De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medicatie(informatie)overdracht Waardenland; een Drechtzorg programma Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten Actueel Medicatie Overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medicatie(informatie)overdracht Waardenland; een Drechtzorg programma Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten Actueel Medicatie Overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 medicatie(informatie)overdracht Waardenland; een Drechtzorg programma Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten Actueel Medicatie Overzicht

2 Deelnemers Drechtzorg Huisartsen in zorggroepen Apotheken (openbaar, dienst, poli, kliniek) Ziekenhuizen (Btx en Asz) V&V concerns Thuiszorg GGZ concerns GGD zhz Revalidatiezorg Gehandicaptenzorg MEE

3 Doel AMO richtlijn Doel van de richtlijn is het voorkomen van fouten bij de overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid doordat zorgprofessionals elkaar op tijd en goed informeren. Basis van de richtlijn is dat er altijd een actueel medicatieoverzicht van de patiënt beschikbaar is en dat dit overzicht meeverhuist naar de volgende zorgverlener van deze patiënt. Ook voor cliënt in thuiszorg! De richtlijn staat op www.medicatieoverdracht.nl.

4

5 terug- en vooruitblik 2003: NICTIZ (‚Aorta’) 2009 -2012: EPD ja / NEE (opt-out afgekeurd) 2011: richtlijn overdracht medicatiegegevens 2013: LSP (opt-in route) 2014: IGZ gaat ‚handhaven’ 2014: Waardenland krijgt AMO

6 Voorschrijvers en IGZ 2014 Informatie op orde. De informatiebehoefte over het zorgproces en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Elektronisch dossier op orde. Het elektronisch dossier is conform richtlijnen van de beroepsgroep ingericht (gebaseerd op stap 1); de aanbieder van zorg heeft minimaal het medicatiedossier op orde. Elektronisch voorschrijven op orde. De software voldoet aan de functionele en kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Uitwisselingsinfrastructuur op orde. Een elektronische uitwisselingsinfrastructuur voldoet aan beveiligingseisen, de wet Bescherming persoonsgegevens en de eisen die de beroepsgroep stelt. Elektronische receptuitwisseling op orde. De elektronische recepten uit de EVS-systemen, voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen die de beroepsgroep stelt (onder andere NEN 7503).

7 naar AMO in Waardenland Programma voor deelnemers Drechtzorg in alle sectoren (o.l.v. Hanneke en Leo / zie PvA) Convenant ontwikkelen (Processen en protocollen o.l.v. Marleen Rijneveld) Techniek tijdig in orde brengen (Systemen en infrastructuur o.l.v. Marianne Velthoven) Patiënten / verzekerden / burgers (en zorgaanbieders) motiveren voor opt-in! (Opt-in o.l.v. Leo van Rooijen)

8 de regio Waardenland

9

10 huisartsen & apothekers HISsen voorbereid AISsen voorbereid opt-in actief HAP dienstapotheek

11 Stand van zaken in Albert Schweitzer zkh meeste artsen schrijven elektronisch voor ziekenhuisapotheek doet al verificatie medicatie (gebruikt OZIS) protocol medicatie overdracht opgesteld project “uitwisseling medicatiegegevens via het LSP” –fase 1: opvragen van medicatie-overzicht: testen december 2013 met apotheek en uitrollen vanaf begin 2014 bij voorschrijvers –fase 2: aanmelden voorschriften: wrs. vanaf mei 2014 mits EVS en SAP gereed zijn

12 Rond 3 april 2014 nieuw concern breed zorginformatiesysteem HIX geïmplementeerd inclusief EPD / EMD / EVS / ECD Medewerkers worden nu voorbereid.

13 overige sectoren problemen of traag met aansluiting op LSP eigen informatisering nog niet geschikt ‚hulp’ vanuit ons programma enquête stand van zaken onder alle deelnemers via contactpersonen

14 Discussie

15 Marleen Rijneveld

16 werkgroep Convenant Annemarie BernardSwinhove Groep Anne-Marie NoorthoekRST Zorgverleners (thuiszorg) Rini BomApothekers Sasja van BommelPoliklinische apotheek ASZ Anne-Marie Doppenziekenhuisapotheek Rivas Mirjam Lieveprocesanalist ASz Klaas den Bestenhuisarts Ewout-Jan van den Bosmedisch specialist ASz Esther van GulikHAP Dordrecht Marleen RijneveldProjectmanager Yulius

17 Resultaat 1 per 1 maart 2014 Een regionaal convenant waarin beschreven staat hoe de medicatieoverdracht in de keten dient te verlopen en volgens welke de deelnemende organisaties werken. Onder dit convenant moet een aantal protocollen hangen voor de overdracht tussen de verschillende zorgverleners.

18 Resultaat 2 per 1 juli 2014 Advies m.b.t. de implementatie van de protocollen binnen de betrokken zorgorganisaties, zodanig dat het per 1 juli 2014 operationeel kan zijn.

19 Marianne Velthoven

20 Werkgroep Systemen en Infrastructuur Richtlijnen Advies leden in staat om zelfstandig per 1-7-2014 technisch aangesloten te zijn op het LSP

21

22 Uitdagingen Regio indeling/ leden/ adherentiegebied Techniek tbv gegevens Veel informatie is bekend maar hoe delen? Scope discussies

23 Fasering

24 Leden werkgroep

25 Verwachtingen contactpersonen Klankbord Toegang tot achterliggende organisaties Pad vereffenen intern

26 Leo van Rooijen

27 Stappen die deelnemers Drechtzorg intern moeten doorlopen Hanneke van der Haar

28 Processen en procedures Aanpassen interne processen rondom medicatie  in aansluiting op regionaal afgesproken protocol Bepalen procesgang rondom vragen en registreren toestemming patiënten

29 Organisatorisch Eerst via koepels toestemming regelen Aanvragen UZI middelen Voorlichting cliënten en registratie opt-in  Meeliften op campagne WG opt-in? Opschonen dossiers Opleidingen

30 Systemen Aanpassen XIS-en –tbv uitwisseling medicatiegegevens (incl. ICA!) –tbv registreren toestemming patiënten Kwalificatie XIS door VZVZ  Richtlijnen vanuit WG Systemen & ICT Infrastructuur Bij alleen raadplegen viewer wellicht voldoende

31 Infrastructuur Keuze ZorgServiceProvider (ZSP) Technische aansluiting op LSP  Richtlijnen vanuit WG Systemen & ICT Infrastructuur

32

33 vZVZ hulpbronnen https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/ Aansluiten/Hoe-sluit-u-aanhttps://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/ Aansluiten/Hoe-sluit-u-aan https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/ Aansluiten/Hoe-sluit-u- aan/Toolkit/Toolkithttps://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/ Aansluiten/Hoe-sluit-u- aan/Toolkit/Toolkit

34 Discussie

35 ENQUETE A M O Klik hier

36


Download ppt "Medicatie(informatie)overdracht Waardenland; een Drechtzorg programma Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten Actueel Medicatie Overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google