De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014 Thema: ‘Liesblessure’

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014 Thema: ‘Liesblessure’"— Transcript van de presentatie:

1 “Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014 Thema: ‘Liesblessure’

2 18.45 uurInloop met koffie/thee 19.00 uurInleiding / achtergrond / kerngroep voorstellen (Danny de Beer, Vereniging voor Sportgeneeskunde) 19.15 uurCasusbespreking ‘Liesblessure’ (Rhijn Visser, sportarts) 19.20 uur Liesblessure, rol vanuit:  Sportgeneeskunde (VSG) door Rhijn Visser, sportarts  Sportfysiotherapie (NVFS) door Merel Hoezen, sportfysiotherapeut 20.35 uurPauze 20.45 uur Bespreking casus in kleinere groepen (n.a.v. stellingen) 21.15 uurPlenaire terugkoppeling 21.30 uurEinde

3 Rhijn Visser, sportarts Merel Hoezen, sportfysiotherapeut Jeanne van Erp, sportmasseur Danny de Beer (ondersteuning vanuit VSG) Kelley Post (ondersteuning vanuit VSG)

4 In januari 2006 verscheen de nota Zorg voor sport en bewegen, naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals. Deze nota is door het Landelijk Platform Sportgezondheidszorg ontwikkeld in opdracht van de minister van VWS. In nauwe samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS is door de verschillende partijen in de sportgezondheidszorg een transparant stelsel van de sportgezondheidszorg gepresenteerd

5

6 Aanbevelingen m.b.t.:  de regionale aansturing en organisatie van de sportgezondheidszorg  de ontwikkeling van competenties en formele positionering van professionals  de plaats en de verantwoordelijkheden van de sportgezondheidszorg als onderdeel van de algemene gezondheidszorg Net als in de algemene gezondheidszorg wordt voor de sportgezondheidszorg aanbevolen regionale structuren te ontwikkelen.

7  De specifieke kenmerken van een regio zoals de sportinfrastructuur, de demografische samenstelling en sociaal-culturele eigenheden kunnen beter in het zorgaanbod worden verdisconteerd.  De coördinatie met de belendende terreinen van de zorg (huisartsen, ziekenhuiszorg, fysiotherapeuten) is gemakkelijker uit te voeren.  Er kan een netwerk worden gecreëerd van disciplines die elkaar kennen en naar elkaar kunnen verwijzen.  Binnen een regionale structuur kan beter inzicht worden verkregen in best-practice praktijken die landelijk kunnen worden doorvertaald.

8 LPS rapport heeft geleid tot een 3-tal pilots (2008 - 2010)  De centrale doelstelling van het pilotproject is tweeledig: "Het bevorderen van een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties en het vertalen van best-practices uit de regio naar het landelijke niveau".

9

10  Noord-Holland – acute enkel  Oost Brabant – (blessure) preventie  Limburg – Chronische achillespees klachten

11  Kennismaking in de regio  Deskundigheidsbevordering – kennisdeling  Vernieuwde opleiding Blessure Preventie – tbv Sportmasseur  Adviezen t.a.v. overdracht – enkelregistratie formulier/overdrachtformulier

12  Gelderland  Utrecht  Zoetermeer  Roosendaal  Haarlem

13 indicatie behandeling/begeleiding nazorg Wat? Door wie? Voorwaarden? deskundigheid / veiligheid / overdracht Coördinatie?

14  Proces  Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

15

16

17

18 Een sportmasseur? Een sportfysiotherapeut? Een sportarts?

19 Een sportmasseur Een sportfysiotherapeut Een sportarts bij een lies klacht van eigen patiënt/sporter? DOEL – knelpunten en/of behoeftes te signaleren in de samenwerking


Download ppt "“Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014 Thema: ‘Liesblessure’"

Verwante presentaties


Ads door Google