De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keten-DBC’s diabetes Een tropisch paradijs? 8 juni 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keten-DBC’s diabetes Een tropisch paradijs? 8 juni 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Keten-DBC’s diabetes Een tropisch paradijs? 8 juni 2005

2

3 NDF Zorgstandaard voor goede diabeteszorg NDF: uniek platform van patiënten, wetenschappers en behandelaars Missie NDF: Goede diabeteszorg voor iedereen Uitgangspunt voor zorgbeleid en zorginkoop: Afspraken over inhoud goede diabeteszorg: richtlijnen en zorgstandaard plus organisatorisch kader Adequaat financieringsmodel Eisen stellen aan uitkomsten van zorg, kwaliteitsbeoordeling

4 Bespreekpunten Wat is een DBC? Wat is een keten-DBC diabetes? Wat is nodig?

5 Wat is een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)? Instrument voor bekostiging van de (medisch specialistische) zorg Omschrijving van integrale ‘producten’ in de (med. specialistische) zorg 2005:  DBC vervolg glaucoom conservatief poliklinisch Was:  1e polikliniekbezoek + korte kaart  oogheelkundig onderzoek 2005 :  DBC liesbreuk operatief klinisch Was:  1e polikliniekbezoek + jaarkaart  diverse onderzoeken  verpleegdagen/ligdagen Controle glaucoom ond. &beh.verplegingpolikliniek Operatieve behandeling liesbreuk

6 Zorgprofiel als basis voor bepaling van de inhoud en prijs DBC inkoopgids 2005 Segment B, ZN Kenniscentrum DBC, november 2004 (www.zn.nl) Diabetes Mellitus basiszorg jaarbehandeling segment B, Kenniscentrum ZN  gebaseerd op NHG standaard en Zorgstandaard NDF  afbakening behandeling in 2e lijn op basis van criteria (bijv. bij niet bereiken van individueel gedefinieerde behandeldoelen door huisarts)

7 DBC’s in medisch specialistische zorg Landelijke uniforme producten Vastgelegd in de WTG Onderhoud privaat (DBC onderhoud) en publiek (CTG-ZAio/CVZ) Inhoud van zorg landelijk niet nader omschreven  DBC wordt in kader van regeling AO/IC gevalideerd op essentiële kenmerken Prijsvorming: Groeimodel 2005 en verder richting contractenstelsel

8 Prijsvorming op basis van DBC’s 2005:  ‘ B-segment’: vrije prijzen kosten instelling + max. tarief medisch specialisten = onderhandelingsresultaat zorgverzekeraars en ziekenhuizen/ZBC’s of = prijsstelling ziekenhuis/ZBC voor niet gecontracteerde zorg  ‘A-segment’: vaste/max. tarief kosten instelling + max. tarief medisch specialisten op basis van productgroepen DBC’s (circa 650) = nog dekking ziekenhuisbudget en lumpsumafspraken medisch specialisten 2006 en verder: nog in bespreking verwachte richting: vrije prijsvorming: electieve zorg; landelijke tarieven (min/max): acute en bijzondere/complexe zorg

9 Wat is een keten-DBC’s diabetes? Een keten- DBC diabetes beschrijft de integrale zorg aan diabetespatiënten Instrument voor structurele bekostiging van standaard diabeteszorg in de keten Labora- torium Diëtist Diabetes Verpleeg- kundige Huisarts/ praktijk- verpl. Internist/ oogarts Podo- therapeut Keten DBC diabetes

10 Wat is nodig? 1.Landelijk uniforme productomschrijving? Verankering in:  Bekostiging: WTG: definieert producten (en categorieën van zorgaanbieders)  Zorgaanspraken: ZVW definieert functionele aanspraken Productomschrijving project Keten-DBC diabetes: Standaardzorg diabeteszorg DM type 2 op basis van de NDF Zorgstandaard:  Starttraject: initiële behandeling en diagnosestelling 1e jaar  Vervolgtraject: jaarlijkse zorgverlening aan patiënten na het eerste jaar  geen onderscheid insuline/niet insuline patiënten  nog nadere afspraken over DM type 1 patiënten noodzakelijk

