De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BENELUX conferentie “Levenseinde” Brussel, 2 december 2011 De euthanasiepraktijk in niet evidente context: -polypathologie -verworven wilsonbekwaamheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BENELUX conferentie “Levenseinde” Brussel, 2 december 2011 De euthanasiepraktijk in niet evidente context: -polypathologie -verworven wilsonbekwaamheid."— Transcript van de presentatie:

1 BENELUX conferentie “Levenseinde” Brussel, 2 december 2011 De euthanasiepraktijk in niet evidente context: -polypathologie -verworven wilsonbekwaamheid dr Reinier Hueting huisarts, LEIF-arts

2 polypathologie poly/multipathologie “ voltooid leven”

3 polypathologie • meestal hogere leeftijd • aantal ernstige en minder ernstige, meestal lichamelijke kwalen • beperking mobiliteit • beperking zicht/gehoor • beperking zelfredzaamheid • soms pijn, waarvan de behandeling tot versuffing leidt

4 polypathologie • kwalen zijn ongeneeslijk • elk afzonderlijk (tot nu toe) draaglijk • meestal wel notie van “voltooid leven” trigger • meestal “trigger”, die aanleiding geeft tot verzoek om euthanasie • “druppel die de emmer doet overlopen” maakt het lijden uitzichtloos en niet te lenigen

5 polypathologie De vraag is dan of de vermelde lichamelijke klachten voldoende ernstig en ongeneeslijk zijn om het ondraaglijk lijden te verklaren en een euthanasie te rechtvaardigen.

6 polypathologie Art. 3 § 3 van de wet van 28 mei 2002: § 3. Indien de arts van oordeel is dat de patiënt kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, moet hij bovendien : 1° een tweede arts raadplegen, die psychiater is of specialist in de aandoening in kwestie

7 Polypathologie 2 voorbeelden: vrouw, 85 jaar. • leidde vroeger met haar overleden echtgenoot een transportbedrijf. • tot voor kort alleenwonend. • slechter wordend zicht door maculadegeneratie. • door spinaalstenose veel pijn, tintelingen en krachtsverlies in beide armen • toenemende dyspnoe t.g.v. hartfalen • door onlangs opgetreden krachtsverlies in beide benen totaal verlies van zelfredzaamheid: “druppel”

8 polypathologie man, 78 jaar • verblijft in WZC • ziet aftakeling van dementerende echtgenote • polyneuropathie: pijn en moeizame mobiliteit (rollator) • belangrijke dyspnoe < COLD • toenemende pijn in benen noodzaakt tot zwaardere pijnstilling • -> versuffing en totale immobiliteit : “druppel”

9 polypathologie enige vaststellingen in de praktijk: • ondraaglijk lijden ten gevolge van een aantal samenkomende kwalen wordt steeds vaker (h)erkend door artsen om een euthanasieaanvraag te rechtvaardigen • een belangrijke rol is ook hier weggelegd voor verzorgenden, die dagelijks in contact zijn met de patiënt • LEIF-artsen worden de laatste tijd vaker gecontacteerd door een verzorgend team van een WZC om informatie te verstrekken i.v.m. deze problematiek

10 polypathologie Bemerkingen: • kan ook hier de meerwaarde van een multidisciplinair team niet leiden tot het wegwerken van een aantal problemen/twijfels? • Wat betreft de “derde arts”: psychiater of specialist: is een huisarts niet de best geplaatste specialist in deze materie?

11 Verworven wilsonbekwaamheid o.a. in volgende toestanden: • dementie (Alzheimer) • hersentumor/metastase • hypoxie (COPD) • ………………………..

12 Verworven wilsonbekwaamheid vaststelling: • deze problematiek leeft bij de Vlaamse bevolking • veel vragen/bezorgdheden over deze materie bij de LEIF- artsen en huisartsen

13 Verworven wilsonbekwaamheid Enige bedenkingen: Art. 3. § 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat : - de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek; - het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk;Art.3 We kennen allemaal patiënten bij wie periodes van helder denken afwisselen met periodes van desoriëntatie. (juist deze patiënten lijden waarschijnlijk psychisch het meest!)

14 Verworven wilsonbekwaamheid Enige bedenkingen: • Belangrijke rol van multidisciplinair team dat dagelijks contact heeft met de patiënt • Rol van een vertrouwenspersoon?


Download ppt "BENELUX conferentie “Levenseinde” Brussel, 2 december 2011 De euthanasiepraktijk in niet evidente context: -polypathologie -verworven wilsonbekwaamheid."

Verwante presentaties


Ads door Google