De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Marijntje Wetzels Dolf van den Berg 6 oktober 2010

2 ICT in de zorg patiënt perspectief
70% van de Nederlanders zoekt bij ziekte eerst info op internet voordat de arts wordt bezocht. De patiënt verwacht steeds vaker dat de zorgverlener over zijn informatie beschikt. Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

3 Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg
Kwaliteitsverbetering door gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders Een patiënt heeft recht op verantwoorde zorg en moet er van uit kunnen gaan dat een betrouwbaar en zo volledig mogelijk dossier aanwezig is of verzameld kan worden. Als zorgverleners beschikken over meer goede en volledige gegevens en deze gegevens op de juiste wijze benutten, dan gaat er minder mis. Dat is goed voor de patiënt. Daarom wordt gewerkt aan: veilig delen van gegevens één manier van werken één manier van uitwisselen eenheid van taal ICT is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Een patiënt heeft recht op verantwoorde zorg en moet er van uit kunnen gaan dat een betrouwbaar en zo volledig mogelijk dossier aanwezig is of verzameld kan worden. Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

4 Gegevensuitwisseling in de zorg
Gegevensuitwisseling tussen: • de patiënt en zijn zorgverlener • zorgaanbieders/zorgverleners onderling • door de hele zorgketen (preventief, 1e, 2e, 3e lijn) Gegegevensuitwisseling in de zorg • huisarts waarneem gegevens • medicatie gegevens • lab gegevens • radiologie beelden en gegevens • gegevensset spoedeisende hulp • gegevensset geestelijke gezondheidszorg • gegevensset diabetes • gegevensset revalidatie • gegevensset perinatologie • gegevensset langdurige zorg • gegevensset jeugdzorg • gegevensset pathologie • … Type zorgaanbieders/-verleners: • huisartsenposten • huisartsenpraktijken • apotheken • ziekenhuizen • laboratoria • eerstelijns gezondheidscentra • verpleeginstellingen • jeugdzorgcentra • revalidatiecentra Regionale OZIS netwerken • ca 65 OZIS netwerken • 1800 apotheken en ziekenhuizen (inkijk) Regio-organisaties (vaak stichtingen): • EZDA (Amsterdam) • MCC Klik (o.a. Isala, huisartsenkring) • Sleutelnet (Zuid-Holland-Noord) • IZIT (Twente) • Zorggroep Almere • Gerrit (Friesland) • Zorgring Noord Holland Noord • Zwaan (Zaanstreek) • Regina (Eemland) • Uzorg (Utrecht) • Copa (Apeldoorn) • Transmuraal Netwerk Midden Holland • Rijnmondnet • GEMS (Schiedam / Delft) • REN (West Brabant) • Rheco (Oost Brabant) • 3i (Zuid Limburg) • Groningen/Noord-Drente Regio-organisaties (commercieel): • LifeLine • Gelrenet(Zorgplan) • Kennemernet (Labelsoft) • Haagnet (CH Apothekers) Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

5 Stand van zaken aansluiting landelijke infrastructuur Stand van zaken
1.305 zorgaanbieders zijn aangesloten en rond de zorgaanbieders treffen momenteel de voorbereidingen om aan te sluiten. van ruim 2,4 miljoen burgers zijn gegevens opvraagbaar via LSP. 18 pakketten gekwalificeerd, meer dan 27 bezig met de voorbereidingen of in het proces van kwalificatietesten. bijna 100 % van de huisartsenposten, bijna 80% van de huisartsenpraktijken, bijna 100% van de apotheken en ruim 60% van de ziekenhuizen beschikt over een gekwalificeerd systeem Het aantal aangesloten zorgaanbieders groeit met ongeveer 2,5% per maand. Op dit moment zijn er (750) aansluitingen gerealiseerd. (22) van de apotheken, (38) van de huisartsenposten, (4) van de huisartsenpraktijken en (12) van de ziekenhuizen zijn aangesloten op de landelijke infrastructuur. Zij wisselen, waar mogelijk, via het landelijk schakelpunt elektronisch medicatie of huisarts waarneem gegevens uit. Daarmee staan we aan het begin van een nieuwe fase. Samen zullen we de volgende fase tot een succes gaan maken. NB: Actuele gegevens: telkens bijwerken. 5

