De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem 28 oktober, Wolfheze Hannie van Doorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem 28 oktober, Wolfheze Hannie van Doorn."— Transcript van de presentatie:

1 BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem 28 oktober, Wolfheze Hannie van Doorn

2 Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in Relatie BeweegKuur met: – andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) – Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen – zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: – advies College voor Zorgverzekeringen – voorbereiding, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee? BeweegKuur

3 Wat is de BeweegKuur Een effectieve, uitvoerbare gecombineerde leefstijlinterventie met aandacht voor voeding, bewegen en gedragsverandering, waarmee mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico vanuit de eerste lijn begeleid worden naar een gezondere leefstijl

4 Waarom BeweegKuur Kaderbrief 2007-2011 VWS: gezondheid en preventie belangrijke positie ambities ondermeer tot uiting in de BeweegKuur Doel VWS: gecombineerde leefstijlinterventies zoals BeweegKuur per 1 januari 2012 opnemen in basispakket zorgverzekering Opdracht NISB: ontwikkeling gecombineerde leefstijlinterventie (BeweegKuur) samen met partners voorbereiding landelijke implementatie Pijlers voor landelijke implementatie: (kosten)effectiviteit, uitvoerbaarheid haalbaarheid

5 Partners BeweegKuur

6 Ontwikkeling BeweegKuur 2007: Subsidieverstrekking vanuit VWS Literatuuronderzoek, focusgroepgesprekken en eerste prototype 2008: 7 ROS regio’s met 15 locaties Doorontwikkeling prototype o.a. door onderzoek Universiteit Maastricht BeweegKuur (hoog risico op) diabetes gereed 2009 - januari 14 ROS regio’s betrokken met 41 locaties Start doorontwikkeling BeweegKuur overgewicht en obesitas

7 Ontwikkeling BeweegKuur (2) 2009 – september 20 ROS regio’s betrokken: landelijke dekking met 53 locaties Opstart netwerkontwikkeling, verbinding zorg -wijk Proefimplementatie doorontwikkelde BeweegKuur (doelgroep overgewicht en obesitas)

8 Ontwikkeling BeweegKuur (3) 2010: Uitbreiding met minimaal 90 locaties in 20 ROS regio’s Nieuw protocol (doorontwikkelde BeweegKuur ) Implementatie doorontwikkelde BeweegKuur Voorbereiden op opname basispakket; creëren randvoorwaarden zoals: − Scholing van professionals − Netwerkontwikkeling regionaal en lokaal door ROS, GGD en Sportraad − BeweegKuur laten aansluiten bij reguliere standaarden en behandelrichtlijnen − Monitoring en onderzoek; BeweegKuur doorontwikkelen en verbeteren

9 Ontwikkeling BeweegKuur (4) 2008  15 locaties in 7 ROS regio’s 2009  53 locaties in 19 regio’s 2010  ruim 150 locaties in 20 ROS regio’s 2011  landelijke dekking 2012  om de hoek beschikbaar

10 Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in Relatie BeweegKuur met: – andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) – Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen – zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: – advies College voor Zorgverzekeringen – voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee? BeweegKuur

11 Wat houdt de BeweegKuur in doel doelgroep programma rol: leefstijladviseur fysiotherapeut/oefentherapeut diëtist relatie met sport- en beweegaanbod

12 Doel BeweegKuur Realiseren van gezondheidswinst d.m.v. bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering Na een jaar begeleiding in de BeweegKuur wordt gestreefd naar een gewichtsreductie van ≥ 5%, die gehandhaafd wordt in het jaar na de BeweegKuur. Het doel van de BeweegKuur wordt aangevuld met de persoonlijke doelen van deelnemers Zelfstandig bewegen in dagelijks leven en in de wijk

13 Doelgroep BeweegKuur BMI BuikomvangComorbiditeit NormaalTe groot* Risicofactoren HVZ – DM** Artrose en slaapapneu DM - HVZ 25-30-verhoogd risicohoog risicozeer hoog risico 30-35verhoogd risico hoog risicozeer hoog risico 35-40zeer hoog risico -- ≥40----- *Te groot: ≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen. ** Hieronder wordt verstaan: hypertensie, dyslipidemie, gestoord nuchtere bloedglucose.

14 leefstijladviseur Intake Fysiotherapeut: Intake Submax. inspanningstest Advies Fysiotherapeut Programma 2 Fysiotherapeut Programma 3 Leefstijladviseur Programma 1 Stroomschema indicatiestelling Diëtist Groepsbijeenkomsten Voeding (7 x 1,5 uur) Huisarts Screening Leefstijladviseur Indicatiestelling Beweegprogramma Diëtist Intake Diëtist Individuele consulten

15 Indicatiestelling (Bewegen) BMI BuikomvangComorbiditeit NormaalTe groot* Risicofactoren HVZ – DM** Artrose en slaapapneu DM - HVZ 25-30 -12(3) 30-35 112(3) 35-40 (3) -- ≥40 ----- *Te groot: ≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen. ** Hieronder wordt verstaan: hypertensie, dyslipidemie, gestoord nuchtere bloedglucose.

