De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappenplan regionale aanpak Medicatie Overdracht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappenplan regionale aanpak Medicatie Overdracht"— Transcript van de presentatie:

1 Stappenplan regionale aanpak Medicatie Overdracht
Janet Vos Manager ketenzorg stichting Drechtzorg Projectgroeplid stappenplan regionale aanpak medicatieoverdracht

2 Inhoud Aanleiding en context van de opdracht Totstandkoming advies Hoofdpunten uit rapport Advies aan bestuur

3 Startsituatie In de inventarisatie van 2012 voldeed nog geen enkele organisatie in de regio volledig aan de richtlijn. Bijna iedereen was wel bezig. De medicatieoverdracht gaat lang niet altijd digitaal. Er worden nog veel brieven en faxen gestuurd. Er zijn daarnaast wel een aantal bilaterale samenwerkingsafspraken. Maar…..als je niet iedereen betrekt, blijf je altijd afhankelijk van de zwakste schakel

4 Opdracht bestuur Drechtzorg eind januari ‘13
Beeld geven van haalbaarheid regionale aanpak voor een digitale medicatieoverdracht in de vorm van een stappenplan. Uitgangspunten: Binnen 2 maanden rapportage Aan de slag met kleine slagvaardige projectgroep Gebruik maken van landelijke infrastructuur Rekening houden met toekomstige uitwisseling van andere gegevens Streefdatum afronding project (dan netwerk OZIS van de apothekers uit de lucht)

5 Breed speelveld

6 Breed en complex thema Het thema heeft een sterk inhoudelijke en procesmatige kant: wat spreek je met elkaar af, wie doet wat en wanneer. En hoe zorg je dat het in de praktijk ook gebeurt? Maar om het te regelen heb je techniek nodig.

7 Hoofdlijn rapport Afspraken nodig op 5 niveau’s: Organisatie
Zorgprocessen Informatie Systemen Techniek In het rapport onderscheid naar verantwoordelijkheden: Transmuraal: wat moet er tussen de verschillende organisaties uit verschillende sectoren geregeld worden? Intern: wat moet je als organisatie zelf oppakken?

8 Organisatie Transmuraal:
Regionale samenwerking coördineren en aanjagen, hier is bestuurlijk commitment voor nodig Patiënten moeten toestemming geven: gezamenlijke campagne Intern: Onderwerp op de agenda, projectleider, projectplan en organisatie en contactpersoon Patiënten informeren, uzi-passen, zorgen voor gbz-servicedesk

9 Zorgprocessen Transmuraal: Regionale protocollen voor overdrachtssituaties uitwerken Intern: Regionale protocollen uitwerken in de eigen werkprocessen. Zorgen dat ‘t ook gebeurt!

10 Informatie Transmuraal: Afspraken over wat we delen en dat we dit uniform doen Intern: Dossiers op orde: eenduidig en goed geregistreerd

11 Systemen Transmuraal:
Vaststellen welke informatiesystemen relevant zijn en vaststellen van de technische randvoorwaarden voor uitwisseling. Intern: Intern systeem moet geschikt zijn voor aansluiting op LSP. Moet voldoen aan HL7 communicatiestandaard (ook de toedieners) Systemen en de organisatie erom heen moeten voldoen aan eisen Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ).

12 Infrastructuur en techniek
Transmuraal Vaststellen hoe op technisch niveau de informatieuitwisseling mogelijk is, infrastructuur en beveiliging Intern UZI-passen, lezers en certificaten aanvragen Interne netwerk aanpassen voor LSP Contract sluiten met zorgserviceprovider om beveiligde verbinding met LSP te realiseren

13 LSP als vertrekpunt, maar….
Is echter vooralsnog alleen mogelijk voor huisartsen, apothekers en ziekenhuizen Hoe moet dat dan met de overdracht naar de andere gebruikers? Sterke lobby via koepels voor aansluiting LSP interimoplossingen

14

15 Voorstel uitrolstrategie LSP
Fase 1: opbouwen volume in beschikbare dossiers Fase 2: opvragen dossiers door apothekers en voorschrijvers (huisartsen en specialisten) In deze fasen: gezamenlijk kritische massa verkrijgen (regionale campagne opt-in toestemming) + hopelijk geslaagde lobby zodat andere sectoren ook op LSP kunnen. Fase 3: Voorschriften via LSP versturen Fase 4: Overige zorginstellingen aansluiten regio klaar voor digitale uitwisseling.

16 Meer weten. Download het volledige rapport op: www. drechtzorg
Meer weten? Download het volledige rapport op:

17 Advies aan bestuur Ga dit gezamenlijk oppakken
Als je gezamenlijk wilt optrekken, doe het dan nu!

18 Voorzitter bestuur Drechtzorg
John Taks Voorzitter bestuur Drechtzorg

19 Afspraken bestuur nav rapport
Met positief advies voorleggen aan deelnemersraad op vergadering dd. 2 juli. Hier commitment vragen voor tijdelijk regionaal project. Projectorganisatie vast voorbereiden Portefeuillehouders bestuur benoemd: de heren Taks en Menting (Yulius)

20 Voorstel aan deelnemersraad
Aanstellen projectleider die projectorganisatie opzet en coördineert voor max. 1,5 jaar. Stuurgroep monitort het project Organisaties leveren mankracht voor een regioproject en zijn verantwoordelijk voor implementatie processen intern

21 Nu al actie richting deelnemers
Deelnemersraad vragen, indien nog niet gebeurd, onderwerp intern op de agenda te zetten Advies aan organisaties waar voorschrijvers werken de gratis middelen vast aan te vragen Sectoren die nog niet zijn aangesloten op LSP: start de lobby bij de koepel!

22 Verdere informatievoorziening
Via pagina op website en nieuwsbrief stichting Drechtzorg Bestuurders via deelnemersraad en ‘bestuurdersmail’ Voor ideeën en input regionale aanpak: Mail naar aanleiding van dit symposium volgt!

23 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Stappenplan regionale aanpak Medicatie Overdracht"

Verwante presentaties


Ads door Google