6 Aanpak op hoofdlijnen Onze aanpak en ondersteuning is er op gericht om zorgaanbieders in een samenhangend cluster van zorgaanbieders aan te sluiten (vaak regionaal). Deze aanpak heeft tot gevolg dat de zorgaanbieder die aansluit direct meerwaarde ervaart, omdat deze na aansluiting op de landelijke infrastructuur direct gegevens uit kan gaan wisselen met andere zorgaanbieders. Dit resulteert in toegevoegde waarde voor deelnemende zorgverleners en medewerkers, maar nog belangrijker: in toegevoegde waarde voor de patiënt! Immers: hoe meer zorgaanbieders uit een regio aangesloten zijn, des te meer bronnen en actuele gegevens van een patiënt beschikbaar zijn. Ik zal u daarom eerst iets vertellen over onze aanpak. Onze aanpak en ondersteuning is er op gericht om zorgaanbieders in een samenhangend cluster van zorgaanbieders aan te sluiten (vaak regionaal). Deze aanpak heeft tot gevolg dat de zorgaanbieder die aansluit direct meerwaarde ervaart, omdat deze na aansluiting op de landelijke infrastructuur direct gegevens uit kan gaan wisselen met andere zorgaanbieders. Dit resulteert in toegevoegde waarde voor deelnemende zorgverleners en medewerkers, maar nog belangrijker: in toegevoegde waarde voor de patiënt! Immers: hoe meer zorgaanbieders uit een regio aangesloten zijn, des te meer bronnen en actuele gegevens van een patiënt beschikbaar zijn. Afhankelijk van de situatie, de volgende zin toevoegen: We zien dat in uw regio momenteel het aantal aangesloten zorgaanbieders toeneemt. Dit is voor u dan ook logisch moment om deel te nemen. 6 6 Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

7 Een zorgaanbieder die wil aansluiten en gebruiken…
Wil daarbij geholpen en ‘ontzorgd’ worden Krijgt ondersteuning van zijn leverancier Krijgt ondersteuning van Nictiz Krijgt ondersteuning van het UZI-register Krijgt ondersteuning van, indien aanwezig, regionale samenwerkingsverbanden/organisaties Wil meerwaarde Om deze nieuwe ontwikkeling succesvol in te voeren, is het belangrijk dat helder is wie daaraan bijdraagt. U als zorgaanbieder zult een aantal stappen nemen. Het is belangrijk dat u daarbij goed wordt ondersteund. Zie verder de opsomming op de slide. Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

8 Gegevensuitwisseling in de zorg
Samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van ICT. De regio heeft circa inwoners en kent 16 gemeenten. Doelstelling: verbeteren van kwaliteit van zorg en de positie van de patiënt door het gebruik van ICT te professionaliseren en te stimuleren. Volgen van landelijke standaarden als die er zijn. 11 regionale projecten op het gebied van uitwisseling van zorg informatie. Sleutelnet BV is het samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van ICT. Sleutelnet heeft als doelstelling de kwaliteit van zorg en de positie van de patiënt te verbeteren door het gebruik van ICT verder te professionaliseren en te stimuleren. Om deze doelstelling te bereiken ondersteunt Sleutelnet individuele zorgprofessionals en zorginstellingen op het gebied van onderlinge gegevensuitwisseling. Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

9 Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg
Landelijke en regionale gegevensuitwisseling gaan goed samen Niet zo.. Of zo.. De nieuwe ontwikkeling sluit aan bij de bestaande situatie. Ervaringen uit Edifact en OZIS trajecten zijn en worden meegenomen in de doorontwikkeling. Zorgaanbieders en ICT-leveranciers worden betrokken bij de doorontwikkeling van nieuwe standaarden en gegevenssets. Maar zo! Op regionaal niveau wordt reeds een aantal jaren informatie gedeeld (40%), het landelijk delen van informatie groeit gestaag (nu 10%) en sinds begin 2010 stijgt het aantal burgers waarvan informatie wordt gedeeld gemiddeld met 2,5% per maand (eind 2010 is dit zonder verdere versnelling ruim 30%). Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

10 Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg
Veilig gegevens uitwisselen in de zorg Zoals eerder genoemd, zullen we samen de volgende fase tot een succes gaan maken. Samen succesvol, dat houdt voor ons in elk geval in dat we een goede samenwerking organiseren tussen de ICT-leveranciers, UZI-register en Nictiz ten behoeve van u als zorgaanbieder. De ervaring leert dat het prettig wanneer in vroegtijdig stadium een heldere rolverdeling wordt afgesproken. De ervaring leert dat een regio-organisatie een coördinerende rol voor haar rekening neemt. Indien dit niet het geval is, neemt Nictiz deze rol op zich. Er zijn stappen die u als zorgaanbieder zelf neemt, er zijn echter ook stappen die u als zorgaanbieder goed uit kunt uitbesteden. In alle situaties ziet u dat uw ICT-leverancier de uitvoering van een aantal stappen voor zijn rekening kan nemen. Een voorbeeld: Een van uw collega apotheker gaf bijvoorbeeld aan dat het voldoen aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem voor hem een te grote belasting was om zelf te doen. Het bleek voor hem niet eenvoudig om te garanderen dat je informatiesysteem permanent beschikbaar is, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Ook moet het systeem beveiligd zijn tegen brand, inbraak en stroomuitval. Dat krijg je als individuele praktijk lastig voor elkaar. Uw collega apotheker koos er daarom dan ook voor om de hosting aan zijn ICT-leverancier uit te besteden. Link met de tekst uit de brochure stappenplan/drempelloos aansluiten: uitdelen aan de toehoorders Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg


Download ppt "Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google