16 Programma BeweegKuur 1.Zelfstandig beweegprogramma -8 x leefstijladviseur 2.Opstart beweegprogramma -6 x fysio-/oefentherapeut -follow-up bij leefstijladviseur 3.Begeleid beweegprogramma -12-16 weken fysio-/oefentherapeut -follow-up bij leefstijladviseur Alle programma’s zijn er op gericht de deelnemer zelfstandig te laten bewegen.

17 Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in Relatie BeweegKuur met: – andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) – Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen – zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: – advies College voor Zorgverzekeringen – voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee? BeweegKuur

18 BeweegKuur en andere leefstijlinterventies BeweegKuur Voeding en bewegen Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 3 programma’s gericht op zelfstandig bewegen in de wijk Leefstijladviseur verbonden aan huisartsenpraktijk Samenwerking 1 e lijnszorgverleners onderling en met sport- en beweegaanbod Big Move Alleen bewegen Leefstijlgerelateerde klachten Fasegewijs van begeleide beweegprogramma’s naar zelfstandig bewegen in de wijk Medewerkers gezondheidscentrum coachende rol BOR Alleen bewegen Lichte gezondheidsklachten Beweegprogramma’s op maat Leefstijladviseur los van huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk verwijst; uitvoering leefstijladviseur en sportinstructeurs

19 BeweegKuur en PreventieConsult BeweegKuur Voeding en bewegen Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 3 programma’s gericht op zelfstandig bewegen in de wijk Leefstijladviseur verbonden aan huisartsenpraktijk Samenwerking 1e lijnszorgverleners onderling en met sport- en beweegaanbod PreventieConsult (Cardiometabole aandoeningen) Voeding, bewegen en roken Hoog risico op diabetes, hart- en vaatziekten, nierziekten Opsporen mensen met verhoogd risico Behandeling volgens NHG- standaarden Huisartsen, praktijkondersteuners Verwijzing naar passend leefstijlaanbod in 1e lijn en de wijk

20 BeweegKuur en zorgstandaarden D Zorggerichte preventie (diabetes) C Geïndiceerde preventie (afwijkingen) A Universele preventie (bevolking) B Selectieve preventie (risicogroepen) Regelgeving & bekostiging EPD & ICT-voorzieningen Positie van cliënt & patiënt Voorlichting & leefstijl- interventie Organisatie & kwaliteit Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 5 CollectiefIndividueel Primaire preventieTertiaire preventieSecundaire preventie Optimale preventie en zorg Kernthema : Implementatie van een complete en actuele zorgstandaard die preventie en zorg omvat

21 Model zorgstandaarden: ziektespecifieke modules Behandeling & zorgplan Begeleiding, revalidatie, re-integratie & participatie Laatste levensfase & palliatieve zorg DiagnostiekPreventie & vroege opsporing Vasculair risico - zorgstandaard exclusief generieke aspecten Hartfalen - zorgstandaard exclusief generieke aspecten Depressie - zorgstandaard exclusief generieke aspecten ( andere chronische ziekten ) Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Universele preventie COPD - zorgstandaard exclusief generieke aspecten Zorggerelateerde preventie ( ‘ goede zorg en begeleiding ‘ ) collectiefindividueel Diabetes - zorgstandaard exclusief generieke aspecten

22 Model zorgstandaarden: generieke modules Behandeling & zorgplan Begeleiding, revalidatie, re-integratie & participatie Laatste levensfase & palliatieve zorg DiagnostiekPreventie & vroege opsporing Voeding & dieet Stoppen met roken Basis huisartsgeneeskundige zorg ( andere generieke modules ) Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Universele preventie Bewegen Zorggerelateerde preventie ( ‘ goede zorg en begeleiding ‘ ) collectiefindividueel Educatie & ondersteuning zelfmanagement

23 Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in Relatie BeweegKuur met: – andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) – Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen – zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: – advies College voor Zorgverzekeringen – voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee? BeweegKuur

24 Toekomst BeweegKuur Rapport College van Zorgverzekeringen (aug. 2010) ‘De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)‘ GLI = advies en begeleiding bij voeding/eetgewoontes, beweging en gedragsverandering Als samenhangende interventie vanaf 1-1-2012 in Besluit zorgverzekering Geen eigen bijdrage; niet beperkt tot eenmaal Berekening iMTA (EUR): na 5 jaar batig saldo GLI onderdeel preventieketen – relatie met Zorgstandaard Obesitas en PreventieConsult Cardio-metaboolsyndroom

25 Toekomst BeweegKuur Taak ROS’en: Regionale en lokale netwerkvorming Samen met GGD en Sportraad Voorbereiden implementatie: – voldoende geschoolde zorgverleners – voldoende geschikt sport- en beweegaanbod – lokale samenwerking tussen 1 e lijn en sport- en beweegaanbod – gezondheidsbeleid gemeenten gericht op leefstijlinterventies

26 Regio Arnhem Regioteam Caransscoop met Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) en Gelderse Sportfederatie: Contact met gemeenten Contact met sport- en beweegaanbod Contact zorgverzekeraars over mogelijkheden financiering Contact opgeleide zorgverleners → Plan van aanpak per gemeente

27 Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in Relatie BeweegKuur met: – andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) – Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen – zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: – advies College voor Zorgverzekeringen – voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee? BeweegKuur

28 Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

29 Informatie www.beweegkuur.nl www.caransscoop.nl


Download ppt "BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem 28 oktober, Wolfheze Hannie van Doorn."

Verwante presentaties


Ads door Google