen in het ziekenhuis Afspraken met TED Afspraken met TED Vragen / discussie Vragen / discussie

3 Diabetes poli SMT

4 Diabetespoli medewerkers Diabetesverpleegkundigen Diabetesverpleegkundigen Mw Y. Albinus Mw Y. Albinus Mw J. Lansink Mw J. Lansink Mw J. G. Lodeweges Mw J. G. Lodeweges Mw M. Menkens Mw M. Menkens Secretariaat internisten Secretariaat internisten Nurse practitioners vasculaire preventiepoli Nurse practitioners vasculaire preventiepoli M. Wijlens, B. Drijfhout, mw. L. Navis M. Wijlens, B. Drijfhout, mw. L. Navis Overige internisten: K. Gerrits, mw H. Dankbaar Overige internisten: K. Gerrits, mw H. Dankbaar

5 Getallen (2006) Aantal: 1498 Aantal: 1498 Aantal nieuwe: 220 Aantal nieuwe: 220 Controlebezoeken internist: 3572 Controlebezoeken internist: 3572 Bezoeken diabetesverpleegkundige: 3600 Bezoeken diabetesverpleegkundige: 3600 Diabetes bezoeken / totaal aantal bezoeken:18% Diabetes bezoeken / totaal aantal bezoeken:18% Herhaalfactor internisten: 2,5 Herhaalfactor internisten: 2,5 Type 1 / type 2 ???? Type 1 / type 2 ???? Insulinepompen: 75 Insulinepompen: 75

6 Getallen (2006) Verdeling diabetespatienten over de verschillende internisten: Verdeling diabetespatienten over de verschillende internisten: Wester58% Wester58% V. Berkum11% V. Berkum11% Dankbaar 10% Dankbaar 10% Gerrits10% Gerrits10% Staal5% Staal5% Vloedbeld5% Vloedbeld5%

7 Indicatoren Gemiddelde HbA1c (2006): 7,69

8 Andere indicatoren (2007) bloeddruk gemeten98% bloeddruk gemeten98% bloeddruk boven 140/9038% bloeddruk boven 140/9038% Waarvan reeds antihypertensiva86% Waarvan reeds antihypertensiva86% afgelopen jaar oogonderzoek 56% afgelopen jaar oogonderzoek 56% recent voetonderzoek 56% recent voetonderzoek 56%

9 Ontwikkelingen Richtlijnen: inhoudelijke en zorgstandaard diabetes (NDF) Richtlijnen: inhoudelijke en zorgstandaard diabetes (NDF) Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren Dbc’s Dbc’s Diabeteszorggroepen Diabeteszorggroepen Epd’s Epd’s

10 Ontwikkelingen SMT 2007 OASE - aanbevelingen 2007 OASE - aanbevelingen Centrale rol diabetesverpleegkundige (case manager) Centrale rol diabetesverpleegkundige (case manager) Dietiste in diabetesteam Dietiste in diabetesteam Uitbreiding formatie dvk Uitbreiding formatie dvk Herintroduceren structurele overlegvormen Herintroduceren structurele overlegvormen Afspraken eerste lijn Afspraken eerste lijn Actualiseren behandelprotocollen Actualiseren behandelprotocollen Verbeteren klinische zorg Verbeteren klinische zorg EPD EPD

11 Ontwikkelingen SMT gerealiseerd in 2008 extra diabetesverpleegkundige extra diabetesverpleegkundige controle-frequentie internisten omlaag controle-frequentie internisten omlaag protocollen geactualiseerd, meer ruimte voor taakdelegatie protocollen geactualiseerd, meer ruimte voor taakdelegatie Contact eerste lijn Contact eerste lijn Stuurgroep e-diabetesdossier (ZGT-breed) Stuurgroep e-diabetesdossier (ZGT-breed) Start MDO en werkgroep diabetes Start MDO en werkgroep diabetes Invoeren diabeteslijsten klinische afdelingen Invoeren diabeteslijsten klinische afdelingen

12

13 Wat nog moet…. 2009. Invoeren EPD 2009. Invoeren EPD 2008 – 2009. Bijscholing verpleegkundigen klinische afdelingen 2008 – 2009. Bijscholing verpleegkundigen klinische afdelingen 2008. Invoeren perioperatief protocol 2008. Invoeren perioperatief protocol 2009. Integreren dietetiek 2009. Integreren dietetiek 2008. Taakdelegatie in de praktijk 2008. Taakdelegatie in de praktijk 2008. Toevoegen medisch psycholoog aan behandelteam 2008. Toevoegen medisch psycholoog aan behandelteam 2008. Keten-dbc 2008. Keten-dbc

14 1e – 2e lijn 1. Verwijzingen en terugverwijzingen 2. Consulten patienten die in de eerste lijn blijven

15

16

17 Consulten Afspraken: Afspraken: e-consulten e-consulten Internistensmt@zgt.nl Internistensmt@zgt.nl Internistensmt@zgt.nl Dagelijks bekijken (V. Berkum, Rikken, Vloedbeld) Dagelijks bekijken (V. Berkum, Rikken, Vloedbeld) Antwoord per mail binnen 2 dagen (eigen streven: binnen 24 uur) Antwoord per mail binnen 2 dagen (eigen streven: binnen 24 uur) Registreren consulten Registreren consulten Nascholingen Nascholingen

18 Verwijzen / consulten THOON Protocol Diabetes Mellitus Type 2 1. Instellen insuline bij ontbreken randvoorwaarden 2. Geen type 2 (ook: < 45 jaar, hoge glucose bij normaal gewicht, etc.) 3. Klaring < 60 4. Klaring < 90 en leeftijd < 40 5. Proteinurie > 0,5 g /24uur of alb/kreat > 30

19 Verwijzen / consulten THOON Protocol Diabetes Mellitus Type 2 6. Complicaties + niet bereiken streefwaarden (HbA1c < 7, RR < 130/80, LDL < 2,5) 7. HbA1c langer dan 1 jaar > 7, of langer dan ½ jaar > 8,5 8. Therapieresistente hypertensie 9. TC > 9 of TG > 4 of ratio >8 10. Zwangerschap(swens) 11. Wens CSII Recente cardiovasculaire gebeurtenis

20 Terugverwijzen Als vraagstelling is beantwoord. Als vraagstelling is beantwoord. Als streefwaarden bereikt zijn dan wel optimale toestand bereikt is en toestand is stabiel. Als streefwaarden bereikt zijn dan wel optimale toestand bereikt is en toestand is stabiel. Nog onduidelijkheden: Nog onduidelijkheden: Terug bij 2dd menginsuline? Terug bij 2dd menginsuline? Terug bij basaal-bolus schema? Terug bij basaal-bolus schema?

21 Vragen / discussie…..


Download ppt "Samenwerking met de internist Kennismaking en afspraken Informatieavond Thoon / TED 04-09-2008."

Verwante presentaties


Ads door Google