De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen."— Transcript van de presentatie:

1 Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen.

2 Verbeteringen in de medicatie keten. • Wat doen we goed?

3 Verbeteringen in de medicatie keten. WAT DOEN WE GOED? • Laagste gebruik van geneesmiddelen in de welvarende wereld. • Minder polyfarmacie. • Rationeel voorschrijven. • Richtlijnen en hulpmiddelen..

4 Verbeteringen in de medicatie keten. • Wat moet beter?

5 Verbeteringen in de medicatie keten. WE DOEN HET GOED • Laagste gebruik van geneesmiddelen in de welvarende wereld. • Minder polyfarmacie. • Rationeel voorschrijven. • Richtlijnen en hulpmiddelen. HET KAN BETER. • Bewakingssystemen vaak uitgeschakeld. • Veel niet rationeel voorschrijven. • 1 Onnodige opname/dag ieder ziekenhuis • Geen actueel overzicht van medicatie voorhanden op moment van voorschrijven.

6 Verbeteringen in de medicatie keten. • Bij wie gaat het goed?

7 Verbeteracties? • NHG standpunt. • LESA. Actueel medicatie dossier. • Richtlijn medicatie overdracht in de keten. • Wijziging regeling geneesmiddelenwet. • Electronisch voorschrijf systeem. • Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. • M&I verrichtingen e.d. zorgverzekeraars. • Controle inspectie Volksgezondheid.

8 Wat moet beter? • Actueel medicatie dossier. • Voorschrijven volgens richtlijnen. • Samenwerking in de keten.

9 Verbeteringen in de medicatie keten. Van voorschrijven t/m innemen.

10 Taak huisarts: Geïndiceerd? Veilig? Kan patiënt het nemen?

11 Taak (huis)arts & apotheek. Verantwoordelijk voor de medicatie gerelateerde patiëntgegevens: • in het eigen HIS, AIS. • de onderlinge uitwisseling daarvan. • het tijdig verwerken van de gegevens.

12 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens? : Dit zijn: • Reden voorschrijven. • Tussentijdse wijzigingen in doseringen. • Contra indicaties. • Allergie, intoleranties. • Relevante lab uitslagen. • Vrij verkrijgbare middelen. • Actueel medicatie overzicht (geverifieerd). • Medicatie overzicht en inname schema.

13 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens Lab waarden: a. Creat; b. Na / Ka; c. PT-INR; d. Farmacogenetische parameters; of e. Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte.

14 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens. Staatscourant 2/7/13 Vermelding van de reden van voorschrijven bij 23 Geneesmiddelen verplicht. • Azathioprine, Carbamazepine, Chloroquine, Ciclosporine, Colchicine, Danazol, Dapson, Fenytoïne, Fluconazol, Flucytosine, Ketoconazol, Lithiumcarbonaat, Methotrexaat, Metronidazol, Minocycline, Paromomycine, Rifabutine, Rifampicine, Sulfasalazine, Tacrolimus, Trimethoprim, Valaciclovir, Valproïnezuur. • Vet zijn de nogal eens door de huisarts voorgeschreven middelen.

15 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens Arts / apotheker spreken af : • met de patiënt hoe het medicatieoverzicht wordt geactualiseerd; • met de diverse zorgverleners op welke wijze hun informatie in het medicatie- overzicht wordt opgenomen; • met de diverse zorgverleners wie welke informatie direct wil/mag ontvangen; • op welke wijze de diverse zorgverleners een actueel medicatieoverzicht kunnen verkrijgen.

16 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens. • Advies naam en contactgegevens van de trombosedienst vast te leggen in het AIS en HIS.

17 Taak huisarts: Geïndiceerd? Veilig? Kan patiënt het nemen?

18 Polyfarmacie: Geïndiceerd: Veilig: Gebruik: Controles? Wijzigingen? • Kan het beter? • Interacties, allergie, informatie. • Kan het makkelijker? Baxter Thuiszorg? • Wanneer volgende controle en door wie? • Wie beslist daarover?

19 Afspraken. Openbare apothekers. Ziekenhuis apothekers. Huisartsen. Specialisten zullen volgen.

20 Veranderingen in de farmacie Wetgeving Bron: Staatscourant 2011 nr. 22913 19 december 2011 Staatscourant 2013 nr. 125176 – 105466 GMT 2 juli

21 Groot effect van betere samenwerking verwacht.

22 Medicatie overzicht. : Beheer is taak apotheker. • Op te vragen door alle artsen, apothekers bij de ‘bron’ apotheek!

23 Medicatie overzicht. : Taak arts: • Verrijken dossier in apotheek!

24 Medicatie overzicht. : Taak arts: • Verrijken dossier in apotheek! • Stoprecept.

25 Thuiszorg • Bij problemen overlegt de ondersteuner met de patiënt, en zo nodig daarna met de apo- theker of de huisarts. • Als de ondersteuner de patiënt hiertoe in staat acht, stimuleert hij de patiënt dit zelf te melden. • Voor de patiënt in het verzorgingshuis kunnen met de verzorgenden vergelijkbare afspraken worden gemaakt

26 Afspraak met thuiszorg • Wanneer specifiek verpleegkundig toezicht noodzakelijk is bij het gebruik van medicatie, spreken de voorschrijver en de thuiszorg af wie hiervoor de machtiging aanvraagt.

27 • TREFWOORDEN: medicatie polyfarmacie samenwerking farmacotherapie


Download ppt "Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen."

Verwante presentaties


Ads door Google