De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve sedatie Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve sedatie Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Palliatieve sedatie Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn
van een patiënt in de laatste levensfase met als doel anderszins onbehandelbaar lijden te verlichten en niet het leven te bekorten.

2 Richtlijn palliatieve sedatie
Op verzoek van de regering tot stand gekomen door een commissie van de KNMG in 2005 en herzien in 2009

3 Incidentie In 8,2 % van alle sterfgevallen in 2005 werd continue sedatie toegepast voorafgaande aan het overlijden= x

4 Soorten palliatieve sedatie
- Continue sedatie tot het moment van overlijden - Acute sedatie - Kortdurende of intermitterende sedatie

5 Doelgroep palliatieve sedatie
47% kanker 17% hart- en vaatziekten 6% longziekten 4% ziekten van het zenuwstelsel 26% overige

6 Voorwaarden voor diepe en continue sedatie
1) Het bestaan van 1 of meer refractaire, dat wil zeggen onbehandelbare,symptomen 2) overlijden is binnen 1-2 weken te verwachten

7 Beslisboom refractaire symptomen

8 Refractaire symptomen
In Nederland meest genoemde redenen voor continue en diepe sedatie tot het moment van overlijden in 2001: Pijn 51% Delier/onrust in terminale fase 38% Dyspnoe ( kortademigheid) 38% Angst 11% Overige 29%

9 Meest voorkomende indicaties voor palliatieve sedatie
57% delier/onrust terminale fase 23% dyspneu 17% pijn 4% braken

10 Indicaties palliatieve sedatie zonder direct overleg met patiënt
terminaal onrustig delier levensbedreigende bloeding dreigende verstikking

11 Er is geen dokter….. Als de mogelijkheid van acute sedatie door de arts besproken is met patiënt, familie en verpleging mag een verpleegkundige starten met palliatieve sedatie in de acute situatie De medicatie moet dan klaarliggen

12 Palliatieve sedatie en vocht
Uitgangspunt bij continue en diepe sedatie is dat er geen vocht kunstmatig wordt toegediend Bij een levensverwachting langer dan 1-2 weken zal diep en continu sederen het moment van overlijden beïnvloeden: de patiënt zal door uitdroging eerder overlijden dan anders het geval zou zijn geweest

13 Existentieel lijden In de nieuwe richtlijn wordt existentieel lijden bij een levensverwachting van 1-2 weken ook als een refractair symptoom gezien.

14 Overlijden en palliatieve sedatie
47% overlijdt binnen 24 uur 47% binnen 1-7 dagen 4% binnen 1-2 weken

15 Deskundigheid Palliatieve sedatie is normaal medisch handelen en daarom is het geen voorwaarde dat voorafgaande aan de beslissing tot palliatieve sedatie een deskundig arts moet worden geconsulteerd. Consultatie van een palliatief consulent is wel zeer wenselijk bij het instellen van palliatieve sedatie bij patiënten waarbij het moeilijk is in te schatten of de patiënt in de laatste levensfase verkeerd zoals bij spierdystrofie, ALS, cardiale of respiratoire insufficiëntie

16 Aandachtspunten vooraf
Kans geven afscheid te nemen Doorspreken dat start sedatie meestal niet onmiddellijk tot overlijden leidt Kans op wakker worden Toevoegen ander sedativum Vertellen dat er een catheter wordt ingebracht kort nadat patiënt effectief gesedeerd is

17 Samenvattend m.b.t. besluitvorming
Palliatieve sedatie: is een uiterste vorm van behandeling heeft geen levensbekorting als doel vraagt tijdige en heldere communicatie - met patiënt en naasten - betrokken zorgverleners multidisciplinaire samenwerking: noodzaak erkenning van de grenzen aan eigen kennis/ervaring

18 De medicatie Uitgangspunten: proportionaliteit
stapsgewijze benadering van toe te passen middelen 3 stappen: 1. Midazolam 2. Levomepromazine (nozinan) in combinatie met 20mg dormicum/uur 3. Propofol

19 Stap 1: Dormicum Start met bolus 10 mg s.c. gevolgd door dormicum 1,5-2,5mg/uur Bij onvoldoende effect om de 2 uur 5mg bolus, onafhankelijk van de onderhoudsdosering Om de 4 uur onderhoudsdosering met 50% verhogen in combinatie met een bolus van 5 mg.

20 Dormicum en risocofactoren
Afwijkend schema indien: 60+ Gewicht lager dan 60kg NF en/of LF stoornissen Sterk verlaagd serumalbumine Co medicatie Dan: onderhoudsdosering 0,5-1,5 mg / uur onderhoudsdosering na 6-8 uur evt verhogen

21 Wetenswaardigheden Dormicum
Halfwaardetijd Dormicum: 1,5 - 2,5 uur Toediening s.c. met pomp, heeft de voorkeur als de levensverwachting langer dan 1-2 dagen is. Toediening s.c. met butterfly Kan samen met Morfine in 1 spuit Door korte halfwaardetijd snel aan te passen

22 Indicatie medicatie Morfine : dyspnoe en pijn
Dormicum (c.s.): angst en onrust

23 Hoeveelheid medicatie
De gewenste mate van symptoombestrijding bepaalt de hoeveelheid medicatie en niet de mate van bereikte bewustzijnsdaling

24 Palliatieve sedatie t.o.v. euthanasie
Palliatieve sedatie als zodanig heeft geen levensverkortend effect Palliatieve sedatie is in principe omkeerbaar Palliatieve sedatie is normaal medisch handelen


Download ppt "Palliatieve sedatie Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google