De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionalisatie Oost Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionalisatie Oost Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 Regionalisatie Oost Brabant
“Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014 Thema: ‘Liesblessure’

2 Agenda 18.45 uur Inloop met koffie/thee
19.00 uur Inleiding / achtergrond / kerngroep voorstellen (Danny de Beer, Vereniging voor Sportgeneeskunde) 19.15 uur Casusbespreking ‘Liesblessure’ (Rhijn Visser, sportarts) 19.20 uur Liesblessure, rol vanuit: Sportgeneeskunde (VSG) door Rhijn Visser, sportarts Sportfysiotherapie (NVFS) door Merel Hoezen, sportfysiotherapeut 20.35 uur Pauze 20.45 uur Bespreking casus in kleinere groepen (n.a.v. stellingen) 21.15 uur Plenaire terugkoppeling 21.30 uur Einde

3 Kerngroep Regio Oost Brabant
Rhijn Visser, sportarts Merel Hoezen, sportfysiotherapeut Jeanne van Erp, sportmasseur Danny de Beer (ondersteuning vanuit VSG) Kelley Post (ondersteuning vanuit VSG)

4 Inleiding In januari 2006 verscheen de nota Zorg voor sport en bewegen, naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals. Deze nota is door het Landelijk Platform Sportgezondheidszorg ontwikkeld in opdracht van de minister van VWS. In nauwe samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS is door de verschillende partijen in de sportgezondheidszorg een transparant stelsel van de sportgezondheidszorg gepresenteerd

5 Zorgpiramide Zowel de verschillende te onderscheiden doelgroepen en hun zorgvraag als de hieraan gerelateerde noodzakelijke disciplines en hun kwalificaties zijn helder neergezet

6 Aanbevelingen Aanbevelingen m.b.t.:
de regionale aansturing en organisatie van de sportgezondheidszorg de ontwikkeling van competenties en formele positionering van professionals de plaats en de verantwoordelijkheden van de sportgezondheidszorg als onderdeel van de algemene gezondheidszorg Net als in de algemene gezondheidszorg wordt voor de sportgezondheidszorg aanbevolen regionale structuren te ontwikkelen.

7 Belang van een regionale aanpak
De specifieke kenmerken van een regio zoals de sportinfrastructuur, de demografische samenstelling en sociaal-culturele eigenheden kunnen beter in het zorgaanbod worden verdisconteerd. De coördinatie met de belendende terreinen van de zorg (huisartsen, ziekenhuiszorg, fysiotherapeuten) is gemakkelijker uit te voeren. Er kan een netwerk worden gecreëerd van disciplines die elkaar kennen en naar elkaar kunnen verwijzen. Binnen een regionale structuur kan beter inzicht worden verkregen in best-practice praktijken die landelijk kunnen worden doorvertaald. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat regio’s tot doel hebben vraag en aanbod (van bijvoorbeeld arbeid, openbare vervoersvoorzieningen en ambulancezorg) op elkaar af te stemmen. Bij regionalisatie ordent men voorzieningen waarbij een gebiedsindeling in zogenaamde regio’s wordt gemaakt. Dit gebeurt zodanig dat binnen de regio’s de zorg overzichtelijk en samenhangend functioneert. Het gaat erom de bestaande zorg zoveel mogelijk te coördineren en nieuwe ontwikkelingen op een regionale aanpak te baseren. Algemeen gesproken heeft een regionale aanpak de volgende voordelen ten opzichte van een meer centrale benadering:

8 Pilot project LPS rapport heeft geleid tot een 3-tal pilots
( ) De centrale doelstelling van het pilotproject is tweeledig: "Het bevorderen van een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties en het vertalen van best-practices uit de regio naar het landelijke niveau".

9 Organisatie van het project

10 Pilot regio’s Noord-Holland – acute enkel Oost Brabant
– (blessure) preventie Limburg – Chronische achillespees klachten

11 Opbrengsten regio’s Kennismaking in de regio
Deskundigheidsbevordering – kennisdeling Vernieuwde opleiding Blessure Preventie – tbv Sportmasseur Adviezen t.a.v. overdracht – enkelregistratie formulier/overdrachtformulier

12 Nieuwe regio’s Gelderland Utrecht Zoetermeer Roosendaal Haarlem

13 Processtappen indicatie behandeling/begeleiding nazorg Wat? Door wie? Voorwaarden? deskundigheid / veiligheid / overdracht Coördinatie?

14 Regionale afspraken over:
Proces Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

15 Voorbeeld zorgpad achillespees

16 Voorbeeld – informatie sportzorgprofessionals Gelderland

17 Voorbeeld – informatie voor sporters in regio Gelderland

18 Wat zijn de sterke punten van:
                Een sportmasseur?              Een sportfysiotherapeut?              Een sportarts? In groepen van 10 – 15 personen Iemand vragen om per groep te notuleren en terug te koppelen na afloop

19 Wanneer verwijzen naar:
          Een sportmasseur           Een sportfysiotherapeut           Een sportarts bij een lies klacht van eigen patiënt/sporter? DOEL – knelpunten en/of behoeftes te signaleren in de samenwerking


Download ppt "Regionalisatie Oost Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google