De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Euthanasie vanuit medisch standpunt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Euthanasie vanuit medisch standpunt"— Transcript van de presentatie:

1 Euthanasie vanuit medisch standpunt
Gent, 21 oktober Dr. Els Lorré Euthanasie binnen de revalidatie medisch oogpunt Gent, 21 oktober 2010 Dr. Els Lorré euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

2 Overzicht Euthanasie binnen de revalidatie: controverse?
Evaluatiecommissie euthanasie. Van vraag tot uitvoering. Take home message. euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

3 Euthanasie binnen de revalidatie: controverse?
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

4 Euthanasie en revalidatie: controverse?
Terug valide maken herstel Euthanasie Eu: goed Thanatos: dood “genade dood” euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

5 Controverse en weerslag op werking
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

6 Evaluatiecommissie euthanasie 2008-2009
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

7 Verslag evaluatiecommissie 2008-2009
Aantal aangiften: 1526 Actueel verzoek/ wilsverklaring: 97%/ 3% Mannen/ vrouwen: 51%/ 49% euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

8 te verwachten moment van overlijden
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

9 diagnose Maligniteit: 79 Evulutieve nm aand: 6
Niet evolutieve nm aand 1 euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

10 Diagnose bij overlijden niet binnen afzienbare termijn
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

11 Geraadpleegde arts euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

12 Plaats van overlijden 21-10-2010
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

13 diagnose Maligniteit 79% Evolutieve NM aandoeningen 6%
Niet evolutieve NM aandoeningen 1% Traumatisch Niet traumatisch Cardiovasculaire aandoeningen 4% Niet maligne longaandoeningen 3% Neuropsychiatrische aandoeningen 2% euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

14 Van vraag tot uitvoering
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

15 Van vraag tot uitvoering
Wetgeving, ingekleurd met persoonlijke ervaring Begeleid door een casus euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

16 casus Man, 42 jaar MS Spastische tetraplegie Visusstoornissen
Complexe sociofamiliale situatie euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

17 Verzoek tot euthanasie
Plotse vraag/ reeds galmend door de gangen Luisteren Algemene informatie geven Tijd geven aan de patiënt Als arts, te rade gaan bij jezelf euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

18 Verzoek tot euthanasie
Wettelijke voorwaarden Meerderjarige Handelingsbekwaam/ wilsbekwaam Vrijwillig ,duurzaam, herhaald Schriftelijk opgetekend Ernstige ongeneeslijke aandoening Aanhouden, ondraaglijk (fys of psych) lijden euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

19 procedure Voldoende inzicht in pathologie?
Verschillende therapeutische/ palliatieve mogelijkheden overlopen, neveneffecten/ gevolgen bespreken Verzoek bespreken met verzorgend team Verzoek bespreken met de verwanten (mits toestemming van de pt) Consult van 2de en eventueel 3de arts Alle gesprekken en handelingen chronologisch noteren in het dossier euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

20 Verzoek bespreken met “verzorgend team”
Wie is dit? Wat wordt meegedeeld? Wanneer? euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

21 Bespreking met verwanten
Toestemming van de patiënt De door patiënt aangeduide personen werkwijze euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

22 Gesprekken/ handelingen noteren in het dossier
Medisch nursing therapeuten euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

23 Verplichte raadpleging 2de/3de arts
Overlijden binnen afzienbare termijn 2de arts raadplegen Verslag toevoegen aan dossier euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

24 Taak van de consulent Is de aandoening ongeneeslijk en ernstig?
Is het lijden aanhoudend, ondraaglijk en niet te lenigen? Verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald? Niet: uitspraak omtrent principieel standpunt rond euthanasie euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

25 Verplichte raadpleging 2de/ 3de arts
Overlijden niet binnen afzienbare termijn 2de arts 3de arts (orgaanspecialist/ psychiater) Verslagen toevoegen aan dossier Wachttijd van 1 maand euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

26 Wat met 1 maand wachttijd binnen de revalidatie
Patiënt Heeft pt orde op zaken kunnen stellen? Testament in orde? Afscheid nemen Uitvaart plannen Ruimte voor twijfel/ vragen Nursing/ verzorgende Concrete afspraken rond de uitvoering euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

27 Patiënt in onomkeerbaar coma en er is wilsverklaring betreffende euthanasie
Voorwaarden Meerderjarig Wilsverklaring max 5 jaar oud Ernstige ongeneeslijke aandoening Onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

28 Procedure Wilsverklaring bespreken met verzorgend team
Verzoek bespreken met eventuele vetrouwenspersoon Wilsverklaring bespreken met naasten (aangewezen door vertrouwenspersoon) Gesprekken/ handelingen noteren 2de arts raadplegen/ verslag toevoegen euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

29 Uitvoering van euthanasie
Overdosis barbituraten IV of per os Werking Depressie van CZS Hypnose anesthesie Snel werkend Vermeld mogelijkheid stokkende ademhaling euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

30 Eventueel aanvullende medicatie
Voor toediening barbituraten Dormicum CAVE paradoxale reactie Na toediening barbituraten myoplegicum euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

31 Arts haalt zelf de medicatie in apotheek
Voorschrift Ikv wet dd 28 mei 2002 Arts haalt zelf de medicatie in apotheek Niet-gebruikte geneesmiddelen worden teruggebracht door de arts euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

32 Concreet Waakinfuus Barbituraat: pentothal 2g IV 1 amp, 1 reserve
Dormicum: 5mg IV of SC Myoplegicum: Norcuron (niet optrekken met Pentothal!!) euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

33 Praktische uitvoering
Waakinfuus tijdig aanleggen Wees tijdig Vragen of patient de euthanasie echt wil Is iedereen aanwezig? Geef ruimte en tijd voor laatste woord, afscheid Maak je onzichtbaar euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

34 Aandacht voor de familie Informatie geven over verloop
Rustig en professioneel aanwezig zijn euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

35 Na het overlijden Overlijden meedelen/ condoleren
Bevestigen dat dit de wens van de pt is ingewilligd Aanwezigen alleen afscheid laten nemen Alle materiaal meenemen Beschikbaarheid benadrukken nu en later euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

36 registratiedocument Aangetekend te versturen
< 4 werkdagen na uitvoering 2 delen Overlijdensaangifte: natuurlijke dood euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

37 Dagen na overlijden Debriefing binnen team Contact met de familie
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

38 Take home message euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

39 Take home message Vraag voor euthanasie is een recht van de patiënt
Euthanasie aanhalen, bespreken binnen bespreking rond levenseinde Bespreking euthanasie vraagt tijd Euthanasie binnen revalidatie vraagt een multidisciplinaire aanpak Persoonlijke bezwaren van een teamlid kunnen euthanasie niet in de weg staan euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

40 Dank voor uw aandacht! 21-10-2010
euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré


Download ppt "Euthanasie vanuit medisch standpunt"

Verwante presentaties


Ads door Google