De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Marijntje Wetzels Dolf van den Berg 6 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Marijntje Wetzels Dolf van den Berg 6 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Marijntje Wetzels Dolf van den Berg 6 oktober 2010

2 ICT in de zorg patiënt perspectief De patiënt verwacht steeds vaker dat de zorgverlener over zijn informatie beschikt. 70% van de Nederlanders zoekt bij ziekte eerst info op internet voordat de arts wordt bezocht.

3 Een patiënt heeft recht op verantwoorde zorg en moet er van uit kunnen gaan dat een betrouwbaar en zo volledig mogelijk dossier aanwezig is of verzameld kan worden. Als zorgverleners beschikken over meer goede en volledige gegevens en deze gegevens op de juiste wijze benutten, dan gaat er minder mis. Dat is goed voor de patiënt. Daarom wordt gewerkt aan: ■ veilig delen van gegevens ■ één manier van werken ■ één manier van uitwisselen ■ eenheid van taal ICT is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Kwaliteitsverbetering door gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders

4 4 Gegevensuitwisseling in de zorg Regionale OZIS netwerken ca 65 OZIS netwerken 1800 apotheken en ziekenhuizen (inkijk) Regio-organisaties (vaak stichtingen): EZDA (Amsterdam) MCC Klik (o.a. Isala, huisartsenkring) Sleutelnet (Zuid-Holland-Noord) IZIT (Twente) Zorggroep Almere Gerrit (Friesland) Zorgring Noord Holland Noord Zwaan (Zaanstreek) Regina (Eemland) Uzorg (Utrecht) Copa (Apeldoorn) Transmuraal Netwerk Midden Holland Rijnmondnet GEMS (Schiedam / Delft) REN (West Brabant) Rheco (Oost Brabant) 3i (Zuid Limburg) Groningen/Noord-Drente Regio-organisaties (commercieel): LifeLine Gelrenet(Zorgplan) Kennemernet (Labelsoft) Haagnet (CH Apothekers) Gegevensuitwisseling tussen: de patiënt en zijn zorgverlener zorgaanbieders/zorgverleners onderling door de hele zorgketen (preventief, 1 e, 2 e, 3 e lijn) Gegegevensuitwisseling in de zorg huisarts waarneem gegevens medicatie gegevens lab gegevens radiologie beelden en gegevens gegevensset spoedeisende hulp gegevensset geestelijke gezondheidszorg gegevensset diabetes gegevensset revalidatie gegevensset perinatologie gegevensset langdurige zorg gegevensset jeugdzorg gegevensset pathologie … Type zorgaanbieders/-verleners: huisartsenposten huisartsenpraktijken apotheken ziekenhuizen laboratoria eerstelijns gezondheidscentra verpleeginstellingen jeugdzorgcentra revalidatiecentra …

5 Stand van zaken ■ 1.305 zorgaanbieders zijn aangesloten en rond de 3.500 zorgaanbieders treffen momenteel de voorbereidingen om aan te sluiten. ■ van ruim 2,4 miljoen burgers zijn gegevens opvraagbaar via LSP. ■ 18 pakketten gekwalificeerd, meer dan 27 bezig met de voorbereidingen of in het proces van kwalificatietesten. ■ bijna 100 % van de huisartsenposten, bijna 80% van de huisartsenpraktijken, bijna 100% van de apotheken en ruim 60% van de ziekenhuizen beschikt over een gekwalificeerd systeem Stand van zaken aansluiting landelijke infrastructuur 5

6 Aanpak op hoofdlijnen ■ Onze aanpak en ondersteuning is er op gericht om zorgaanbieders in een samenhangend cluster van zorgaanbieders aan te sluiten (vaak regionaal). ■ Deze aanpak heeft tot gevolg dat de zorgaanbieder die aansluit direct meerwaarde ervaart, omdat deze na aansluiting op de landelijke infrastructuur direct gegevens uit kan gaan wisselen met andere zorgaanbieders. ■ Dit resulteert in toegevoegde waarde voor deelnemende zorgverleners en medewerkers, maar nog belangrijker: in toegevoegde waarde voor de patiënt! ■ Immers: hoe meer zorgaanbieders uit een regio aangesloten zijn, des te meer bronnen en actuele gegevens van een patiënt beschikbaar zijn. 66

7 Een zorgaanbieder die wil aansluiten en gebruiken… 7 ■ Wil daarbij geholpen en ‘ontzorgd’ worden ■ Krijgt ondersteuning van zijn leverancier ■ Krijgt ondersteuning van Nictiz ■ Krijgt ondersteuning van het UZI-register ■ Krijgt ondersteuning van, indien aanwezig, regionale samenwerkingsverbanden/organisaties ■ Wil meerwaarde

8 8 Gegevensuitwisseling in de zorg ■ Samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van ICT. ■ De regio heeft circa 520.000 inwoners en kent 16 gemeenten. ■ Doelstelling: verbeteren van kwaliteit van zorg en de positie van de patiënt door het gebruik van ICT te professionaliseren en te stimuleren. ■ Volgen van landelijke standaarden als die er zijn. ■ 11 regionale projecten op het gebied van uitwisseling van zorg informatie.

9 9 ■ De nieuwe ontwikkeling sluit aan bij de bestaande situatie. ■ Ervaringen uit Edifact en OZIS trajecten zijn en worden meegenomen in de doorontwikkeling. ■ Zorgaanbieders en ICT-leveranciers worden betrokken bij de doorontwikkeling van nieuwe standaarden en gegevenssets. Landelijke en regionale gegevensuitwisseling gaan goed samen Niet zo..Of zo.. Maar zo!

10 10 Veilig gegevens uitwisselen in de zorg


Download ppt "Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Marijntje Wetzels Dolf van den Berg 6 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google