De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marcel Settels Manager productontwikkeling Servicecentrum Zorgcommunicatie 4 oktober 2012 Z o r g t v o o r c o n t i n u ï t e i t Toestemming patiènt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marcel Settels Manager productontwikkeling Servicecentrum Zorgcommunicatie 4 oktober 2012 Z o r g t v o o r c o n t i n u ï t e i t Toestemming patiènt."— Transcript van de presentatie:

1 Marcel Settels Manager productontwikkeling Servicecentrum Zorgcommunicatie 4 oktober 2012 Z o r g t v o o r c o n t i n u ï t e i t Toestemming patiènt

2 Inhoud  Zorginfrastructuur  Toestemming patiënt  Waarom opt-in?  Ondersteuning?  Hoe nu verder?  Elektronisch voorschrijven  Voldoen aan richtlijn medicatie  Opvragen verstrekkingen  Versturen recepten  Spoedeisende hulp  Landelijke standaard Toestemming patiènt

3 Landelijk Schakelpunt Apotheek Aanmelden medicatie verstrekkingen Opvragen medicatie verstrekkingen Apotheek Verwijsindex Opvragen medicatie verstrekkingen Opvragen medicatie verstrekkingen Opleveren medicatie- verstrekkingen Zorginfrastructuur Toestemming patiènt

4 Uitgangspunten en principes AORTA  Steeds opvragen bij de bron  Beschikbaar maken gegevens alleen na toestemming  Persoonlijke identificatie voor toegang tot medische gegevens  Toegang is traceerbaar en onweerlegbaar  Patiënt kan toegang krijgen tot eigen gegevens Toestemming patiènt

5 Toegangsregels AORTA  Behandelrelatie voor het opvragen van informatie  Expliciete toestemming patiënt voor beschikbaar maken van informatie (opt-in)  Rolgebaseerde toegang en mandatering Toestemming patiènt

6  Grondslag: toestemming patiënt in overeenstemming met zienswijze CBP over de private doorstart LSP  Uitdrukkelijke toestemming van patiënten voor: • de aanmelding van de gegevens van de patiënt bij AORTA en het opnemen van gegevens in de verwijsindex. Waarom toestemming patiënt? Toestemming patiènt

7 Inrichting opt-in • Elke zorgaanbieder die gegevens uit het dossier van zijn patiënt voor raadpleging (pull) door andere zorgaanbieders (voorafgaand) beschikbaar wil stellen, vraagt daarvoor toestemming aan de patiënt. • De zorgaanbieder registreert de toestemming of het onthouden van toestemming in zijn eigen zorginformatiesysteem. • Wanneer een patiënt een eenmaal gegeven toestemming wil intrekken richt hij zich tot de zorgaanbieder of zorgaanbieders bij wie hij de toestemming wil intrekken. • De zorgaanbieder registreert het intrekken van toestemming eveneens in zijn eigen systeem, verwijdert de aanmelding op de verwijsindex en stelt de patiëntgegevens die hij van de patiënt beheert niet langer beschikbaar. • De zorgaanbieders zullen zorgdragen voor een goede procedure, begeleid door juiste, gerichte en voor geïnformeerde toestemming toereikende, informatie. Toestemming patiènt

8 Wat wordt vastgelegd? • Is de patiënt om akkoord gevraagd? (ja/nee) • Is de patiënt akkoord gegaan (ja/nee) • Datum akkoord / niet akkoord • Einddatum geldigheid opt-in (default onbeperkt) • Verwijzing naar set van voorwaarden* *Set van voorwaarden: vraag zodanig stellen dat weinig aanpassing nodig is Toestemming patiènt

9

10 Materiaal  estemming-patient estemming-patient Toestemming patiènt

11 Opt-in website  Zorgaanbieder moet zich registreren om digitaal formulieren te ontvangen  Alle zorgaanbieders zijn zichtbaar voor de patiënt  Afhandeling van verzoeken via mail  Ook intrekken van opt-in mogelijk Toestemming patiènt

12 Toestemming patiënt Toestemming patiènt

13 Formulieren via website Toestemming patiènt

14 Wat is er na opt-in mogelijk?  U mag gegevens delen met andere zorgaanbieders (vullen verwijsindex)  Zonder opt-in mag u, mits een behandelrelatie, altijd gegevens opvragen  De zorginfrastructuur met het LSP gebruiken Toestemming patiènt

15 Wat brengt 2013?  Dienstwaarneming huisartsen  Dienstwaarneming apotheken  Maar ook:  Opvragen medicatie binnen de ZH  Opvragen eSpoed informatie op de SEH  Elektronische recepten vanuit de ZH -> APO  Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden voor uw systeem Toestemming patiènt

16 Richtlijn MedicatieoverdrachtVia infra beschikbaar Gegevens staan ten minste in het medicatieoverzicht: 1. A Voorgeschreven medicatie, inclusief sterkte, dosering.Staat klaar voor roll out B Ter hand gestelde (verstrekte) medicatie. C Toegediende medicatie, inclusief toedieningsvorm van geneesmiddel.Gereed voor test 2012 D Gebruikte medicatie met gebruiksperiode, inclusief eventuele vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt. Gereed voor test Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur).Gereed voor test De reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. Gereed voor test e voorschrijver en actuele voorschrijver.Staat klaar voor roll out 5. De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 6. Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. 7. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel co-morbiditeit. 8. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen). Gegevens kunnen op aanvraag worden verstrekt: 9. Laboratoriumgegevens.Gereed voor test Indicatie, indien nodig om de dosering te kunnen beoordelen.Staat klaar roll out Toestemming patiènt

17 Samengesteld medicatieoverzicht Toestemming patiènt

18

19

20 Datatransformatieservice PS Toestemming patiènt Spoed-PS HA-PS  op SCZORG infrastructuur (LSP)  transformatie HA-PS naar Spoed-PS  versnelde invoering mogelijk op SEH  groot deel huisartsen zijn aangesloten op LSP  verbetering voor > 1 miljoen acute patiënten

21 Toestemming patiènt Inzicht acute situatie patiënt

22 Vragen Toestemming patiènt


Download ppt "Marcel Settels Manager productontwikkeling Servicecentrum Zorgcommunicatie 4 oktober 2012 Z o r g t v o o r c o n t i n u ï t e i t Toestemming patiènt."

Verwante presentaties


Ads door Google