De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Euthanasie vanuit medisch standpunt Gent, 21 oktober Dr. Els Lorré Euthanasie binnen de revalidatie medisch oogpunt Gent, 21 oktober 2010 Dr. Els Lorré.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Euthanasie vanuit medisch standpunt Gent, 21 oktober Dr. Els Lorré Euthanasie binnen de revalidatie medisch oogpunt Gent, 21 oktober 2010 Dr. Els Lorré."— Transcript van de presentatie:

1 Euthanasie vanuit medisch standpunt Gent, 21 oktober Dr. Els Lorré Euthanasie binnen de revalidatie medisch oogpunt Gent, 21 oktober 2010 Dr. Els Lorré 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

2 Overzicht 1.Euthanasie binnen de revalidatie: controverse? 2.Evaluatiecommissie euthanasie. 3.Van vraag tot uitvoering. 4.Take home message. 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

3 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré 1.Euthanasie binnen de revalidatie: controverse?

4 Euthanasie en revalidatie: controverse?  Revalidatie  Terug valide maken  herstel  Euthanasie  Eu: goed  Thanatos: dood  “genade dood ” 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

5  Controverse en weerslag op werking 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

6 Evaluatiecommissie euthanasie 2008-2009 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

7 Verslag evaluatiecommissie 2008-2009  Aantal aangiften: 1526  Actueel verzoek/ wilsverklaring: 97%/ 3%  Mannen/ vrouwen: 51%/ 49% 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

8 te verwachten moment van overlijden 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

9 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

10 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

11 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

12 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

13 diagnose  Maligniteit 79%  Evolutieve NM aandoeningen 6%  Niet evolutieve NM aandoeningen 1%  Traumatisch  Niet traumatisch  Cardiovasculaire aandoeningen 4%  Niet maligne longaandoeningen 3%  Neuropsychiatrische aandoeningen 2% 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

14 Van vraag tot uitvoering 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

15  Van vraag tot uitvoering  Wetgeving, ingekleurd met persoonlijke ervaring  Begeleid door een casus 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

16 casus  Man, 42 jaar  MS  Spastische tetraplegie  Visusstoornissen  Complexe sociofamiliale situatie 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

17 Verzoek tot euthanasie  Plotse vraag/ reeds galmend door de gangen  Luisteren  Algemene informatie geven  Tijd geven aan de patiënt  Als arts, te rade gaan bij jezelf 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

18 Verzoek tot euthanasie  Wettelijke voorwaarden  Meerderjarige  Handelingsbekwaam/ wilsbekwaam  Vrijwillig,duurzaam, herhaald  Schriftelijk opgetekend  Ernstige ongeneeslijke aandoening  Aanhouden, ondraaglijk (fys of psych) lijden 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

19 procedure  Voldoende inzicht in pathologie?  Verschillende therapeutische/ palliatieve mogelijkheden overlopen, neveneffecten/ gevolgen bespreken  Verzoek bespreken met verzorgend team  Verzoek bespreken met de verwanten (mits toestemming van de pt)  Consult van 2 de en eventueel 3 de arts  Alle gesprekken en handelingen chronologisch noteren in het dossier 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

20  Verzoek bespreken met “verzorgend team”  Wie is dit?  Wat wordt meegedeeld?  Wanneer? 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

21 Bespreking met verwanten  Toestemming van de patiënt  De door patiënt aangeduide personen  werkwijze 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

22  Gesprekken/ handelingen noteren in het dossier  Medisch  nursing  therapeuten 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

23 Verplichte raadpleging 2 de /3 de arts  Overlijden binnen afzienbare termijn  2 de arts raadplegen  Verslag toevoegen aan dossier 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

24 Taak van de consulent  Is de aandoening ongeneeslijk en ernstig?  Is het lijden aanhoudend, ondraaglijk en niet te lenigen?  Verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald?  Niet: uitspraak omtrent principieel standpunt rond euthanasie 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

25 Verplichte raadpleging 2 de / 3 de arts  Overlijden niet binnen afzienbare termijn  2 de arts  3 de arts (orgaanspecialist/ psychiater)  Verslagen toevoegen aan dossier  Wachttijd van 1 maand 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

26  Wat met 1 maand wachttijd binnen de revalidatie  Patiënt ▪ Heeft pt orde op zaken kunnen stellen? ▪ Testament in orde? ▪ Afscheid nemen ▪ Uitvaart plannen  Ruimte voor twijfel/ vragen  Nursing/ verzorgende  Concrete afspraken rond de uitvoering 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

27 Patiënt in onomkeerbaar coma en er is wilsverklaring betreffende euthanasie  Voorwaarden  Meerderjarig  Wilsverklaring max 5 jaar oud  Ernstige ongeneeslijke aandoening  Onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

28  Procedure  Wilsverklaring bespreken met verzorgend team  Verzoek bespreken met eventuele vetrouwenspersoon  Wilsverklaring bespreken met naasten (aangewezen door vertrouwenspersoon)  Gesprekken/ handelingen noteren  2 de arts raadplegen/ verslag toevoegen 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

29 Uitvoering van euthanasie  Overdosis barbituraten  IV of per os  Werking ▪ Depressie van CZS ▪ Hypnose ▪ anesthesie ▪ Snel werkend ▪ Vermeld mogelijkheid stokkende ademhaling 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

30  Eventueel aanvullende medicatie  Voor toediening barbituraten ▪ Dormicum ▪ CAVE paradoxale reactie  Na toediening barbituraten ▪ myoplegicum 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

31  Voorschrift  Ikv wet dd 28 mei 2002  Arts haalt zelf de medicatie in apotheek  Niet-gebruikte geneesmiddelen worden teruggebracht door de arts 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

32 Concreet  Waakinfuus  Barbituraat: pentothal 2g IV 1 amp, 1 reserve  Dormicum: 5mg IV of SC  Myoplegicum: Norcuron (niet optrekken met Pentothal!!) 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

33 Praktische uitvoering  Waakinfuus tijdig aanleggen  Wees tijdig  Vragen of patient de euthanasie echt wil  Is iedereen aanwezig?  Geef ruimte en tijd voor laatste woord, afscheid  Maak je onzichtbaar 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

34  Aandacht voor de familie  Informatie geven over verloop  Rustig en professioneel aanwezig zijn 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

35 Na het overlijden  Overlijden meedelen/ condoleren  Bevestigen dat dit de wens van de pt is ingewilligd  Aanwezigen alleen afscheid laten nemen  Alle materiaal meenemen  Beschikbaarheid benadrukken nu en later 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

36 registratiedocument  Aangetekend te versturen  < 4 werkdagen na uitvoering  2 delen  Overlijdensaangifte: natuurlijke dood 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

37 Dagen na overlijden  Debriefing binnen team  Contact met de familie 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

38 Take home message 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

39 Take home message  Vraag voor euthanasie is een recht van de patiënt  Euthanasie aanhalen, bespreken binnen bespreking rond levenseinde  Bespreking euthanasie vraagt tijd  Euthanasie binnen revalidatie vraagt een multidisciplinaire aanpak  Persoonlijke bezwaren van een teamlid kunnen euthanasie niet in de weg staan 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré

40 21-10-2010euthanasie in de revalidatie, medisch oogpunt Els Lorré Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Euthanasie vanuit medisch standpunt Gent, 21 oktober Dr. Els Lorré Euthanasie binnen de revalidatie medisch oogpunt Gent, 21 oktober 2010 Dr. Els Lorré."

Verwante presentaties


Ads door Google