De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van ZO naar ZOrg. ZonMw programmadag 2011 “Integrale zorg voor chronisch zieken; het spel en de knikkers” Jaap Seidell, VU en VUmc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van ZO naar ZOrg. ZonMw programmadag 2011 “Integrale zorg voor chronisch zieken; het spel en de knikkers” Jaap Seidell, VU en VUmc."— Transcript van de presentatie:

1 Van ZO naar ZOrg. ZonMw programmadag 2011 “Integrale zorg voor chronisch zieken; het spel en de knikkers” Jaap Seidell, VU en VUmc

2 Kenmerken zorgstandaard Ziektespecifiek met generieke componenten Omvat complete zorgcontinuüm Gebaseerd op actuele inzichten ( wetenschap & praktijk ) Opgesteld vanuit perspectief van de patiënt Aanwijzingen voor het opstellen van individueel zorgplan Aanwijzingen voor het ondersteunen van zelfmanagement Beschrijft multidisciplinair zorgproces Functionele beschrijving van activiteiten : ‘wat‘, niet ‘wie‘ Richtinggevend voor organisatie en kwaliteitsbevordering Geeft adequate kwaliteitsindicatoren Richtinggevend voor aanspraken en bekostiging Wordt vertaald naar een patiëntenversie

3 Zorgstandaard : gebruiksdoelen Een zorgstandaard dient tenminste de volgende gebruiksdoelen : het opstellen van een individueel zorgplan, de transparante communicatie tussen patiënten en zorgverleners, de informatievoorziening, en het voeren van een adequaat kwaliteitsbeleid. Bovendien is de zorgstandaard de leidraad bij het contracteren van ketenzorg door de zorgverzekeraar en bij het bepalen van de aanspraken in verzekerde zorg en de onderliggende bekostigingssystematiek.

4 Zorgstandaarden : stand van zaken feb 200 9 LAN Zorgstandaard COPD autorisatie mei 2010

5 Zorgstandaard COPD – mei 2020 Zorgstandaard COPD Patiëntenversie

6 Drie zorgstandaarden ….. en meer in aantocht Hartfalen Obesitas Depressie Artrose Astma CVA Kanker Cystic Fibrosis Dementie …… andere …… (?) 2003 & 2007 actueel & compleet

7

8 Noodzaak tot afstemming Groot aantal ziektespecifieke zorgstandaarden Gevaar van verzuiling en fragmentatie Behoefte aan gemeenschappelijk raamwerk en structuur Dus : model voor zorgstandaarden ‘ Coördinatieplatform Zorgstandaarden’ Eindrapport : ‘ Zorgstandaarden in model ‘ ( feb 2010 ) Eind 2010 : nieuwe opdracht van de minister van VWS ‘ Doorbreek de schotten ‘

9 Uitgangspunt zorgstandaard Drie aspecten – vormen samen het totaal : Inhoud van de zorg ziektespecifieke en generieke elementen Organisatie van het zorgproces inrichting van de keten, communicatie Bewaking kwaliteit / resultaat kwaliteitsindicatoren, transparante feedback Zorgstandaard stelt de norm

10 Vier fasen in het zorgcontinuüm Begeleiding, revalidatie, re- integratie, participatie & relapspreve ntie Individueel zorgplan & behandelin g DiagnostiekVroege onderkenni ng & preventie Zorggerelateerde preventie, behandeling en begeleiding Zorgstandaard : bestrijkt het complete zorgcontinuüm verdeeld in vier fasen Geïndiceerde preventie

11 Vier fasen in het zorgcontinuüm Begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie & relapspreventie Individueel zorgplan & behandeling DiagnostiekVroege onderkenning & preventie Zorggerelateerde preventie, behandeling en begeleiding Geïndiceerde preventie 1 Ziekte - specifiek 2 3 4 Generieke componenten – ‘ Zorgmodules ‘ relevant voor de ziekte Organisatiestructuur van preventie en zorg Relevante indicatoren voor kwaliteit

12

13 Hoeveel kun je voorkomen als je alles goed doet? Walter Willett Neter Huisartsen nascholing 11 November 2010

14 Zorgmodules – per definitie generiek Bestaand :Stoppen met roken Voorbeelden voor ontwikkeling : Bewegen Voeding en dieet Bevorderen gedragsverandering Farmaceutische zorg Laatste levensfase en palliatieve zorg Ondersteuning mantelzorg Ondersteuning dagactiviteiten en bijzondere aandacht voor : Bevordering / ondersteuning zelfmanagement

15 Voorbeeld stepped care bij een generieke zorgmodule voeding en dieet

16

17 Indien comorbiditeit vermoed wordt dient altijd nader onderzoek plaats te vinden. Wanneer comorbiditeit bevestigd is, moet een passend traject gevolgd worden, zodat adequate zorg zonder vertraging kan worden opgestart. Diagnostiek (3/3)

18 Behandeling (2/2) Gewenste situatie Gecombineerde leefstijlinterventie

19 Gecombineerde leefstijlinterventie (1/4)

20 Gecombineerde leefstijlinterventie (3/4) Doel Blijvende verbetering van leefstijl, waardoor terugval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Essentieel daarbij: Gezinsaanpak

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Conclusie Integratie zorgstandaarden noodzakelijk en mogelijk. Generieke zorgmoduels geven mogelijkheid voor het aaneensmeden van zorgstandaarden en het omgaan met comorbiditeit.


Download ppt "Van ZO naar ZOrg. ZonMw programmadag 2011 “Integrale zorg voor chronisch zieken; het spel en de knikkers” Jaap Seidell, VU en VUmc."

Verwante presentaties


Ads door Google