De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platformbijeenkomst Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg Eemland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platformbijeenkomst Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg Eemland"— Transcript van de presentatie:

1 Platformbijeenkomst Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg Eemland
Werkgroep Kwaliteit 7 november 2013

2 Werkgroep Kwaliteit Netwerk: compleet en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio. informatie verstrekking aanbod palliatieve terminale zorg organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen signaleren oplossingen faciliteren

3 Definitie palliatieve zorg
“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.” definitie WHO 2002

4 Rol Netwerk Bijdragen aan het ontwikkelen, implementeren, borgen en evalueren van verbeteracties bij instellingen stimulerende attitude van de leden hiaten of knelpunten instellingen signaleren Verbetermogelijkheden aanbieden.

5 Kwaliteit Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996)
Kwaliteit van zorg wordt omschreven als: Zorg van goed niveau, die doeltreffend, patiëntgericht en doelmatig is.

6 Netwerken

7 Netwerk en kwaliteit Intentieverklaring ondertekend Netwerk
het principe van ‘halen en brengen’ bij het netwerk aan sluiten om van elkaar te leren.

8 Er is al veel ontwikkeld

9 voorstel: een lijst met aandachtspunten en materialen als ‘parels’ in de palliatieve zorg een webpagina op de site van het netwerk met lijst en hulpmiddelen materialen op lijst

10 Vervolg voorstel: individuele gesprekken met platformleden knelpunten in de zorg Verbeterprogramma palliatieve zorg van ZonMw subsidie organisaties noemen op lijst die een project geïmplementeerd hebben en daarover geconsulteerd mogen worden

11 Ten slotte

12 Website Aandachtspunt Indicator Mogelijke materialen Organisatie Palliatieve fase Wordt de palliatieve fase gemarkeerd? Richtlijn Slechtnieuwsgesprek ‘Surprise question’ Informatie over zorgaanbod Hoe geeft de organisatie hier informatie over? Hoe geeft het netwerk hier informatie over? Pal voor u Site netwerk – Zorg Kiezen Vrije bedden module Facebook van het netwerk Lichamelijk Werkt de organisatie volgens de richtlijnen IKNL? Signaleringsbox Besluitvorming Pallialine Palliatieteam MN Kwaliteit Kwaliteit

13 Speed date Kies iemand die je nog niet goed kent
Vertel wat je zou kunnen bieden Vertel wat je zou willen halen Na 5 minuten wissel Plenair afsluiten

14 Namens de werkgroep Kwaliteit


Download ppt "Platformbijeenkomst Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg Eemland"

Verwante presentaties


Ads door Google