De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frequent gestelde vragen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frequent gestelde vragen"— Transcript van de presentatie:

1 Frequent gestelde vragen
Manu Keirse

2 Wie kan vertegenwoordiger zijn?
Huisarts? Opvoedster in huis voor personen met beperking? Verpleegkundige in WZC? Maatschappelijk werker?

3 Kunnen er meerdere vertegenwoordigers zijn?

4 Hoe vertegenwoordiger aanduiden als je niet meer kan schrijven en ondertekenen?

5 Beschikbaarheid van wilsverklaringen
In coma, en huisarts is niet beschikbaar? Officieel registreren om geldig te zijn? Wat is meerwaarde van officiële registratie? Centraal registratiepunt om wilsverklaringen te bewaren?

6 Moeten de arts niet eisen dat de
wilsverklaring officieel is geregistreerd, om zeker te zijn dat deze door de betrokkene zelf is opgesteld?

7 Is men verplicht, vooraleer men een medische
act stelt bij iemand die zijn wil niet meer kan vormen, om een centrale databank te raadplegen?

8 Getuigen bij wilsverklaring inzake euthanasie
Wie bij mensen zonder sociaal netwerk? Mogen dit mijn nicht en haar man zijn? Wat als getuigen rechtstreekse erfgenamen zijn, en document is zo geregistreerd in de databank (patiënt is onomkeerbaar buiten bewustzijn)?

9 vertrouwenspersoon Waarom niet vermeld op het document?

10 Mag de eigen huisarts bepalen
dat de patiënt niet in staat is zijn wil op te schrijven? dat de patiënt niet in staat is zijn wil te vormen? dat de patiënt niet in staat is zijn wil uit te drukken?

11 Kunnen bewoners van een WZC een
wilsverklaring deponeren bij de huisarts en om geheimhouding vragen t.o.v. de zorgverstrekkers van het WZC?

12 Is een wilsverklaring opgesteld op 50-jarige
leeftijd nog geldig als de patiënt 80 jaar is? wilsverklaring euthanasie? wilsverklaring gezondheidszorg?

13 Wilsverklaring euthanasie
Wat is bedoeld met “ik herzie mijn aanvraag”?

14 Wilsverklaring euthanasie
Waarom niet toevoegen: “als ik in een toestand van onwaardig leven ben beland…”

15 Mensen komen met een euthanasie aanvraag
en denken dat ze recht hebben op uitvoering van hun aanvraag. Wat doe je daar mee?

16 Afdwingbaarheid van wilsverklaring gezondheidszorg
Als de patiënt geen vertegenwoordiger heeft aangeduid? Als de huisarts in het WZC de wilsverklaring niet respecteert? Als de familie in het WZC de wilsverklaring niet respecteert?

17 Kan ik reeds, nu ik nog in staat ben een
wilsverklaring in te vullen, de verklaring “fysieke onmogelijkheid een wilsverklaring op te stellen” invullen?

18 Zou het niet duidelijker zijn op pagina 2 te voorzien: “ik wil…
Zou het niet duidelijker zijn op pagina 2 te voorzien: “ik wil….”/ “ik wil niet…”? Waarom staat op het document niet vermeld: “ik kies voor maximale comfortzorg”?

19 Dank voor uw aandacht! Nog vragen, bedenkingen, opmerkingen? Contact:
Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost-Vlaanderen 055/


Download ppt "Frequent gestelde vragen"

Verwante presentaties


Ads door Google