De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MonodisciplinaireMultidisciplinaire Zorggroepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MonodisciplinaireMultidisciplinaire Zorggroepen"— Transcript van de presentatie:

1 MonodisciplinaireMultidisciplinaire Zorggroepen
15 maart 2012 Elly van Geffen

2 ROS Regionale Ondersteuning Structuur die advies en ondersteuning
biedt aan de eerste lijn. Stimulering van integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg staat daarbij centraal. De BeweegKuur is in 2008 ontwikkeld voor mensen met (een verhoogde kans op) diabetes type 2. Het RIVM concludeert in haar rapport naar (kosten)effectiviteit van de BeweegKuur dat de BeweegKuur (ook) kosteneffectief is voor mensen met overgewicht en mensen met obesitas. Vandaar de doorontwikkeling van (hoog risico op) DM naar deze doelgroep 2

3 Caransscoop Regio: Apeldoorn Arnhem Oude IJssel
Zutphen / Oost-Achterhoek Salland

4 Doelstelling Met de inzet van deze middelen wordt beoogd
de eerstelijnszorg te versterken. Multidisciplinaire samenwerking: - huisartsen, - verloskundigen, - oefentherapeuten, - fysiotherapeuten, - logopedisten, - eerstelijns psychologen, - diëtisten, - apothekers.

5 Patiënt Diabetes bedenk samen met je buurvrouw/man twee vragen voor deze patiënt evt. als dit niet lukt: 5

6 Diabetes Diabetes Mellitus: wat houdt dat in (patiënt)
Hoe lang heeft u diabetes Hoe ziet de zorg eruit (patiënt) Welke disciplines zijn hierbij betrokken (patient) Is er verschil tussen behandeling lang geleden en nu Naast zorg ook andere dingen verandert in ADL (patient) Perspectief op lange termijn (patient) Wordt dit vergoed??

7 Samenwerking Diabetes
Eerst op lokaal gebied, lokale programma’s, individuele invulling Daarna integrale bekostiging Integrale bekostiging chronische zorg

8 Integrale bekostiging
Om de integrale zorg van chronische ziekten te bevorderen is het sinds 1 januari 2010 mogelijk om aandoeningen integraal te bekostigen. Bij integrale bekostiging ontvangt een groep zorgverleners, verenigd in een zorggroep, 1 bedrag voor een pakket zorg, in plaats van een bedrag per verrichting.

9 Integrale bekostiging voor 3 aandoeningen
Integrale bekostiging is alleen mogelijk als er een zorgstandaard voor de betreffende aandoening bestaat. Er is nu integrale bekostiging mogelijk voor 3 chronische ziekten: diabetes; vasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten);  COPD.

10 zorggroepen Diverse groepen hebben hierop geanticipeerd:
Huisartsen in zorggroepen (waren dit al) Ft verenigen, maar ook Dietisten Oefentherapeuten

11 Huidige samenwerkingsverbanden
We hebben in diverse regio’s monodisciplinaire (zorg)groepen opgezet: fysiotherapeuten, bijv. Apeldoorn, Arnhem, Zutphen oefentherapeuten, Bijv. Deventer, Arnhem diëtisten bijv. Arnhem, Zutphen POH-ers, bijv. Apeldoorn, Zutphen

12 Traject Deze groepen hebben traject doorlopen van: missie/visie
afspraken over samenwerking overeenkomst oprichten van juridische samenwerking

13 Inhoudelijke Samenwerking
Hoe ziet de diabetes zorg eruit Welke scholing moet eraan ten grondslag liggen Hoe met de groepsbehandeling eruit zien Welke onderzoeken moeten gedaan worden. etc.

14 Buurtgerichte zorg Een andere ontwikkeling is dat de minister steeds meer het accent legt op Buurtgerichte zorg. In de gezondheidsnota “Gezondheid dichtbij” wordt benadrukt dat zorg en sport dichtbij in de buurt. Zorg moet op wijknivo/buurtnivo goed geregeld zijn.

15 Op dit moment wordt er een begin gemaakt van het integraal inkopen.
De diëtist is afspraken aan het maken bij de zorggroepen om de zorg voor diabetes geregeld te hebben in een overeenkomst. Op inhoud wordt er in diverse gezondheidscentra / wijkgerichte zorg lokale afspraken gemaakt.

16 Opdracht Nu willen we graag dat de groepen onderling gaan samenwerken,
dat de fysiotherapeuten weten wat de diëtisten doen en dat de POH-ers weten waar ze naar toe door kunnen verwijzen.

17 Vraag Hoe zouden we de zorg goed op kunnen zetten zodat de patiënt erbij gebaat is ? Te denken aan: Integrale bekostiging in ketenzorg Buurtgerichte zorg Gezondheidscentra, meerdere disciplines onder 1 dak Zorggroepen Waar moeten diverse partijen aan voldoen Opleiding Nascholing Praktijken/instellingen Landelijke organisaties (beroepsorganisaties) Overheid Graag in drietallen ideeën hiervoor opperen. Dit op geeltjes zetten, dan kijken we of we die kunnen rubriceren.

18


Download ppt "MonodisciplinaireMultidisciplinaire Zorggroepen"

Verwante presentaties


Ads door Google