De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve sedatie Nancy Criel De dood in de ziekenkamer (1892) Edvard Münch 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve sedatie Nancy Criel De dood in de ziekenkamer (1892) Edvard Münch 1."— Transcript van de presentatie:

1 Palliatieve sedatie Nancy Criel De dood in de ziekenkamer (1892) Edvard Münch 1

2 Wegen naar de dood

3 Medische beslissingen aan het levenseinde

4 Medische beslissingen aan het levenseinde. 1. Afzien van curatief of levensverlengend handelen 2. Pijn- en symptoomcontrole 3. Actieve levensbeëindiging

5 Medische beslissingen aan het levenseinde. 1. Afzien van curatief of levensverlengend handelen 1. Niet-behandelbeslissingen 2. Weigering van behandeling

6 Medische beslissingen aan het levenseinde. 2. Pijn- en symptoomcontrole 1. Pijnbestrijding 2. Palliatieve sedatie

7 Medische beslissingen aan het levenseinde. 3. Actieve levensbeëindiging 1. Euthanasie 2. Hulp bij zelfdoding 3. Levensbeëindiging zonder verzoek

8 Palliatieve sedatie

9   totale sedatie   terminale sedatie – –patiënt? – –proces?   gecontroleerde sedatie   sedatie bij het levenseinde   trage euthanasie BT&H,2464,2002 9

10   bewustzijnsdaling bij terminale patiënten als gevolg van de ziekte   bewustzijnsdaling als bijwerking van medicatie (opiaten,…)   Gebruik neuroleptica bij delier   Gebruik slaapmedicatie ‘s nachts 10 FPZV,2011

11 BT&H,246, “Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van de terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen op adequate wijze te controleren” Bert Broeckaert, 2000 Ethicus KUL, stuurgroep ethiek FPZV

12 3 termen 1. Sedativa 2. Terminale patiënt 3. Refractaire symptomen

13 GGR,197, Sedativa Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2010 – –6.1 Hypnotica, sedativa, anxiolytica   benzodiazepines: midazolam   middelen verwant aan benzodiazepines – –Niet: KCL, morfine,…

14 3 termen 1. Sedativa 2. Terminale patiënt 3. Refractaire symptomen

15 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal 14de editie Terminale patiënt   betrekking hebbende op het levenseinde   patiënt die ongeneeslijk ziek is en spoedig zal sterven

16 3 termen 1. Sedativa 2. Terminale patiënt 3. Refractaire symptomen

17 Symptoom behandelbaar ja Behandeling uitvoerbaar zonder > bijwerkingen Nee => refractair Ja: voldoende snel resultaat? Ja => niet refractair Nee => refractair PSed Nijmegen,

18 BT&H,246, “Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van de terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen op adequate wijze te controleren” Bert Broeckaert, 2000 Ethicus KUL, stuurgroep ethiek FPZV

19   Intentionele vermindering van bewustzijn – –doel ≠ diepe slaap   Is extensie van optimale symptoomcontrole   Proportionaliteit ! zoniet: levensverkorting BT&H,246,

20   optimale palliatieve zorg voorhanden   ernstig en anders niet te lenigen lijden   prognose beperkt   patiënt competent en geïnformeerd of vertegenwoordiger   actieve participatie familie en verpleegkundig team   acute situatie AIM,132,408,

21 PM,23,581, Belangrijkste indicaties   (terminale) onrust   kortademigheid - verstikking   convulsies   misselijkheid en braken   pijn ! opiaat geïnduceerde hyperalgesie

22   Nierfalen   Leverfalen   Medicatie bv. opiaten   Cerebraal – –metastasen – –oedeem – –hypoxie Pm,6,293,

23   Fysieke ongemakken – –pijn, constipatie, dyspnoe, blaasvulling – –metabool, infectie   Angst voor het sterven Pm,6,293,

24 PM,23,581, Belangrijkste indicaties urgenties   Massieve bloeding   Verstikking   Terminale dyspnoe   Pijncrisis

25   refractaire symptomen – –refractair vs. moeilijk – –fysiek – –psychologisch-existentieel mentaal uitgeput – moe – angst (unfinished business)   sedatie – –tijdelijk, intermittent, continu, oppervlakkig, diep, … BT&H,248,

26 Punten van discussie (2)   artificiële voeding en hydratatie – –= medisch handelen – –meestal reeds zeer beperkte inname

27 Palliatieve sedatie versus euthanasie

28 palliatieve sedatie palliatieve sedatieeuthanasiedoel verlichten lijden opheffen lijden/lijder wijze waarop verlaging bewustzijn doden indicatie niet te verlichten symptomen, die ondraaglijk lijden veroorzaken ‘aanhoudend fysiek of psychisch lijden’ alleen in laatste levensfase janee recht recht op palliatieve zorg KB 14 juni 2002 nee KB 28 mei 2002 Knmg,61,

29 palliatieve sedatie palliatieve sedatieeuthanasie toestemming patiënt indien mogelijk ja, per definitie consultatie andere arts nee, tenzij nood aan extra deskundigheid verplicht 2 e (3 e ) arts besluitvorming indien mogelijk consensus patiënt, arts, naasten, zorgverleners arts-patiënt medicatiesedativa barbituraten en spierrelaxantia Knmg,61,

30 palliatieve sedatie palliatieve sedatieeuthanasiedosering titratie i.f.v. symptoomverlichting snelle overdosage uitvoering arts en verpleegkundigen arts reversibeljanee verkort het leven neeja natuurlijk overlijden ja ja in België (!) nee in Nederland (GL) wettelijke regelgeving zoals bij elk medisch handelen aparte wetgeving KB 28 mei 2002 melding en toetsing nee wettelijk verplicht Knmg,61,

31 JPSM,28,557,2004BT&H,246, gevarenaanpak blijvende symptomen na sedatie regelmatige opvolging en aanpassing te weinig informatie voor/tijdens sedatie betrekken & informeren vrees voor levensverkorting correcte indicatiestelling & informatie te weinig zorg tijdens sedatie medische & verpleegkundige & psychologische zorg

32 JPSM,37,771,2009BT&H,246,   Schuldgevoelens   Wanhoop   Fysieke, emotionele uitputting   Bezorgd omtrent verder lijden

33   Onvoldoende evaluatie medische, psychologische, spirituele, sociale factoren verantwoordelijk voor lijden   Onvoldoende overleg patiënt, familie, teamleden   Onvoldoende monitoring symptomen en effect palliatieve sedatie   Dosisaanpassing niet i.f.v. effect   Gebruik van foute medicatie   Onvoldoende zorg naastbestaanden   Onvoldoende aandacht medewerkers PM,23,581,

34 JPSM,39,914,2010;AMA,   Definitie? “Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn” Yasmine   American Medical Association – –Niet aanvaard als indicatie   National Hospice & Palliative Care Organization (NHPCO) 2010: – –Geen consensus!   FPZ Vlaanderen 2011: – –Aanvaard als indicatie

35 AIM,122,368, … the secret for the care of the patient is caring for the patient. Francis Peabody, 1927

36 “ “Pijnbestrijding is van uitzonderlijk belang voor de patiënt in de laatste levensfase. De medische deontologie heeft altijd het gebruik van geneesmiddelen, zelfs de meest krachtige, aanvaard ondanks de mogelijkheid verwikkelingen te veroorzaken die het overlijden kunnen bespoedigen…” Ordomedic,3/

37


Download ppt "Palliatieve sedatie Nancy Criel De dood in de ziekenkamer (1892) Edvard Münch 1."

Verwante presentaties


Ads door Google