De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntervaring Implementatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntervaring Implementatie"— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntervaring Implementatie
24 juni 2009 Annemarie Ruesen

2 Cliëntervaring Focusgroep Zorgbelang
8 zorggebruikers, ervaringsdeskundigen Informatie verzamelen over zorg rond u-incontinentie, vanuit cliëntperspectief Zorgbelang Vragen vanuit de zorgaanbieders Standaard vragen Zorgbelang: Bejegening, toegankelijkheid van de zorg Ervaringen op tafel krijgen

3 Pluspunten Deskundigheid behandelaars
Inzet therapeut bijzonder ondersteunend en proactief, oefenen zinvol Wekelijkse therapie helpt bij discipline Informatieve karakter voorlichtingsmateriaal Duidelijk wie hoofdbehandelaar is Focus op oefen- en fysiotherapeuten

4 Wensen, verbetersuggesties
Informatie en voorlichting Organisatie van de zorg Inhoud behandeling Samenwerking in de keten Lotgenotencontact Rol zorgverzekeraars Signalen Items/ indeling nav verslag zorgbelang, besproken met de deelnemers en delegatie prov. werkgroep aantal al opgepikt in traject rond LESA u-incontinentie

5 Informatie, voorlichting, communicatie
Meer aandacht, probleem en taboe is groter dan men denkt, impact op dagelijks leven is groot Meer voorlichting over behandelbaarheid Meer informatiemateriaal Meer informatie in ZH,behandelaars, ZV, bibliotheek en supermarkt. Het voorlichtingsmateriaal Depend en Tena lady is geod. TIP: Advies voor oefenen op materiaal zodra dit verstrekt wordt door supermarkt, apotheker

6 Organisatie van de zorg
Aandacht voor tijd en reiskosten controles Lichtvaardigheid van afspraken ziekenhuizen

7 Inhoud behandeling 1 Huisartsen meer doorvragen over gebruik incontinentiemateriaal Mogelijkheden medicatie, bijwerkingen Bekkenbodemtherapie pre én post OK Voorlichting over veel voorkomende klachten rond OK Sneller doorverwijzen als oefeningen onvoldoende resultaat opleveren

8 Inhoud behandeling 2 Bespreekbaar maken
met de huisarts met de omgeving ( ondersteuning hierbij) Oefeningen volhouden valt zwaar Impact oefenen in dagelijks leven

9 Samenwerking in de keten
Essentieel Kennis op peil, om te beginnen bij de huisarts i.v.m. verwijzen Huisarts moet betrokken blijven Aankaarten u-incontinentie, bijvb. bij uitstrijkjes, borstkankeronderzoek aankaarten, bespreken, regierol huisartsen

10 Lotgenotencontact Taboe doorbreken, ook in eigen kring
Op de maatschappelijke- en zorgaanbieders agenda zetten Actie ondernemen en niet doortobben Angst dat ‘het’ zichtbaar is In clubs bespreekbaar maken, vb vrouwelijk hardlopers

11 Rol zorgverzekeraars Meer aandacht voor behandelbaarheid en behandelmogelijkheden i.p.v. het huidige accent op verstrekken inco-materiaal Overzicht behandelaars, ook bekend en op te vragen bij die behandelaars Behandelaars in de buurt weten en ook elkaar = sociale kaart

12 Signalen Aandacht voor incontinentie bij ouderen Milieu
Meer aandacht voor oefenen en minder vanzelfsprekend overgaan tot inco-materialen Milieu Het vraagt veel inzet en initiatief van de zorgvrager om toegang te krijgen tot een adequate behandeling Milieuaspect inco-materialen Toegankelijkheid: geen ‘klachten’over wachttijden Dank inzet, tips, adviezen, aantal al opgepakt. Verder appakken

13 Implementatie Stroomschema en sociale kaart gebruiken
Lokale-/ regionale samenwerking Wensen cliënt Ondersteuning door ROS Friesland op verzoek lokale zorgaanbieders Soc. kaart + stroomschema op de website RGF en ROSF.

14

15


Download ppt "Cliëntervaring Implementatie"

Verwante presentaties


Ads door Google