11 Standaardzorg diabetes DM 2 STANDAARDZORG DM2GÉÉN STANDAARDZORG DM2 STARTTRAJECT (1e jaar) Educatie Instellen Controle DOORVERWIJZING/COMPLICATIES Acute ontregeling Complexe gevallen Additionele behandeling (oog/nieren/voeten) Gebruik pomp VERVOLGTRAJECT Controle Advies BEHANDELMODULES RISICOFACTOREN Extra voedings- begeleiding FitplanStoppen met roken Voet- verzorging Keten-DBC diabetesZiekenhuis diabetes DBC’s

12 Wat is nodig ? 1.Landelijke uniforme productomschrijving 2.Landelijke vaststelling van de inhoud en/of organisatie? Geen nadere voorwaarden  uitsluitend productomschrijving Omschrijving organisatie/functies  multidisciplinaire zorgverlening in de vorm van diabetes zorggroepen  omschrijving functies/activiteiten, zoals diagnostiek, eerste inventarisatie risico’s, behandeling, zelfcontrole, et cetera op basis van NDF Zorgstandaard Gedetailleerde omschrijving  ‘zorgprofielen’ op basis van de praktijk, richtlijnen, betrokken beroepsgroepen, et cetera

13 Beschrijving inhoud keten DBC door NDF Uitgangspunten:  Zorgstandaard en richtlijnen volgend Patiëntengroep: type 2: voor type 1 enkele aanpassingen en voor kinderen/adolescenten meerdere aanvullingen nodig Inhoud van de zorg centraal: functies en geen functionarissen Taakverschuiving waar mogelijk Non muraal: Goede diabeteszorg is patiëntgeoriënteerd en multidisciplinair; voor circa 80 % zorg dus in nulde en eerstelijn Basiszorg: specifieke/uitgebreide behandelmodules buiten beschouwing gelaten Regionale coördinatie van zorg ICT integraal onderdeel van diabeteszorg Vertaling van de NDF Zorgstandaard naar functies/activiteiten door NDF expertpanel Transparante diabetes financiering, Advies aan Ministerie van VWS d.d. 22 november 2004 (www.diabetesfederatie.nl)

14 Vertaling NDF zorgstandaard in functies Keten-DBC’s diabetesZiekenhuis diabetes DBC’s STANDAARDZORG DM2GÉÉN STANDAARDZORG DM2 STARTTRAJECT Educatie Instellen Controle DOORVERWIJZING/COMPLICATIES Acute ontregeling Complexe gevallen Additionele behandeling (oog/nieren/voeten) Gebruik pomp Diagnostiek Eerste inventarisatie risico’s Behandeling: leefstijl (dieet/ beweging, etc.) medicamenteus Monitoring Consultatie experts Verwijzing Zelfcontrole VERVOLGTRAJECT Controle Advies Behandeling: leefstijl (dieet/ beweging, etc.) medicamenteus Monitoring Jaarcontrole Consultatie experts Verwijzing Zelfcontrole Jaarlijkse evaluatie BEHANDELMODULES RISICOFACTOREN Exclusief geneesmiddelen- en hulpmiddelenverstrekking Extra voedings- begeleiding FitplanStoppen met roken Voet- verzorging

15 Wat is nodig? 1.Landelijk uniforme productomschrijving 2.Functionele omschrijving inhoud 3.Prijsbepaling? Vrije prijzen Referentieprijs Minimum/maximum/gemiddelde prijs Vast Vrije prijzen:  Contract afspraak diabetes zorggroepen en zorgverzekeraars  Zorgprofielen NDF en Kenniscentrum ZN hebben status ‘hulpmiddel’ Inhoudelijk omschrijving DBC noodzakelijk

16 Tot slot Doel: betere diabeteszorg:  Gezondheidswinst  Lagere kosten op langere termijn Keten-DBC’s diabetes vormen ‘slechts’ instrument Verankering van keten-DBC diabetes in regels bepaalt speelruimte:  Patiënten;  Zorgaanbieders;  Zorgverzekeraars en  Overheid

17


Download ppt "Keten-DBC’s diabetes Een tropisch paradijs? 8 juni 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google