De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve Sedatie Hot item?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve Sedatie Hot item?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Palliatieve Sedatie Hot item?
Marjolein van Meggelen Adviseur IKNL

3 Verschillen euthansie palliatieve sedatie morfine
Projecten palliatieve sedatie Checklist palliatieve sedatie

4 Continue sedatie versus euthanasie
Doel Verlichten van lijden Opheffen van lijden Wijze Verlaging bewustzijn Patiënt niet altijd aanspreekbaar Levensbeëindiging Wilsbekwame patiënt Consultatie Alleen bij gebrek aan expertise Consultatie verplicht Middel Midazolam Barbituraten en spierrelaxantia Dosering Getriteerd Overdosering (in principe) reversibel Irreversibel Geen levensverkorting Levensverkorting Normaal medisch handelen Bijzonder medisch handelen Geen melding en toetsing Verplichte melding en toetsing 4

5 Morfine is er niet om een patiënt bewusteloos te maken.
Morfine – de feiten Morfine is er niet om een patiënt bewusteloos te maken. Morfine verkort meestal niet het leven van de patiënt, ook niet als een patiënt veel morfine krijgt. Morfine als medicijn is niet verslavend. Morfine is niet het middel waarmee een arts palliatief sedeert of euthanasie uitvoert. Het kan wel zo zijn dat een patiënt ook morfine krijgt tijdens het palliatief sederen. KNMG factsheet 2014 morfine sedatie euthanasie

6 Project multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie (MSPS)
Volgen van de webtv uitzending Module Palliatieve sedatie Module LESA Palliatieve Sedatie Casuïstiek Docenten: consulenten van het PTMN Goed voorbeeld in verbeterprogramma van ZonMw

7 Doelstellingen project
Kennis van de huisarts en wijkverpleegkundige over palliatieve sedatie verbeteren; Samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen verbeteren; Vertaling van de KNMG-richtlijn en LESA PZ in werkafspraken op instellingsniveau.

8 Klein kijkje in de keuken KNMG richtlijn PS

9 Stellingen Palliatieve sedatie is een alternatief voor euthanasie Bij diepe sedatie moet geen vocht worden toegediend Palliatieve sedatie moet niet worden toegepast om het overlijden niet bewust mee te hoeven maken Door druk van de naasten wordt soms overgegaan tot de inzet van palliatieve sedatie.

10 ‘I am not afraid of dying.
I just don’t want to be there when it happens.’ Woody Allen

11 Wanneer sedatie (indicatie)?
Er is sprake van één of meer refractaire (onbehandelbare) symptomen, die een ondraaglijk lijden veroorzaken. Meestal gaat het om onrust, kortademigheid en/of pijn. Soms is acute sedatie noodzakelijk in verband met kans op verstikking of levensbedreigende bloeding Soms is de indicatie een optelsom van meerdere symptomen (inclusief uitputting). Indicatie is altijd een medische beslissing en geen vrije keus van de patiënt.

12 Klein kijkje in de keuken LESA palliatieve zorg

13 Maak regionale afspraken over:
Kwetsbare momenten in de zorgverlening (On)mogelijkheden tot persoonlijke - continue zorg als professional Zorgcoördinatie Sociale kaart: inzet vrijwilligers e.a. hulpverleners en voorzieningen zoals respijt- en/of hospicezorg Inmiddels ook een variant voor de 2e lijn - pilot

14 Checklist palliatieve sedatie - implementatie
Organisatie en coördinatie van zorg ס Het tijdstip om te starten met de sedatie is met alle betrokkenen besproken. Multidisciplinaire afspraken zijn gemaakt over de evaluatie van het effect: ס hoe het effect van palliatieve sedatie wordt vastgesteld; ס wie het effect van de palliatieve sedatie vaststelt; ס wanneer het effect van de sedatie wordt vastgesteld. De afspraken zijn vastgelegd in het patiëntendossier en alle betrokken zorgverleners zijn hierover geïnformeerd. De benodigde medicatie en de materialen voor toediening zijn beschikbaar. Voldoende stockvoorraad midazolam en levomeprozine zijn op de afdeling aanwezig. Afgesproken is dat de behandelend arts aanwezig is bij start sedatie. Multidisciplinaire afspraken zijn gemaakt over wie wat uitvoert (arts, verpleegkundige) Multidisciplinaire afspraken zijn gemaakt over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de behandelend arts en deze zijn vastgelegd tijdens de palliatieve sedatie.

15 Het project Geaccrediteerd

16 Vragen over het project?
U kunt contact opnemen met:


Download ppt "Palliatieve Sedatie Hot item?"

Verwante presentaties


Ads door Google